• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Mededeling

Tijdens de wintermaanden zullen met ingang van dinsdag 31 oktober alle vieringen weer in het parochiecentrum plaatsvinden.

Pastoraal artikel november: Mensen die licht doorlaten


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor Doornbusch.

Overleden

Dinsdag 24 oktober overleed onze parochiaan Gerhard Berends onverwacht op 87 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn vrouw aan de Dwarsweg 1.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Hulp gevraagd voor digitale kerkbalans

De werkgroep kerkbalans zal binnenkort weer starten met de voorbereiding van kerkbalans 2024. Naast de traditionele manier van verzending zijn er tegenwoordig verschillende mogelijkheden om een groot deel van onze parochianen digitaal te bereiken.

Ook wij hebben daar voorzichtige stappen in gezet. Omdat het een precair proces is om dit goed te doen, gezien de ervaring van vorig jaar, vragen we technische hulp van iemand die weet hoe één en ander goed en veilig gecommuniceerd kan worden.

Lees meer...

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans 2023

Geeft u voor de kerk van morgen?

In januari 2023 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Velen hebben een incassomachtiging afgegeven. Dan wordt de toezegging vanzelf afgeschreven. Voor diegenen die aangegeven hebben zelfstandig de toezegging over te maken is helaas niet van iedereen een bijdrage ontvangen. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit -mocht u het nog niet hebben gedaan- alsnog wilt doen!

Lees meer...

Overleden

Zondagavond 22 oktober is overleden onze parochiaan Johanna Maria Langenkamp-Hondeveld. Annie is 91 jaar geworden, weduwe van Bernardus Langenkamp en woonde in Het Anker, Ankerstraat 13. Vrijdag 27 oktober is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren in haar appartement in Het Anker, Ankerstraat 13, Lemelerveld. Zaterdag 28 oktober om 10.00 uur is de Uitvaartviering in onze kerk. De crematieplechtigheid zal in familiekring plaatsvinden.
De uitvaart is te volgen via livestream.

Voorganger: Nolly Holterman

 

Bouw nieuwe urnenmuren, deel 4


Lees hier het vierde verslag over de bouw van twee nieuwe urnenmuren.

Lees meer...

Afscheid Miranda Temmink

In de volksmond zeggen ze wel eens: “aan alle mooie dingen komt een einde” en helaas is dat maar al te vaak waar. Miranda Temmink, organist van het dameskoor, heeft aangegeven dat ze helaas moet stoppen met het begeleiden van het dameskoor. Ze heeft iemand ontmoet met wie ze haar verdere leven wil delen en helaas voor ons woont deze beste man in het mooie Brabant. Het dameskoor begeleiden in onze kerk wordt dan wel heel erg lastig. Soms moet je keuzes maken in je leven, dat is nog nooit anders geweest. Het is wel een hele logische keuze met de kanttekening dat wij als locatie en het dameskoor dat erg jammer vinden.
In de viering van zondagochtend 29 oktober begeleidt zij voor de laatste keer het dameskoor. 

Lees meer...

12,5 jaar Emmanuel

Op 1 juli van dit jaar was het al weer twaalf en een half jaar geleden dat de Emmanuel parochie werd opgericht. De tijd gaat snel. U heeft er wellicht nog weinig van deze heugelijke gebeurtenis meegekregen. Dat klopt. Dat feestje moet nog gevierd worden. Al ruim 12,5 jaar werken 11 geloofsgemeenschappen nu met elkaar samen en vormen zij samen de Emmanuel parochie. Een mooie en toepasselijke naam, Emmanuel; God die met ons is en bij ons wil zijn.
Bijzondere gebeurtenissen moet je met elkaar vieren en dat gaan we ook doen. Op zondag 5 november a.s. is er in Dedemsvaart, in de St Vituskerk, om 10 uur een feestelijke eucharistieviering waarin het hele pastorale team zal voorgaan. 

Lees meer...

Overleden

Maandagavond 16 oktober is overleden onze parochiaan Leonardus B.A. Bol, sinds 22 juni 2018 weduwnaar van Toos Bol-van Nimwegen. Leo woonde aan de Bergweg en werd 91 jaar. De gezongen Uitvaartviering zal plaatsvinden op zaterdag 21 oktober om 13.00 uur in onze kerk. Van 12.30 uur tot 12.50 uur is er in het parochiecentrum gelegenheid om de familie te condoleren en afscheid van Leo te nemen. De crematieplechtigheid zal in kleine kring plaatsvinden in het crematorium in Nijverdal.
De uitvaart is te volgen via livestream.

Voorganger: Angela Jansen

Groeit alles vanzelf? En laat je wel het goede groeien?

Dat kun je je afvragen op een bijzondere datum: 1 november: dankdag voor het gewas. Gewas, echt zo’n ouderwets woord voor alles wat groeit. (Denk aan volwassen, dat is uitgegroeid.) Biodiversiteit, landbouwpolitiek, bedreigde soorten, er is van alles te doen rond planten, dieren en bodem. Wat krijg je van de natuur, van de schepping, van God en wat maken wij ervan? Hoe gaan we om met dierenwelzijn...

Lees meer...

Uitvoering ABBA projectkoor “I have a dream” 11 en 12 november

Vanuit de Raad van Kerken Lemele-Lemelerveld is er dit jaar weer een projectkoor van start gegaan. Al enige maanden studeren 80 personen vol enthousiasme liedjes van ABBA in. Meestal gaat het in die liedjes over “me and you”. Over liefdes-relaties maar je zou er ook de relatie met anderen in kunnen zien. De opzet is om anders naar de woorden te kijken. Ze kunnen je een spiegel voorhouden. En ze bieden ook ruimte om je eigen verhaal er in te horen. Over wat er met jezelf gebeurt, de maatschappij, over de manier waarop we met elkaar omgaan. Het is kortom een zoektocht door het leven, waarbij we blijven dromen van hoe we er het beste (en mooiste) van kunnen maken. Muziek helpt daarbij.

Lees meer...