• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Huldiging jubilarissen H. Hartkerk

Na alle corona-jaren konden we weer gewoon in juni op de dag van het H.Hartfeest de vrijwilligers huldigen die zich een memorabel aantal jaren hebben ingezet voor de geloofsgemeenschap.
Namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep zei Fons Wanink dat alle uren aan inzet voor onze geloofsgemeenschap voor 98% door vrijwilligers gedaan wordt. Dat is niet gering. Vrijwilligers bepalen hiermee de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Het is aan onszelf hoelang we onze locatie open kunnen houden.
Onder het genot van een hapje en een drankje werd voor 165 jaar vrijwilligerswerk bedankt.

Lees meer...

Diocesane fase van het synodaal procesKlik hier voor het verslag van de diocesane fase van het synodaal proces in het Aartsbisdom Utrecht.

Brief kardinaal Eijk aan de katholieke gezinnen

Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Komend weekend wordt dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk, zoals aangekondigd in de handreiking voor parochies over deze bijeenkomst, een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk. 

Klik hier voor de brief van kardinaal Eijk.

Klik hier voor het speciale gebed voor de Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. 

Woord-communie viering ipv eucharistieviering op de dinsdagOp dinsdag 21 juni; 28 juni én 5 juli a.s. om 9.00 uur is er geen eucharistieviering, maar een woord-communie viering. Deze wordt verzorgd door de werkgroep. Dit ivm de vakantie van pastoor Monninkhof.

 

 

 

Nieuwsbrief juni Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.
Het is de laatste nieuwsbrief voor de vakantie.
De volgende maand juli, zal er geen nieuwsbrief verschijnen.

Con Amore treedt op in Nieuwleusen


Het jaarlijkse korenconcert in Nieuwleusen is een mooie traditie, die de afgelopen twee jaar helaas werd onderbroken door corona. Dit jaar kan het evenement gelukkig weer doorgang vinden. Con Amore uit Lemelerveld en vier andere koren uit de regio zullen op zaterdag 18 juni meewerken aan dit concert, dat zal plaatsvinden in de Maranathakerk aan de Van der Grondenstraat in Nieuwleusen. Het optreden begint om 19.30 uur en de toegangsprijs bedraagt zeven euro.

Lees meer...

Hulp bij sterk gestegen kosten

De sterk gestegen energielasten en hoge inflatie kunnen voor behoorlijke financiële problemen zorgen. De overheid biedt compensatie maar die is niet voldoende voor de nog sterker gestegen kosten.

Daarom hebben de kerken in de gemeente Dalfsen de actie -De gemeente Dalfsen geeft warmte- opgezet. 

Lees meer...

Christusbeeld opgeknapt


Joop Bosman heeft met zijn vakmanschap het christusbeeld opgeknapt.
Afgelopen zaterdag 4 juni is het weer teruggeplaatst. Onze dank is groot.

Lees meer...

Vooraankondiging Bedevaart Kevelaer vrijdag 2 september

Na ruim 2 jaar is er dit jaar weer een Bedevaart naar Kevelaer. Deze ééndaagse bedevaartsreis zal plaatsvinden op vrijdag 2 september 2022. Op deze dag in Kevelaer is er ruimte voor gebed tot Maria Troosteres der bedroefden. Zij geeft ons de kracht van rust en bezinning. En deze dag geeft een gezellig samen zijn. Kortom: Een sfeer van omzien naar elkaar. Nadere mededelingen volgen. Noteer de datum alvast in uw agenda!!! Voor opgave en inlichtingen: 
Dhr. A.van Middelaar tel.: 0529-467964 of bij het secretariaat, H.Hart parochie.

Lees meer...

Wijziging viering zaterdag 4 juni a.s.

Zaterdag 4 juni is er een woord/ communieviering met zang van Voices en de voorganger is past. werker M.klein Overmeen.

Huldiging vrijwilligers

Als vanouds willen we op het patroonsfeest van onze geloofsgemeenschap, de vrijwilligers in het zonnetje zetten. Met name hen die dit al 25, 40 of 50 jaar doen.
Na de viering van zondag 26 juni zullen 5 personen worden gehuldigd.
Riky Harink is al 50 jaar vrijwilligster. Begonnen toen de kinderen naar school gingen en zij ging meewerken in de gezinsvieringen en daarna, nooit meer gestopt. Riky was en is aktief op vele fronten. Zowel in het bestuur als in de vele vieringen waarin zij voorging tot het bezorgen van het parochieblad en de kerkschoonmaak.

Lees meer...

Open toren dag op 4 juni

Op 19 oktober 2019 werd onder het motto “Waardeer het, repareer het” een open toren dag georganiseerd. Dit was de aftrap van een actie om middelen bijeen te krijgen om de kerktoren te kunnen restaureren. Met eigen ogen hebt u toen de noodzaak voor een grondige aanpak kunnen zien. Maar het bleef niet alleen bij kijken, een mooie bijdrage tot behoud van de toren kwam er vanuit de inwoners en bedrijven uit Lemelerveld.

Als dank daarvoor willen we u op zaterdag 4 juni van 13.00 tot 16.00 uur uitnodigen om het resultaat eindelijk te komen bekijken. Hoe de toren van de buitenkant weer in een uitstekende staat is gebracht door de nieuwe voegen, de mooi gerestaureerde glas in lood ramen en de als nieuw lijkende wijzerplaten. 

Lees meer...