• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie.
Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en Sint Lucas (West Veluwe).
Graag hadden we pastor Johan Rutgers een afscheid gegund met veel mensen erbij.
Johan zelf zou dit ook graag willen.
Maar door de huidige omstandigheden (coronacrisis) is dit helaas niet mogelijk.
Toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur, het afscheid van Johan niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Als Emmanuelparochie willen wij hem bedanken voor het vele goede pastorale werk, dat hij in ons midden heeft gedaan.

 

Klik hier voor de brief van Pastoor André Monninkhof 'hoe' we dat gaan doen.

De kerk is open tijdens Hemelvaart en Pinksteren

 

De Heilig Hartkerk is open tijdens Hemelvaart en Pinksteren, van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Er is weliswaar geen dienst, maar u kunt er wel tot rust komen of een kaarsje opsteken. Houd u binnen s.v.p. wel aan de anderhalve meter afstand!

Voices On Tour!

Heeft u onlangs ook enkele dames van Voices neuriënd voorbij zien fietsen?
Het koor viert dit jaar haar veertig jarig jubileum!
Vanwege de coronamaatregelen kan dit momenteel niet gevierd worden.
Aangezien er ook al een poosje niet gerepeteerd is en de leden de gezelligheid en het samen zingen beginnen te missen, kwam men op het idee om afgelopen weekend een

puzzel(fiets/toer/wandel)tocht te houden.
Elk lid kreeg via de app een letter.
Deze werd goed zichtbaar op ieder huisadres gehangen, al dan niet in combinatie met het favoriete lied van de betreffende bewoner. 

Lees meer...

Geen viering………..dus ook geen collecte!!!

Door het wegvallen van de vieringen valt ook een belangrijke bron van inkomsten weg.
Behalve dat we onze intenties doorschuiven naar betere tijden, krijgen we ook geen opbrengsten meer uit de gewone collectes.
Alles bij elkaar voorzien we een minimaal extra tekort van wel € 50.000.
Daarom wagen we het om als bestuur een beroep op u te doen. Zodat we onze onkosten kunnen blijven dekken.

Klik hier voor de brief van pastoor Monninkhof.

Eendracht maakt macht

“Eendracht maakt macht.”
Dit is één van de dingen, die me is bijgebleven van de contacten rondom het afscheid van Dora Schokker-Haas.

Onlangs namen wij in de kerk in Lemelerveld afscheid van haar.

Vanwege de huidige omstandigheden (coronacrisis) was dit afscheid in kleine, intieme kring.

Bij deze plechtigheid waren ook twee van haar achterkleinkinderen aanwezig, Siem en Naud.

In hen is ook de jongste generatie vertegenwoordigd.

Lees meer...

Liturgie voor Hemelvaart en het Pinksterweekend

Klik op de link om de liturgie van de betreffende viering te openen:
* 6e zondag van Pasen
* Hemelvaart van de Heer
* 7e zondag van Pasen
* 1e en 2e Pinksterdag

Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie

“Jezus houdt van jou”
Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie.
Met pijn in het hart nemen we als Emmanuelparochie per 1 juli a.s. afscheid van pastor Johan Rutgers.
Johan is vier jaar in ons midden geweest. 
 
Klik hier voor meer info over het komende afscheid van pastor Johan Rutgers.

Nieuwsbrief mei Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Film 6 over de Kerkenhoek: het veurhuus

float: left;

 

Dit is het 6e filmpje over de Kerkenhoek. Dit keer gaat  over het oude parochiehuis, met het veurhuus. Voorheen stond op deze plek een boerenbehuizing van de familie Raamsman, maar dat is in 1926 gesloopt/verbouwd tot een parochiehuis. Het veurhuus  (het voorste deel) is jaren lang in gebruik geweest als textielwinkel van de familie Huurman/Kleinmeulman.

Lees meer...

Overleden

Op vrijdagmorgen 8 mei is overleden Theodora Wilhelmina Maria Schokker-Haas.
Dora is 87 jaar geworden, weduwe van Hein Schokker en woonde aan de J. van Arkelstraat 15 te Raalte.
De uitvaartviering zal op woensdag 13 mei om 10.30 uur plaatsvinden in onze kerk, waarna de begrafenis op ons parochiekerkhof.
In verband met de huidige maatregelen rondom het Coronavirus zal dit in familiekring plaatsvinden.
 
Voorganger: pastoor A. Monninkhof

Film 5 over de Kerkenhoek: Habers

 

Het heeft even geduurd, maar hier is dan het 5e filmpje over De Kerkenhoek. Dit filmpje van 10 minuten gaat over de familie Habers, die vanaf 1923 jaren lang in de oude ”schuurkerk” uit 1874 heeft gewoond.

Lees meer...

Meditatief kwartiertje 22 april

Woensdagavond 22 april tijdens het meditatief kwartiertje in de Brugkerk, zong een klein Voices koortje op anderhalve meter afstand het lied: Hou vol hou vast!

Speciaal in deze coronacrisis is dit lied gedeeltelijk herschreven, om de mensen een steuntje in de rug te geven.

Klik hier voor het lezen van de tekst van het lied.

Het lied is ook te beluisteren op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1472-Brugkerk-Lemelerveld.