• 150 jaar

Vrijwilligersnieuws

Zo heb je veel wisselingen in werkgroepen, zo is het een hele tijd rustig.
De laatste tijd zijn er echter enkele wisselingen geweest en zijn er mensen gestopt.
Caritas.
Na ruim 18 jaar voor de Caritas in touw te zijn geweest, heeft Annie Kelder besloten om hiermee te stoppen. Gelukkig is Ingrid Heerink bereid gevonden om in te stappen bij de Caritas. Fijn als een werkgroep weer op sterkte is. Annie, heel hartelijk dank en Ingrid van harte welkom.
Parochiecentrum.
Gerda Meijer en Thea Everts stoppen helaas in de groep die op de woensdagmorgen het secretariaat en een deel van het parochiecentrum schoonmaakt. Zij zorgden tevens voor de koffie voor de kerkhofploeg en voor een ieder die aanwezig is. Het is er altijd gezellig.
Gerda en Thea, ook jullie heel hartelijk dank voor jullie inzet.
Oproep: U snapt dat wij nu op zoek zijn naar 2 personen die bij toerbeurt dit werk over willen nemen. Inlichtingen kun je inwinnen bij Gerry Boxebeld, tel. 371259.
Bezorgen misboekjes.
Door ernstige ziekte heeft Herman Sibelt zijn werkzaamheden voor onze geloofsgemeenschap neer moeten leggen. Herman was aktief in de tuinploeg en hij bezorgde altijd de misboekjes bij de mensen die via de kerkradio de vieringen volgen.
André van der Vegte zal in het vervolg de misboekjes bezorgen. De boekjes worden steeds voor een periode van 6 weekenden bezorgd.
Wilt u als parochiaan ook een boekje hebben, dan kunt u dit melden bij het secretariaat.
Tel. 371253.