• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Zonnige Palmpasenoptocht in Lemelerveld

Een bijzondere gebeurtenis afgelopen zondag in Lemelerveld. Een veertigtal kinderen trok aan het eind van de ochtend in een Palmpasenoptocht enthousiast van de Heilig Hart Kerk naar het Anker, achter ezel Sientje aan, met op haar rug Koning [naam wordt nog nageleverd]. In hun sleeptouw vele ouders en het dameskoor Voices dat vlak daarvoor nog de samenzang in de ochtenddienst had verzorgd en onderweg ook ging zingen. De bewoners van het Anker waren blij verrast. Het was lang geleden dat ze dit voor het laatste hadden gezien, nog voor corona.

Lees meer...

Nieuwsbrief april Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Groet van de aartsbisschop bij het begin van het Paastriduum 2023


Een groet van de aartsbisschop aan de gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht bij het begin van het Paastriduum 2023.
Klik hier voor de groet.

Goede Vrijdag viering 7 april

Goede Vrijdag 7 april 2023!
's Middags om 15.00 uur, herdenken we de kruisweg van Jezus met behulp van de beamer, in het parochiecentrum.
Het dameskoor zal afwisselend met beeld en gesproken tekst muzikale ondersteuning geven.

De werkgroep

Communie aan huis met Pasen

Voor mensen die niet in de gelegenheid zijn om met Pasen naar de kerk te komen maar toch graag de communie willen ontvangen, is er zoals gewoonlijk de mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen.
Deze zal dan op 1e Paasdag na afloop van de viering van 9.00 uur gebracht worden.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, wilt u dit dan melden bij het secretariaat (tel. 371253), Angela Jansen (tel. 371840) of Nolly Holterman (tel. 372592).
Voor de bewoners van Het Anker en Brugstede is al wat geregeld.

Palmpaasconcert: Dubbelkwartet G-groot

Dubbelkwartet G-groot is op tournee door Sallandse kerken: 31 maart in Vroomshoop, 2 april in Lemele en op 7 april om 19.00 uur in de dienst van Goede Vrijdag in de Brugkerk in Lemelerveld.
We kennen één van de koorleden: pastor Marga klein Overmeen.

Acht enthousiaste zangers/zangeressen onder leiding van Caspar Rodijk.
Het repertoire is hoofdzakelijk klassiek-religieus getint. Van Dowland tot Lauridson met heel veel daar nog tussen in. Maar ook uitstapjes naar de ‘lichte’ muziek worden niet geschuwd!

Lees meer...

Palmpasen zondag 2 april om 10.00 uur

Palmpasenviering en optocht!
Op zondag 2 april is het palmpasen. Dit gaan we weer gezamenlijk vieren. Dit jaar is de dienst in de Heilig Hart Kerk om 10.00 uur en niet om 9.00 uur zoals in het parochieblad staat. De dienst is te volgen via de livestream. Het wordt een leuke dienst. De viering wordt muzikaal omlijst door het koor Voices! We hopen na de dienst in een mooie optocht met ezel en muziek naar het Anker te gaan, om daar de ouderen te verrassen. Bij een palmpasenoptocht hoort natuurlijk een palmpasenstok. 

Lees meer...

Weekend vieringen weer in de kerk

M.i.v. zondag 2 april (Palmpasen) zijn de weekend vieringen weer in de kerk. Vanaf dan kunt u de vieringen ook weer volgen via de livestream
Let op: Palmpasen zondag 2 april is de aanvang: 10.00 uur. 

De dinsdagochtend vieringen zijn in de maand april nog in het parochiecentrum.

Vanaf dinsdag 2 mei zijn ook de dinsdagochtend vieringen in de kerk. Aanvang: 9.00 uur.
Ook dan kunt u de viering weer volgen via de livestream


Betreffende aanleveren lay-out om te laten afdrukken

Door onze vrijwilligers die voor onze parochie het kopieerwerk en drukwerk verzorgen voor vieringen enz. is het verzoek gekomen dat de lay-out hiervoor kant-en-klaar wordt aangeleverd zodat ze het alleen maar hoeven te verwerken.

Mocht men hier nog vragen over hebben neem dan gerust even contact op met het secretariaat.

 

Incasso's kerkbalans

Een dezer dagen zullen de verschillende parochianen op de bankafschriften kunnen zien dat de kerkbalans voor 2023 is afgeschreven. De toezeggingen zijn nu allemaal verwerkt en ingevoerd in ons systeem en dan kunnen wij ook de incasso's aanmaken. Afhankelijk van wat u ingevuld hebt op de toezegging zal er dan bij staan: Kerkbalans 2023, 1e half jaar of 1e kwartaal Kerkbalans 2023.

Groet Leo Broeks, werkgroep Kerkbalans

 

Pastoraal artikel april: Pelgrimeren


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor Ria Doornbusch.

Boeteviering 4 april in de St. Vituskerk in Dedemsvaart

Dinsdag 4 april 19.00 uur: boeteviering in de St. Vituskerk in Dedemsvaart!

Voorgangers: pastoor Monninkhof en pastoor Wenker.
Na afloop van de viering is er gelegenheid -voor wie wil- om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.