• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Overleden

Maandagavond 22 juni is toch nog onverwachts overleden onze parochiaan Jola Mikolajczyk.

Ze is 63 jaar geworden en woonde met haar man Leon aan de Kampstraat 13 te Lemelerveld.

 

Vrijdag 26 juni om 14.00 uur is de Uitvaartviering in onze kerk, waarna de crematie zal plaatsvinden in het crematorium te Hardenberg.

 

Voorganger: priester Frank van Roermund

U kunt weer naar een viering in onze kerk!

 

 

Vanaf zaterdag 4 juli bent u weer welkom in onze kerk. Vanaf dat moment vindt elk weekend één viering plaats. Vast staat dat in ieder geval tot 1 september geen communie wordt uitgedeeld in onze kerk. 

 

Als u naar een viering wilt, moet u zich wel houden aan bepaalde regels en afspraken vanwege de corona. Die regels hebben we opgesteld op basis van landelijke richtlijnen van het bisdom en van ons parochiebestuur. Hierna hebben we die regels en afspraken opgenomen. 

Lees meer...

Overleden

Zaterdagavond 20 juni is toch nog vrij onverwachts overleden onze parochiaan Annie Zwienenberg-Rodijk.
Annie is 88 jaar geworden en woonde de laatste jaren in zorgcentrum Brugstede.
Vrijdag 26 juni om 10.30 uur is de Uitvaartviering in besloten kring.
Aansluitend is de crematie in het crematorium te Nijverdal.

Voorganger: pastor Marga klein Overmeen

Verloop van de bouw van de urnen muur

Na een time-out van meer dan twee maanden zijn de werkzaamheden aan de urnenmuur weer opgepakt.
Het dak zat er al op maar de aftimmering aan de onderzijde, de leien en het lood moesten nog aangebracht worden.
Deze laatste werkzaamheden hebben Theo en Herman Koggel in de afgelopen paar weken vakkundig uitgevoerd.
De platen voor de aftimmering aan de onderzijde waren thuis al voorzien van een groene verflaag. 

Lees meer...

Heilig Hartfeest 28 juni gaat niet door

 

Door de coronacrisis vervalt het Heilig Hartfeest dat zou worden gehouden op 28 juni aanstaande. Daarom zal de uitreiking van de oorkondes aan de jubilarissen van onze geloofsgemeenschap op een later tijdstip plaatsvinden.

Gezamenlijke kerken binden strijd aan tegen schuldenproblematiek

Op initiatief van de gezamenlijke Diaconieën en Caritassen van de kerken in de gemeente Dalfsen is een stichting opgericht die mensen met problematische schulden wil helpen.
De Stichting Voor Elkaar Dalfsen.
Deze zelfstandige stichting werkt nauw samen met de landelijk opererende Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland.

 

Klik hier voor het volledige artikel.

Overleden

Op woensdagavond 10 juni is overleden onze parochiaan Johanna Henrica Maria Tielbeke.

Anny is 94 jaar geworden en woonde in zorgcentrum Brugstede.

 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 16 juni in crematorium te Nijverdal.

 

Voorganger: pastoor Monninkhof

De Kerken van Lemele en Lemelerveld in corona- en vakantietijd

Andere jaren was er de vaste flyer met exacte gegevens omtrent beschikbaarheid en bereikbaarheid van kerkgebouwen in Lemele en Lemelerveld.
T.g.v. de coronacrisis zijn de nodige zaken (tijdelijk) gewijzigd, zodat wij hebben besloten e.e.a. in een bijlage toe te lichten.

 

Klik hier voor de beschikbaarheid van de kerken.

 

Namens de Raad van Kerken Lemele/Lemelerveld

 

 

Nieuwsbrief juni Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Emmanuelparochie komt op tv

Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv zender.

Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, kan dit goed uitkomen.
Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de vieringen vanuit de Brigittakerk (en zeven andere kerken uit onze omgeving) dan ‘gewoon’ op Uw tv toestel bekijken. 

Lees meer...

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

 

Klik hier voor meer over de pinksteractie van de WNM.

Hervatting van de vieringen in onze parochie

Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”.
Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en andere parochiële activiteiten hervat kunnen worden.
De tekst van dit protocol kunt U vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl

 

Klik hier voor de brief van Pastoor André Monninkhof