• 150 jaar

Verslag Stille Omgang 16 maart 2024

Op pelgrimage naar de Stille Omgang. Een intense en waardevolle dag! Samen met pastor Ria Doornbusch en 13 personen uit de diverse geloofsgemeenschappen vertrokken we op zaterdag 16 maart jl., iets voor 11:00 uur, vanaf station Ommen richting Amsterdam om de Stille Omgang te gaan lopen.
Klik hier om het verslag te lezen.

Dinsdagochtend vieringen in de kerk

Vanaf dinsdag 2 april zijn ook de eucharistievieringen weer in de kerk.

De vieringen zijn weer te volgen via de livestream.

Na de viering is er koffie drinken in het parochiecentrum.

Goede Vrijdagviering in de Heilig Hartkerk m.m.v. Con Amore

Op de avond van Witte Donderdag kon een ieder getuige zijn van een hedendaagse interpretatie van de laatste dagen en het lijden van Jezus Christus via het tv-spektakel The Passion. De kruisiging zelf en de woorden die Jezus aan het kruis sprak kwamen kort aan de orde.

Juist daarop werd op de avond van Goede Vrijdag in een viering in de Heilig Hartkerk ingezoomd; de zeven kruiswoorden van Jezus, zoals deze in de Bijbel zijn terug te vinden...

Lees meer...

Goede Vrijdag 29 maart 2024 - Kruisweg!

Goede Vrijdag 29 maart 2024!
's Middags om 15.00 uur, herdenken we de kruisweg van Jezus met behulp van de beamer, in het parochiecentrum.
Het dameskoor zal afwisselend met beeld en gesproken tekst muzikale ondersteuning geven.

De werkgroep

Viering van Goede Vrijdag in onze kerk

Op Goede Vrijdag wordt in de christelijke kerken stilgestaan bij het lijdensverhaal van Jezus. Meestal wordt het lijdensverhaal uit één van de evangeliën gelezen. Op de avond van Goede Vrijdag, op 29 maart, kunt u tijdens de Goede Vrijdagviering in onze Heilig Hart kerk in Lemelerveld luisteren naar het muziekstuk “Die Sieben Worte Jesu am Kreuz”. Het stuk zal worden uitgevoerd door gemengd koor Con Amore. Niet als concert, maar als invulling van de dienst op Goede Vrijdag. 

Lees meer...

Gebedsviering Witte Donderdag

Op Witte Donderdag zal om 19.00 uur een gebedsviering in het parochiecentrum worden gehouden. De viering zal worden verzorgt door de werkgroep woord communievieringen. We willen het Laatste Avondmaal herdenken, zoals Jezus die aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen heeft gevierd. Er zal geen communie uitgereikt worden. We bidden, zingen samen met enkele cantors en staan stil bij de symbolen van voetwassing en maaltijd vieren met elkaar. We eindigen met koffie/thee en een broodje.

Boerderijviering zondag 14 april

Op zondag 14 april houden we een bijzondere kerkviering in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het loonbedrijf van de familie Roelofs, Statumweg 4a te Lemelerveld.
Dit jaar heeft de boerderij-viering als thema “wie zaait zal oogsten”.
In de landbouw zijn het zaaien en oogsten de vaste werkzaamheden die door het jaar voorkomen. Het thema valt vrij letterlijk op te vatten: het werk dat je levert, is ook wat je zelf kan oogsten (de gevolgen). 

Lees meer...

Spectaculaire opkomst Palmpasenkinderviering

Het zag er al een beetje naar uit! Dat de kerk helemaal vol zou zitten. In plaats van de gebruikelijke veertig aanvragen voor een ‘Palmpasenstok-knutselpakket’ voor de kinderen thuis, waren het er dit jaar meer dan tachtig geweest! Veel van de kinderen bezochten afgelopen zondagochtend samen met hun ouders of grootouders en hun zelfgemaakte Palmpasenstok de viering. Brugkerk en Heilig Hart Kerk vieren ieder jaar samen Palmpasen. 

Lees meer...

Paasbrief


Klik hier voor de Paasbrief van het pastoraal team.

Communie aan huis met Pasen

Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om met Pasen naar de kerk te komen maar toch graag de communie willen ontvangen, is er zoals gewoonlijk de mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen.
Deze zal dan op 1e Paasdag na afloop van de viering van 9.00 uur gebracht worden.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, wilt u dit dan melden bij het secretariaat (tel. 371253), Angela Jansen (tel. 371840) of Nolly Holterman (tel. 372592).
Voor de bewoners van Het Anker en Brugstede is al wat geregeld.

Palmpasen zondag 24 maart om 10.00 uur in de Brugkerk

Palmpasenviering en optocht in de Brugkerk.
Klik hier voor meer info.

Vieringen weer in onze kerk vanaf 31 maart

Als we de laatste weken een beetje naar buiten kijken dan zien we dat de natuur om ons heen weer in volle hevigheid losbarst. De winter laten we achter ons en richten ons op het voorjaar. Het is gebruikelijk dat, wanneer de tijd weer verzet wordt, wij onze kerk weer gaan gebruiken voor alle vieringen in onze parochie. In het paasweekeinde wordt de tijd weer verzet dus dat betekent dat vanaf 1e paasdag, 31 maart, alle vieringen weer in ons kerkgebouw worden gehouden. Wij hopen u daar graag te ontmoeten.

Lees meer...