• 150 jaar

Vooraankondiging Bedevaart Kevelaer vrijdag 6 september

Op vrijdag 6 september gaat de Emmanuelparochie samen met de Broederschap van Raalte en omgeving weer op bedevaart naar Kevelaer.
Al eeuwen is dit Duitse stadje een veel bezocht bedevaartsoord ter ere van Maria.
Klik hier om de vooraankondiging te lezen. 

Lees meer...

Mariaviering in de tuin

Zondagmorgen 26 mei om 9.00 uur was er een Mariaviering in de pastorietuin met als thema: 'Maria’s Levensweg, Mijn Levensweg.' De weergoden waren ons goedgezind. Onder de eerste zonnestralen van de morgen, werd Maria in het licht gezet samen met de kaarsjes die een ieder bij haar beeld plaatste. We hebben in stilte en in tekst stilgestaan bij Maria als aardse vrouw. Een vrouw die een kind baart, het op ziet groeien tot een tiener, tot een volwassen man, die ze los moet laten en die ze tenslotte moet verliezen. De Bijbelse teksten hebben we geplaatst in ons eigen leven. 

Lees meer...

Mariaviering zondag 26 mei in de parochietuin

Zondag 26 mei om 9.00 uur bij de RK kerk is er een Mariaviering in de parochietuin. Mei is de maand van Maria. Geen andere Bijbelse vrouw heeft zoveel tot de verbeelding gesproken als de moeder van Jezus. Ze heeft door de eeuwen heen, steeds tussen spanning gestaan tussen 'Hemel en Aarde' tussen 'Moeder en Maagd.' 26 Mei willen we in stilte en tekst en zang van Con Amore stilstaan bij Maria als aardse vrouw. 

Lees meer...

Nieuwsbrief mei Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Dauwtrapviering zeer geslaagd

Vorige week, op Hemelvaartsdag, kwamen zo’n tachtig mensen bij elkaar voor de Dauwtrapviering op de Lemelerberg. Het weer was prachtig, de entourage ook en de stemming van iedereen allerbest. Ongeveer de helft van de aanwezigen was een uurtje voor aanvang ook al de Archemerberg opgegaan, in de vroege morgen, terwijl de ochtendmist langzaam wegtrok en het weidse licht van ochtendzon hen stralend tegemoet begon te schijnen. Een bijzondere ervaring, zeker voor herhaling vatbaar.

Lees meer...

Vrijwilligersnieuws

Parochiecentrum
We zijn heel blij dat er 1 vacature voor de woensdagmorgen (schoonmaak en koffie schenken in het parochiecentrum) ingevuld is. Diny Boxebeld zal nu in afwisseling met Gerry Boxebeld dit op zich nemen. Mocht er nog iemand zijn, die hierin mee wil rouleren, of b.v. eens per maand, dan zou dat mooi zijn. Opgeven kan bij Gerry Boxebeld (tel. 371259). En Diny, alvast hartelijk dank voor jouw toezegging.

Lees meer...

Week Nederlandse Missionaris


Klik hier voor het artikel over de Week Nederlandse Missionaris.

Here are the results of…

De formulieren van de enquête 'Wat willen wij met onze kerk' zijn verwerkt. In totaal hebben 352 personen de enquête ingevuld, waarvan 42 op papier. Het is mooi dat er zoveel formulieren gestuurd zijn, aangevuld met veel meelevende opmerkingen. Iedereen die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen, wordt hartelijk bedankt daarvoor. De uitkomsten zijn inmiddels besproken met de locatieraad en de pastoraatsgroep. Op basis hiervan wordt nu gewerkt aan een plan van aanpak voor het vervolg.
Klik hier voor het bekijken van de uitkomsten van de enquête.

Verslag reliek van de H. Bernadette in Deventer

Drie dagen Lourdes aan de IJssel met der reliek van de H. Bernadette Soubirous.
Dinsdagmiddag 16 april - half 6: Het wordt onrustig bij de vele aanwezigen in de Broederenkerk in Deventer.
Verwachtingsvol wordt er gekeken naar de ingang van de kerk.
Ieder moment kan de reliek van H. Bernadette Soubirous uit Lourdes aankomen.
Klik hier om het verslag verder te lezen.

Pastoraal artikel mei: Maria is altijd bij ieder die zich alleen en verlaten voelt


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor de Vries.

 

JeugdHart - Escaperoom in de kerk

Op zaterdagmiddag 20 april verzamelden zich 40 kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar bij het parochiecentrum voor de escaperoom in de kerk. Ze werden opgewacht door een politieagent Marinus en konden naar binnen. Bij binnenkomst was er een welkom met limonade en koek. De 6 teams waren van tevoren samengesteld. Pastoor Monninkhof vertelde het verhaal: 'Petrus in de gevangenis' waarna de kinderen gingen kijken naar een filmpje: 'Stef in de gevangenis.' 

Lees meer...

Zondag 9 juni, 150 jaar vanuit ons hart

Op zondag 9 juni vieren we ons jaarlijks patroonsfeest van onze geloofsgemeenschap. Ons Heilig Hart feest. Dit feest staat dit jaar in het teken van ons 150 jarig bestaan. Onze parochie werd in 1874 opgericht en nu, 150 jaar later, willen wij dit graag met elkaar vieren. Dus ook met u. Zet dit jubileum maar vast in uw agenda. Ooit begonnen in een boerenschuur en sinds 1929 ontmoeten en vieren wij met elkaar in ons mooie huidige kerkgebouw.

Klik hier voor meer info.