• 150 jaar

Glazen kunstwerk

Tijdens het tuinfeest van 9 juni 2024 ter ere van het honderdvijftig jarig bestaan van onze parochie, was aan broer en zus Wim Sibelt en Nolly Holterman, vanwege hun veertig jarig jubileum als vrijwilliger, de eer om het glazen kunstwerk dat speciaal voor het honderdvijftig jaar bestaan van onze parochie is gemaakt te onthullen. Hierna is er goed nagedacht over een geschikte plek voor deze blijvende herinnering aan dit mooie jubileum. Op dinsdag 9 juli 2024, precies een maand na de onthulling heeft Marije Gies van 'Magies Glas' die dit kunstwerk heeft gemaakt, het ook zelf opgehangen in het parochiecentrum, ongeveer halverwege de glazen pui. Velen van u hebben het kunstwerk op 9 juni al even gezien en nu kan iedere parochiaan dit bewonderen. 

Lees meer...

Tentviering zondag 11 augustus 2024

Tentviering tijdens het Sukerbietenfeest - zondag 11 augustus 2024
Thema: ‘Kan ik iets voor je doen?’
Aanvang: 10.30 uur
In de grote tent op het evenemententerrein
Klik hier voor meer info.

Het zoeken niet moe

Met de groep 'Het zoeken niet moe' gaan we weer een dag op pelgrimage, en wel op woensdag 25 september 2024.
We gaan deze keer niet zo ver van huis, en hebben gekozen voor een reisje naar Kampen.
Klik hier voor meer info.

Herinnering bedevaart naar Kevelaer

De bedevaart naar Kevelaer wordt gehouden op vrijdag 6 september 2024. Het thema is 'In Busmann Bote' 'Ga met ons mee!' Die dag verzorgd het koor uit Luttenberg de zang. Heeft men belangstelling om deze bedevaart mee te maken, dan graag opgave vóór 26 augustus. Rolstoel en/of rollator kan mee als dat nodig is. Wel moet de persoon zelf, desnoods met hulp van een mede pelgrim in de bus kunnen stappen. Voor verdere inlichtingen en of opgave kan men contact opnemen met de heer A. van Middelaar, tel: 0529-467964 of 06-30926902. Als afsluiting van deze bedevaart is er op zondagmiddag 6 oktober een bedevaartslof in de Basiliek van de Kruisverheffing te Raalte.

Overleden


Geheel onverwachts is overleden onze parochiaan Roy Overgoor.
Roy is 47 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Liset en de kinderen aan de Schoolstraat 25. 
Op woensdag 3 juli is er thuis van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om te condoleren.
De crematieplechtigheid is donderdag 4 juli in besloten kring.

 

Pastoraal artikel juni: Met Maria op vakantie


Klik hier voor het pastorale artikel van pastoor Wenker.

 

Rommelmarkt woensdag 24 juli 2024 in Ommen


Op woensdag 24 juli is er een rommelmarkt in Ommen.

Klik hier om de poster te bekijken.

Vrijwilligersnieuws

Parochieblad bezorging.

Lies Boerkamp heeft per 6 juni het bezorgen van het parochieblad in de ds. C. Keersstraat overgedaan aan Stien Koerhuis. Lies en Bertus blijven wel het parochieblad bezorgen in de ds. A. Vogelaarstraat, R.Koetsierstraat en de Kerkstraat.

Lies bedankt voor alle meters die je gemaakt hebt bij het bezorgen.

Lees meer...

Overleden

Donderdag 20 juni is toch nog vrij onverwachts overleden onze parochiaan Gradus Johannes Maria Noordman. Gerard is 94 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Diny aan Kanaalpark 9. Maandagavond 24 juni is er van 19.00 uur tot 19.30 uur in het parochiecentrum, gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.

Dinsdag 25 juni is om 10.00 uur de uitvaartplechtigheid en crematie in crematorium Nijverdal. De dienst is in besloten kring. U kunt de dienst online meekijken/ meeluisteren via https://www.uitvaartnijverdal.nl/uitvaart/dienst-meekijken/

Voorganger: Nolly Holterman

JeugdHart zaterdag 15 juni 2024

Op zaterdag 15 juni kwamen 16 kinderen naar het parochiecentrum voor het spel Duivelsgolf. We begonnen in het parochiecentrum met een korte inleiding en uitleg over het spel. Nadien zijn we in groepjes uit elkaar gegaan en op verschillende plekken gestart in de pastorietuin. Het was een spellencircuit met vragen en in iedere groep bevond zich een duivel of misschien wel 2. Maar wie de duivel was in het groepje dat wist niemand, daar moest je als groep achter zien te komen. Goed opletten want de duivel kon je zo uitschakelen. 

Lees meer...

Gezinszondagen

In een vorig artikel vertelde pastor Marga klein Overmeen U al over de gezinszondagen. Met deze gezinszondagen zullen wij als pastoraal team beginnen in dit najaar, op 1 oktober.a.s. Voor deze gezinszondagen nodigen wij met name alle jonge ouders en hun gezinnen in onze Emmanuelparochie uit in het Eucharistisch centrum. We zullen dan om 10.30 uur beginnen met een Eucharistieviering. Bij deze viering is iedereen welkom.
Klik hier om de gehele brief te lezen.

Nieuwsbrief juni Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.