• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

 

Klik hier voor de uitnodiging voor de Palmpasen viering.

De bestaande ploeg schoonmaaksters kampt steeds meer met leeftijdsgebonden probleempjes. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe mensen (dames of heren, we discrimineren niet J) die een woensdag of donderdag morgen van 9 tot 11 uur dit werk zouden willen doen.

De tuin of  kerkhofploeg zijn er dan ‘s morgens ............

Lees meer...

Binnenkort willen we de vaatwasser vervangen in het parochiecentrum.
De machine is 16 jaar oud, maar wordt vervangen door een exemplaar met een korter wasprogramma.
Als er nog mensen zijn die belangstelling hebben voor de huidige vaatwasser. Deze doet het nog goed. Indien er zich niemand gemeld heeft voor maandag 11 maart gaat de machine mee naar Electrocentrum.
De locatieraad

Sociaal Steunpunt Kerken (SSK) wil ook dit jaar in ons dorp bij de minima een pakket bezorgen voor de paasdagen. Om deze pakketten gevuld te krijgen willen wij een beroep op u doen. Tijdens de veertigdagen tijd willen wij u vragen om houdbare (minimaal nog 4 weken houdbaar) producten aan te leveren. Van deze producten zal SSK dan de pakketten maken en voor de paasdagen bezorgen bij de minima. Door de samenwerking van de plaatselijke kerken en SSK .....

Lees meer...

Op zaterdagavond 3 maart is er uitgaande van de werkgroep MOV een gebedsviering die helemaal gewijd is aan deze Vastenactie. Hierin worden ook filmpjes getoond waarin het probleem en het doel van de Vastenactie goed zichtbaar worden. De filmpjes worden ondertiteld en om er voor te zorgen dat het voor iedereen goed zichtbaar zal zijn hebben we besloten de viering in de zaal van het parochiecentrum te houden.

Lees meer...

 

Klik hier om de vastenboodschap van kardinaal Eijk te lezen.

 

Klik hier voor het persbericht en verdere informatie.

Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet’. Dat is het motto van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Zambia. De zusters treden daarmee niet alleen in het voetspoor van de vele missionarissen in Afrika, maar uitdrukkelijk ook in die van Jezus Christus en Maria, naar wie de naam van hun congregatie verwijst.

Lees meer...

Op Palmzondag 25 maart zal Con Amore in de Grote Kerk in Dalfsen in de dienst van 19.00 uur  ‘Die Sieben Worte Jesu am Kreuz ‘ van César Franck uitvoeren. De ‘Zeven Woorden’ verbeelden op muzikale wijze het lijden van Jezus Christus. Passiemuziek; indringend, sfeervol  en vol contrasten.

 

Lees meer...

In de maand juni (11 tot en met 16 juni) ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. Het is een oecumenische reis. We zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof.

Lees meer...

In verband met het teruglopend kerkbezoek en het stijgen van de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers, gaat de locatieraad, samen met de pastoraatsgroep en onze vrijwilligerscoördinator Nolly Holterman, bezig met het ontwikkelen van een visie op het toekomstig gebruik van de kerk. Uitgangspunt is het behoud van de kerk, waarbij de kerk voor en door ........

Lees meer...

Omdat het erg moeilijk is om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te vinden binnen de kerkelijke gemeenschap, heeft de locatieraad gebruik gemaakt van een (gratis) aanbod van de gemeente om een professionele coach in te schakelen. Dat is Rob de Jong uit Deventer. Deze adviseur geeft de locatieraad en de pastoraatsgroep concrete tips voor het werven van fondsen, vrijwilligers en bestuursleden. De aanpak daarbij is om eerst zo concreet mogelijk in kaart te brengen welke werkzaamheden nu door wie uitgevoerd worden, om te ontdekken wat onze visie is, waarna je heel gericht personen vraagt voor een specifieke, aantrekkelijke “klus” die op jaarbasis niet zo veel tijd kost. We hebben inmiddels 3 overleggen gehad.