• 150 jaar

Website Vier.nu

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren
www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze parochie Emmanuel staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte welkom.

Lees meer...

Ontmoetingsdag Caritas 7 maart 2024

Op donderdag 7 maart organiseren de Caritas werkgroepen van Dalfsen, Hoonhorst, Ommen, Vilsteren en Lemelerveld weer een gezamenlijke ontmoetingsdag. Als u wilt deelnemen aan deze dag dan verzoeken wij u om bijgaand aanmeldingsformulier in te vullen en uiterlijk 25 februari a.s. in de brievenbus van het parochiesecretariaat te doen.

Nieuwsbrief februari Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

 

“Het Zoeken Niet Moe”, ik blijf onderweg

Op 1 februari jl was er in het parochiecentrum een middag met een lezing, met als thema 'Het Katholieke geloof en het Boeddhisme.'
Gastspreekster deze middag was: Jotika Hermsen.
De werkgroep 'Het zoeken niet moe', ik blijf onderweg, organiseerde deze middag. 
Klik hier om het verslag van deze middag te lezen.

Overleden

Op woensdag 7 februari overleed na een periode van afnemende gezondheid Antonia Gerarda Maria Huijsmans-Beuwer, echtgenote van Bernard Huijsmans. Tonny werd 85 jaar. Vele jaren woonde zij aan de Praamstraat. De laatste maanden werd zij liefdevol verzorgd in Brugstede. Op woensdag 14 februari is er 's avonds om 19.30 uur een Avondwake in onze kerk, waarna er in het parochiecentrum gelegenheid is tot condoleren. Op donderdag 15 februari zal de crematie in besloten kring plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.

De avondwake is te volgen via livestream.

Voorganger: Arnold Huijsmans

Overleden

Zondag 4 februari is overleden Henrica Maria Hollegien, zij woonde de laatste jaren in de Leemhorst in Almelo.
Daar werd zij liefdevol verzorgd en begeleid.
Rikie werd 86 jaar.
Het afscheid zal op vrijdag 9 februari in besloten kring plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.

Katinka Bedankt

Onlangs heeft Katinka Haas besloten om met de voorbereidingen van de Eerste H. Communie te stoppen. Haar besluit heeft ook te maken met de clustervorming rondom de sacramenten binnen de Emmanuëlparochie. In de toekomst zal het er allemaal anders uit zien, gezien de terugloop in kerkbezoek alsmede de deelname aan de sacramenten. Er zullen vanaf oktober gezinszondagen worden georganiseerd, daarover leest u t.z.t meer.

Afgelopen week hebben we Katinka Haas bedankt voor haar jarenlange inzet voor de Eerste Communie.

Lees meer...

Herinnering: enquête toekomst van ons kerkgebouw

O ja, dat had ik nog willen doen!

Vergeten om de enquête in te vullen over de toekomst van het RK kerkgebouw aan de Posthoornweg? Dat kan iedereen gebeuren, maar het kan alsnog, tot 1 maart. Scan dus de QR-code in de brief en beantwoord daarna de vragen. Het kost je hooguit een paar minuten.

Klik hier voor meer info.

Pastoraal artikel februari: Stof zijt Gij, en tot stof zult Gij wederkeren


Klik hier voor het pastorale artikel van pastor Doornbusch.

Logo 150 jarig bestaan

Dat wij dit jaar in onze parochie/locatie ons 150 jarig bestaan met elkaar gaan vieren weten de meesten van jullie wel. Dat is al eerder genoemd. Voor de voorkant van ons parochieblad hebben we een nieuw logo ontworpen. In kleur en in het zwart-wit. Dit zullen we dit jaar volop gaan gebruiken. Niet alleen voor het parochieblad maar ook voor andere feestelijke momenten. Wat en welke momenten wij dit jaar met elkaar gaan vieren, daarover schrijf ik graag een andere keer. Het ontwerp voor het parochieblad willen we nu al graag met jullie delen.

Lees meer...

Concerten in Vilsteren

Diverse partijen organiseren concerten in Vilsteren.
Door de mooie akoestiek van de kerk komen koren graag naar Vilsteren om te zingen.
Klik hier voor meer info.

Overleden

Dinsdagmorgen 30 januari overleed totaal onverwachts onze parochiaan Raymundus Romualdus Antonius Maria Akkermans. Samen met zijn vrouw Lies woonde hij aan de Ds. C. Keerstraat 22. Remond werd 72 jaar. Op dinsdag 6 februari is er van 19.00 uur tot 20.00 uur thuis gelegenheid om Remond een laatste groet te brengen en de familie te condoleren. De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal plaatsvinden op woensdag 7 februari om 14.00 uur in het Uitvaartcentrum te Nijverdal.