• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Mededeling secretariaat

Het secretariaat is a.s. donderdag 11 november door omstandigheden gesloten. 

Mededeling voorzorgen tegen corona

Doordat de coronabesmettingen weer aan het stijgen zijn, zullen de eucharistievieringen op dinsdagmorgen weer in de kerk worden gehouden. Ook het koffiedrinken na deze vieringen zal voorlopig niet doorgaan. Het koffiedrinken na de zondagvieringen is voorlopig ook komen te vervallen.
De Locatieraad

Aflasting ledenavond ZijActief

Vanwege de oplopende besmettingscijfers heeft het bestuur besloten om de avond van woensdag 17 november niet door te laten gaan.
Deze avond over ‘Geheugen en Vergeten’ door de Hersenstichting wordt verzet naar het volgend seizoen.
We hopen op ieders begrip hiervoor.

Bestuur ZijActief

Activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht december


Klik hier voor het activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht voor de maand december.

Pastoraal artikel: God en mens concureren niet


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor Joop Butti.

Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerken meenemen uit coronatijd


Hoe geven we de kerk vorm na tijden van corona? Met een onderzoek onder kerkgangers in Nederland wil Actie Kerkbalans antwoord krijgen op onder andere deze vraag. De afgelopen twee jaar hebben kerken massaal geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerkgangers eventueel graag behouden voor de toekomst?
Klik hier voor meer info. 

Overleden

In de vroege morgen van donderdag 4 november overleed gesterkt door de ziekenzegening onze parochiaan Hermanus Antonius Boerkamp.
Herman woonde aan de Schoolstraat. Sinds dit voorjaar werd hij liefdevol verzorgd in het Meulenbelt te Almelo. Herman werd 84 jaar.

Maandagavond 8 november is er van 19.30 uur tot 20.00 uur thuis aan de Schoolstraat 36 gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
Dinsdagmiddag 9 november om 13.30 uur is de Uitvaartviering in onze kerk, waarna de crematieplechtigheid in besloten kring zal plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.

Voorganger: Nolly Holterman

Je familie in Lemelerveld in de kerkelijke registers

Alle doop-, trouw- en begraafboeken van de katholieke Lemelervelders zijn al een paar jaar te vinden op de site vpnd.nl. Foto’s van die boeken zijn in te zien op deze site. Een gedeelte van die pagina kun je op de afbeelding zien.

 

Je kunt natuurlijk door alle pagina’s afzonderlijk bladeren, maar dat is onhandig. Het zoeken op een naam via de indexen is veel gemakkelijker, zeker nu ze net geüpdatet zijn. Klik op 1 van de indexen, waarna je in het pdf-bestand kunt zoeken op je (familie)naam. Let wel: in verband met de privacy kun je niet alle jaren zien. Wat je wel kunt zien, zijn:

Lees meer...

Vooraankondiging lezing euthanasie

Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.

Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid leven’; bestaat dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u.
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Lees meer...

Vacature huishoudelijk medewerker


Op de R.K. pastorie te Ommen zoeken wij met spoed een huishoudelijk medewerker voor de huishouding van pastoor Monninkhof.

Klik hier voor de vacature.

Mededelingen

De dinsdagmorgenviering van 2 november om 09.00 uur is komen te vervallen.
Vanaf 9 november zijn de dinsdagmorgen vieringen weer in het parochiecentrum.
Ingaande 14 november is er na de viering op zondag koffiedrinken in het parochiecentrum.

 

Overleden

Op vrijdagavond 22 oktober is onverwachts overleden onze parochiaan Antonius Henrikus Johannes Langenkamp, weduwnaar van Tonnie Langenkamp-Overgoor.
Anton is 87 jaar geworden en woonde aan de Kloosterstraat 4 te Lemelerveld.

Op zaterdag 30 oktober om 10.30 uur zal de Uitvaartviering plaatsvinden in onze kerk en aansluitend is de begrafenis op ons parochiekerkhof.

Voorafgaand aan de Uitvaartviering is er gelegenheid tot condoleren en afscheid te nemen van 09.30 uur tot 10.15 uur in het parochiecentrum. De viering is voor iedereen toegankelijk. De begrafenis is in besloten kring.


Voorgangers: Nolly Holterman en Angela Jansen