• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Verloop van de bouw van de urnen muur

Na een time-out van meer dan twee maanden zijn de werkzaamheden aan de urnenmuur weer opgepakt.
Het dak zat er al op maar de aftimmering aan de onderzijde, de leien en het lood moesten nog aangebracht worden.
Deze laatste werkzaamheden hebben Theo en Herman Koggel in de afgelopen paar weken vakkundig uitgevoerd.
De platen voor de aftimmering aan de onderzijde waren thuis al voorzien van een groene verflaag. 

Lees meer...

Heilig Hartfeest 28 juni gaat niet door

 

Door de coronacrisis vervalt het Heilig Hartfeest dat zou worden gehouden op 28 juni aanstaande. Daarom zal de uitreiking van de oorkondes aan de jubilarissen van onze geloofsgemeenschap op een later tijdstip plaatsvinden.

Gezamenlijke kerken binden strijd aan tegen schuldenproblematiek

Op initiatief van de gezamenlijke Diaconieën en Caritassen van de kerken in de gemeente Dalfsen is een stichting opgericht die mensen met problematische schulden wil helpen.
De Stichting Voor Elkaar Dalfsen.
Deze zelfstandige stichting werkt nauw samen met de landelijk opererende Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland.

 

Klik hier voor het volledige artikel.

Overleden

Op woensdagavond 10 juni is overleden onze parochiaan Johanna Henrica Maria Tielbeke.

Anny is 94 jaar geworden en woonde in zorgcentrum Brugstede.

 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 16 juni in crematorium te Nijverdal.

 

Voorganger: pastoor Monninkhof

De Kerken van Lemele en Lemelerveld in corona- en vakantietijd

Andere jaren was er de vaste flyer met exacte gegevens omtrent beschikbaarheid en bereikbaarheid van kerkgebouwen in Lemele en Lemelerveld.
T.g.v. de coronacrisis zijn de nodige zaken (tijdelijk) gewijzigd, zodat wij hebben besloten e.e.a. in een bijlage toe te lichten.

 

Klik hier voor de beschikbaarheid van de kerken.

 

Namens de Raad van Kerken Lemele/Lemelerveld

 

 

Nieuwsbrief juni Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Emmanuelparochie komt op tv

Sinds enige weken zendt “Vechtdal Leeft TV” de online eucharistievieringen, die op zondagmorgen worden gehouden in onze RK Brigittakerk, uit op hun tv zender.

Met name voor U, voor wie computer en internet net ‘een stap te ver zijn’, kan dit goed uitkomen.
Via “Vechtdal Leeft TV” kunt U de vieringen vanuit de Brigittakerk (en zeven andere kerken uit onze omgeving) dan ‘gewoon’ op Uw tv toestel bekijken. 

Lees meer...

Pinksteractie Week Nederlandse Missionaris

 

Klik hier voor meer over de pinksteractie van de WNM.

Hervatting van de vieringen in onze parochie

Op woensdagavond 20 mei jl. (aan de vooravond van Hemelvaartsdag) ontvingen we van de bisschoppen het document: “Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter”.
Dit protocol geeft aan, onder welke voorwaarden per 1 juni aanstaande de publieke vieringen en andere parochiële activiteiten hervat kunnen worden.
De tekst van dit protocol kunt U vinden op de website van onze parochie: www.emmanuelparochie.nl

 

Klik hier voor de brief van Pastoor André Monninkhof

Pinkstergroet

Pinksteren

Wat hadden we elkaar graag ontmoet, maar helaas kan het niet en blijft het bij een Pinkstergroet.
Geloof in de Geest van Pinksteren, hoop van vertrouwen, medeleven en naastenliefde.
Het vuur van Pinksteren geeft licht in ons hart, het geeft ons moed en brengt ons bij elkaar in deze Pinkstergroet.

Een warme groet,

Locatieraad en Pastoraatsgroep
H. Hartparochie Lemelerveld

Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat.
In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

 

Klik hier voor meer info omtrent deze maatregel.

Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in banden

Pinksteren

 

Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus.
Handelingen vertelt dat de leerlingen allen op één plaats bijeenwaren.
Tien dagen ´lockdown´ zou je kunnen zeggen.

 

Klik hier voor de brief van Pastor Joop Butti