• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Benoeming in onze Emmanuelparochie

Met vreugde kunnen wij u meedelen dat onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, per 1 oktober aanstaande pastoraal werkster Ria Doornbusch heeft benoemd in het pastoraal team van onze Emmanuelparochie. Ria groeide op in Dedemsvaart. Ze kent dus onze omgeving goed. Ze is 54 jaar en in de afgelopen 15 jaar werkte ze in parochies in De Liemers en in Twente. Ze woont in Borne, maar ze gaat verhuizen naar Dedemsvaart. We heten Ria welkom in onze parochie en we wensen haar alle goeds toe in het pastoraal team van onze parochie! Eind oktober zal ze officieel worden gepresenteerd. U hoort daar te zijner tijd over.

Lees meer...

Zoveel te vieren bij Con Amore

De lucht zindert en het is broeierig warm in het parochiecentrum van de Heilig Hartkerk in Lemelerveld. Het gehele Con Amore-koor heeft zich op maandagavond verzameld voor de jaarvergadering, maar er lijkt nog wat in de lucht te hangen. Er wordt gekletst en gekeuveld en er heerst een opgetogen stemming. De club van energieke, zongebruinde vijftigplussers is toe aan het zomerreces, maar niet voordat maar liefst dertien jubilerende leden zijn geëerd en gehuldigd! Naast deze dertien jubilarissen wordt ook dirigent Wim van Lenthe gehuldigd, voor het vijfentwintig jaar dirigentschap van dit begaafde koor.

Lees meer...

Overleden

Op vrijdag 22 juli is overleden onze parochiaan Henricus Gerardus Jozef Leferink. Henk is 66 jaar geworden, woonde aan de P. Buismanstraat 62 samen met zijn zoon Tim. Op woensdag 27 juli is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren in het mortuarium, Pr. Margrietstraat. Voorafgaande aan de viering is er ook gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren van 9.45 tot 10.15 uur in het parochiecentrum. De uitvaartviering zal plaatsvinden op donderdag 28 juli om 10.30 uur in onze kerk en aansluitend is de begrafenis in besloten kring op de Algemene Begraafplaats te Lemelerveld. 
De uitvaart is te volgen via livestream.

Voorganger: pastoor Monninkhof

Overleden

Woensdagmorgen 20 juli is overleden onze parochiaan Gerritdina Jozephina van den Berg - Bisschop in de leeftijd van 98 jaar. Zij is gehuwd geweest met Jan van den Berg. Diny woonde in Brugstede, Mr. Gorisstraat 5A. Maandag 25 juli om 10.30 uur is de uitvaartviering en vervolgens de begrafenis op ons kerkhof. Voorafgaande aan de uitvaartviering is er van 09.45 tot 10.15 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren in het parochiecentrum.

Voorganger Nolly Holterman

Bedevaart naar Kevelaer vrijdag 2 september

Na ruim 2 jaar is er dit jaar weer een Bedevaart naar Kevelaer. Deze ééndaagse bedevaartsreis zal plaatsvinden op vrijdag 2 september 2022. Op deze dag in Kevelaer is er ruimte voor gebed tot Maria Troosteres der bedroefden. Zij geeft ons de kracht van rust en bezinning. En deze dag geeft een gezellig samen zijn. Kortom: Een sfeer van omzien naar elkaar. Noteer de datum alvast in uw agenda!!! Voor opgave en inlichtingen: Dhr. A.van Middelaar tel.: 0529-467964 of bij het secretariaat, H.Hart parochie.

Klik hier voor het programma.

Klokkenluiden voor ‘de traan van de boer’

Vrijdagmiddag 15 juli om 15.00 uur luiden de Brugkerk en de Heilig Hart Kerk in Lemelerveld een kwartierlang de klokken voor ‘de traan van de boer’. Met deze actie willen ze hun medeleven betuigen met al de boeren die het op dit moment heel moeilijk hebben. In het luiden willen ze ook ‘de traan van de natuur’ en ‘de traan van de vluchteling’ mee laten klinken. Er is ook oog voor het lijden van de schepping en het lot van de ontheemden in ons land.

Lees meer...

Rommelmarkt en Boekenmarkt - St. Brigitta kerk Ommen


Rommelmarkt en Boekenmarkt

De Sint Brigitta Geloofsgemeenschap te Ommen, houdt op woensdag 27 juli en op woensdag 3 augustus vanaf 9.30 uur een rommelmarkt op het kerkplein. Het parochiecentrum is ingericht als boekenmarkt. Ook is er koffie, thee en limonade met iets lekkers erbij verkrijgbaar. U bent van harte welkom!

 

Parochiesecretariaat gesloten in de zomervakantie

Het parochiesecretariaat is in de vakantieperiode gesloten van 18 juli tot en met 28 augustus 2022.

Tentviering: zondag 7 augustus, aanvang: 10.30 uur

Zondag 7 augustus - 10.30 uur - Tentviering

 

Twee jaar lang moesten we erop wachten, maar dit jaar kan het gelukkig weer doorgaan! De Tentviering van het Sukerbietenfeest in Lemelerveld. Voorbereid door de Heilig Hart Kerk samen met de Brugkerk! Supergezellig en leuk voor alle leeftijden. Het thema van de viering is “Water bij de wijn?” en we hebben het onder andere over de Bruiloft te Kana (Joh. 2).

Lees meer...

Het verhaal van de drie bomen: Manu Keirse

Eind april was de Belgische psycholoog Manu Keirse in Lemelerveld te gast. Hij 'specialist in rouwverwerking' verzorgde een avond in de Brugkerk die georganiseerd was door onze plaatselijke Raad van Kerken. Hij opende de avond met een verhaal over drie bomen. Vanuit de Raad van Kerken kwam het idee om dit ook te delen op onze website. 

Lees meer...

Vrijwilligersnieuws

Het is de bloemendames gelukt om er een collega bij te krijgen. Ria Zandman komt de groep van de kerkversiering versterken. Daar is iedereen heel blij mee. Ze heeft al een paar keer meegeholpen om te kijken of dit iets voor haar was. Natuurlijk is dit iets voor haar want bloemen en tuinen hebben een warm plekje in haar hart. Ria, veel plezier en … goed voorbeeld doet goed volgen. De groep kan nog wel wat meer versterking gebruiken. Inlichtingen bij Diny Sibelt, tel. 371710.

Oproep van Sociaal Steunpunt Kerken Lemelerveld

Laat niemand in de kou staan de komende winter!

Help je mee wat warmte te delen?

Door de sterke stijging van de energieprijzen en de inflatie wordt het dagelijkse leven flink duurder. Dit is vooral slecht nieuws voor de mensen met een laag inkomen. 

Lees meer...