• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Viering zondag 23 augustus om 9.00 uur

In de viering van zondag 23 augustus om 9.00 uur zullen enkele leden van het dameskoor o.l.v. Gerda Teelen de zang verzorgen.
Miranda Temmink zal hen begeleiden op het orgel.
We zijn heel blij dat we hiermee weer een beetje sfeer in de viering kunnen brengen.
Het thema van de viering is: Toekomst openen.
Dus kom naar de kerk om elkaar te bemoedigen en te sterken in deze toch ietwat vreemde tijd.
Ook om een toekomst voor onze eigen geloofsgemeenschap en parochiekerk te hebben.

 

Mariaviering in de parochietuin

Jaarlijks op 15 augustus viert de Kerk het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming.
Dit jaar viel 15 augustus op zaterdag en daarom stond de Eucharistieviering in het teken van Maria.
Het was bijzonder mooi weer en daarom werd de viering in onze mooie parochietuin gehouden.
Velen namen deel aan de viering.
I.v.m. de coronamaatregelen was er een registratie voor de brug in de parochietuin waarna men over de brug plaats kon nemen in de “tuinkerk”. 

Lees meer...

Komend weekend extra collecte voor Beiroet

Libanon werd op 4 augustus getroffen door een verwoestende explosie in de haven van Beiroet.
Een aanzienlijk deel van de hoofdstad werd verwoest en zwaar beschadigd, met vele doden, gewonden en duizenden dakloze mensen tot gevolg.
Beiroet en Libanon leven in kwetsbare omstandigheden.

Komend weekend is er in alle vieringen een extra collecte voor de mensen in nood in Beiroet (door de explosie van vorige week).

Lees hier de brief van Pastor Monninkhof.

 

Bedevaart Lourdes

Onlangs zijn de contactpersonen van het Lourdeswerk in de Emmanuelparochie bij elkaar geweest in Vilsteren om huidige situatie ten aanzien van de coronacrises te bespreken.
Allereerst zijn we er van bewust dat het een grote tegenvaller is voor die pelgrims die in sept. dit jaar met Heino/Liederholthuis op bedevaart naar Lourdes zouden gaan.
Gezien de grote risico’s is het een verstandig besluit geweest om niet op bedevaart te gaan.
Met de pelgrims is contact geweest hoe nu te handelen al naar de status van de aanmelding bij de bedevaartorganisatie VNB. 

Lees meer...

Tuinviering Maria Tenhemelopneming Heilig Hart Kerk

Op zaterdagavond 15 augustus om 19.00 uur zal er een eucharistieviering gehouden worden in onze parochietuin met als voorganger pastoor Monninkhof.
Het is de dag van Maria Tenhemelopneming en dat is een mooie aanleiding om dit in onze prachtige parochietuin te gaan vieren.

Ook in deze tuinviering zullen de coronaregels nageleefd moeten worden maar dit is vanwege de grote ruimte prima te doen en het voordeel is dat de kans op besmetting buiten veel kleiner is. Wij vragen u om zelf een klapstoel van huis mee te nemen maar voor wie dit niet mogelijk is zal er een stoel beschikbaar zijn. Het weer lijkt mee te werken maar mocht dat toch tegenzitten kunnen we alsnog uitwijken naar de kerk.
Iedereen is van harte uitgenodigd!

Vincentiusdag gaat niet door!


Helaas kan vanwege de coronacrisis de Vincentiusdag eind september dit jaar niet gehouden worden.

Gerard Noordink 40 jaar werkzaam in het pastoraat

 

Klik hier voor een persbericht, naar aanleiding van het naderende 40-jarig ambtsjubileum van onze pastor Gerard Noordink.

Overleden

Dinsdag 21 juli is onze parochiaan Leo Schrijver, na een heel kort ziekbed overleden.
Leo is 55 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Marianne en dochters Claudia en Laura aan de Hagedoornstraat 1.

 

De crematie heeft in besloten kring plaats gevonden.

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 18 oktober 2020

 

Klik hier voor info over de Heilige Gerardus Majella Bedevaart in Overdinkel op 18 oktober 2020.

Restauratie kerktoren gaat door!

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de kogel door de kerk is.
Afgelopen week hebben we de definitieve toestemming van het Bisdom ontvangen voor de restauratie van onze kerktoren.
Het was de bedoeling om komend najaar met de uitvoering van dit omvangrijke project te starten, maar vanwege het wachten op diverse goedkeuringen zal dit waarschijnlijk uitgesteld moeten worden tot volgend voorjaar.
Na de zomer hopen wij u hierover concreet te kunnen berichten.

Dan zal ook bekend gemaakt worden, hoe en op welk moment de toegezegde donaties geïnd zullen worden.
In Bouwbedrijf Salbam uit Vilsteren hopen wij de ideale partij te hebben gevonden voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden.
Naast het voegwerk, zullen ook de glas-in-loodramen en het klokwerk onder handen worden genomen.
We gaan met de tijd mee en dankzij de nieuwste technieken (o.a. LED-verlichting) is iedereen weer bij de tijd.
Dat de actie “Restauratie Kerktoren” zo breed gedragen en gesteund is, stemt ons dankbaar en doet ons reikhalzend uitkijken naar de volgende stap.
MoDi

Aanmelden voor bezoek vieringen hoeft niet meer!

Vanaf nu hoeft men zich niet meer voortijdig aan te melden bij een viering.
We kunnen circa 80 mensen in de kerk plaatsen bij de 1,5 meter richtlijn.
Registratie bij binnenkomst en handontsmetting is wel verplicht.
Mocht er onverhoopt toch iets aan de hand zijn dan kan men de bezoekers benaderen voor onderzoek.
Deze gegevens worden 3 weken bewaard.

Misintenties

Veel misintenties worden vaak al in het begin van het jaar vastgelegd.
Doordat er tijdens de sluiting van de kerk geen vieringen zijn geweest, wil pastoor Monninkhof extra aandacht hieraan geven tijdens de viering van zondag 26 juli as om 9 uur.
Het is een gebaar om recht te doen aan de intenties die in deze periode niet gelezen konden worden.