• Meer informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

        Meer informatie

 

Overleden

Op zaterdag 6 april is na een ernstige ziekte in Hospice Sam, overleden onze parochiaan Hermanus Johannes Sibelt.
Herman werd 76 jaar en woonde aan de Praamstraat.
Donderdagavond 11 april is er van 19.30 uur tot 20.30 uur in het parochiecentrum gelegenheid om Herman een laatste groet te brengen en de familie te condoleren.
Vrijdagmorgen 12 april is er om 10.30 uur in onze kerk de Uitvaartviering. De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

De uitvaart is te volgen via livestream.
Voorganger: Nolly Holterman

Uitnodiging JeugdHart 20 april

JeugdHart!
Escaperoom: Petrus in de gevangenis.

Klik hier voor meer info.

Gluren bij de buren

Samen met ons pastoresteam hebben wij al 2 bijeenkomsten gehad. Wie zijn dan die ‘wij’? hoor ik u denken, en waarvoor waren die bijeenkomsten. Die ‘wij’ zijn de vrijwilligers van al onze geloofsgemeenschappen die zich bezig houden/hielden met de doop, de Eerste Communie en het Vormsel. Jarenlang hebben wij dit verzorgd op onze eigen locatie. Al dan niet in samenwerking met de scholen. In de loop van de tijd kwam het steeds meer bij de parochie zelf te liggen mede omdat het dopen en de andere sacramenten terugliepen.

Lees meer...

Vrijwilligersnieuws

Zo heb je veel wisselingen in werkgroepen, zo is het een hele tijd rustig.
De laatste tijd zijn er echter enkele wisselingen geweest en zijn er mensen gestopt.
Caritas.
Na ruim 18 jaar voor de Caritas in touw te zijn geweest, heeft Annie Kelder besloten om hiermee te stoppen. Gelukkig is Ingrid Heerink bereid gevonden om in te stappen bij de Caritas.

Lees meer...

Sam's kledingactie

Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld.
Op zaterdag 6 april van 09.00 tot 12.00 uur vindt de kledinginzamelingsactie van Sam’s kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Heilig Hart kerk. Hiernaast mag u ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel zoals lakens, handdoeken, theedoeken inleveren, graag apart van de kleding verpakt in een gesloten zak.

Lees meer...

Verslag ontmoetingsdag 7 maart 2024

Ontmoetingsdag Caritas op 7 maart jl.
Wat een prachtige dag met meer dan 100 mensen in zaal Reimink.
Klik hier om het verslag te lezen.

Verslag Stille Omgang 16 maart 2024

Op pelgrimage naar de Stille Omgang. Een intense en waardevolle dag! Samen met pastor Ria Doornbusch en 13 personen uit de diverse geloofsgemeenschappen vertrokken we op zaterdag 16 maart jl., iets voor 11:00 uur, vanaf station Ommen richting Amsterdam om de Stille Omgang te gaan lopen.
Klik hier om het verslag te lezen.

Dinsdagochtend vieringen in de kerk

Vanaf dinsdag 2 april zijn ook de eucharistievieringen weer in de kerk.

De vieringen zijn weer te volgen via de livestream.

Na de viering is er koffie drinken in het parochiecentrum.

Goede Vrijdagviering in de Heilig Hartkerk m.m.v. Con Amore

Op de avond van Witte Donderdag kon een ieder getuige zijn van een hedendaagse interpretatie van de laatste dagen en het lijden van Jezus Christus via het tv-spektakel The Passion. De kruisiging zelf en de woorden die Jezus aan het kruis sprak kwamen kort aan de orde.

Juist daarop werd op de avond van Goede Vrijdag in een viering in de Heilig Hartkerk ingezoomd; de zeven kruiswoorden van Jezus, zoals deze in de Bijbel zijn terug te vinden...

Lees meer...

Goede Vrijdag 29 maart 2024 - Kruisweg!

Goede Vrijdag 29 maart 2024!
's Middags om 15.00 uur, herdenken we de kruisweg van Jezus met behulp van de beamer, in het parochiecentrum.
Het dameskoor zal afwisselend met beeld en gesproken tekst muzikale ondersteuning geven.

De werkgroep

Viering van Goede Vrijdag in onze kerk

Op Goede Vrijdag wordt in de christelijke kerken stilgestaan bij het lijdensverhaal van Jezus. Meestal wordt het lijdensverhaal uit één van de evangeliën gelezen. Op de avond van Goede Vrijdag, op 29 maart, kunt u tijdens de Goede Vrijdagviering in onze Heilig Hart kerk in Lemelerveld luisteren naar het muziekstuk “Die Sieben Worte Jesu am Kreuz”. Het stuk zal worden uitgevoerd door gemengd koor Con Amore. Niet als concert, maar als invulling van de dienst op Goede Vrijdag. 

Lees meer...

Gebedsviering Witte Donderdag

Op Witte Donderdag zal om 19.00 uur een gebedsviering in het parochiecentrum worden gehouden. De viering zal worden verzorgt door de werkgroep woord communievieringen. We willen het Laatste Avondmaal herdenken, zoals Jezus die aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn leerlingen heeft gevierd. Er zal geen communie uitgereikt worden. We bidden, zingen samen met enkele cantors en staan stil bij de symbolen van voetwassing en maaltijd vieren met elkaar. We eindigen met koffie/thee en een broodje.