• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Liturgie voor het Paasweekend

Klik op de link om de liturgie van de betreffende viering te openen:

Witte Donderdag

* Goede Vrijdag

* Paaswake

* 1e en 2e Paasdag

Gebedsviering woensdagavond 8 april in Brugkerk via internet

 

Woensdagavond 8 april is er een gebedsviering vanuit  Brugkerk om 19:00 uur.

De viering kunt u via de kerkradio volgen, maar ook via internet, met beeld. Klik hiervoor op deze link. Werkt het niet, dan kunt u ook naar de website https://www.kerkdienstgemist.nl/ gaan, en in de zoekbalk ‘Lemelerveld’ typen en dan ‘Brugkerk’ aanklikken.  

De vieringen die online vanuit de Brigittakerk in Ommen komen, zijn nu ook via de kerkradio te volgen. Verder zal er iedere zaterdagavond een gebedsviering zijn vanuit de H.Hart kerk die via de kerkradio te volgen is.

Kom niet naar de kerk, vieringen zijn niet toegankelijk voor publiek.

 

De pastoraatsgroep.

Palmtakjes

Zaterdagmiddag 4 april om 14.00 uur worden de palmtakjes gewijd.
Nadien kan een ieder die het wil een Palmtakje komen halen achter in de kerk.
De kerk is dagelijks open tussen 9.00 en 19.00 uur.
De mensen in ’t Anker en de Brugstede krijgen de takjes thuis bezorgd.
Voor de mensen in de thuissituatie die niet in de gelegenheid zijn zelf te komen, kan mogelijk de familie een takje komen halen.
Hebt u niemand die dit kan doen, dan kunt u contact opnemen met Fons Wanink tel: 06 27384404.
Dan wordt het palmtakje bij u in de brievenbus gedaan.

 

Met vriendelijke groet, de pastoraatsgroep

Film 3 over de Kerkenhoek

 

Dit is alweer het 3e filmpje over de Kerkenhoek. Voor de eerste twee, zie de nieuwsberichten op deze site op vrijdag 20 en 27 maart.

Deze katholieke school, waar nu bakkerij Van der Most is gehuisvest, is in 1924 geopend.

Lees meer...

Update voortgang bouw urnen muur

Inmiddels is het timmerwerk van het dak op de urnenmuren ook uitgevoerd.
Nadat de muren ingevoegd waren is eerst de grond rondom de muren aangevuld tot het uiteindelijke maaiveldniveau.
Dit was nodig omdat de steiger anders niet hoog genoeg zou zijn om goed bij het dak te kunnen komen.
Eerst werden de muurbalken aangebracht waarop dan weer de spanten geplaatst werden.

Vervolgens de nokbalk en daarna het plaatwerk.

Lees meer...

Belcontacten voor wie daar behoefte aan heeft

Nu het Corona-virus zo om zich heen grijpt in ons land ziet de wereld er voor een heleboel mensen anders uit.
Tot voor kort konden we als parochianen samen komen in ons kerkgebouw en het parochiecentrum.
Dat kan nu allemaal niet.
Ook de vieringen in Brugstede en Het Anker zijn noodgedwongen stop gezet.
Voor veel parochianen op leeftijd of zij die om andere redenen nu veel aan huis gekluisterd zijn, is het een eenzame tijd.
Om vanuit de parochie iets te kunnen betekenen voor al deze mensen, is er aktie ondernomen.

Klik hier voor meer info.

Extra oproep voor inleveren producten voor de paasactie

De paaspakket inzamelactie voor de minima door het Sociaal Steunpunt Kerken komt door de corona problemen moeilijk op gang.

Doordat kerkdiensten niet doorgaan komt er niets binnen bij de kerken.
Alleen bij de Coop is een inzamelpunt, maar ook daar komt minder binnen dan andere jaren.
Minima, die afhankelijk zijn van de voedselbank, krijgen in deze coronacrisis veel minder producten dan voorheen.

Vooral voor hen is het belangrijk dat SSK goed gevulde paaspakketten kan brengen. 

Lees meer...

Film 2 over de Kerkenhoek

 

Dit filmpje van bijna 11 minuten begint met de presentatie van een boek over de geschiedenis van onze parochie vanaf het ontstaan in 1874 tot 1999. Dit schitterende boek is geschreven door Piet Huysmans. Mooie foto’s komen langs en worden toegelicht. Klik op Kerkenhoek (deel 2) om het te bekijken. Gaat het te snel, druk dan even op de pauzeknop!

Coronahulp Lemelerveld

Sociaal Steunpunt Kerken, Plaatselijk Belang en Saam Welzijn hebben de krachten gebundeld om in deze coronacrisis hulpvragers in Lemelerveld te bereiken.
Klik hier voor het persbericht.
Ook zijn we aangemeld bij www.nietalleen.nl die via web of telefoon doorgegeven hulpvragen uit Lemelerveld naar ons gaat doorsluizen.

Nieuw communiqué (persbericht) omtrent Corona-virus (Covid-19)

Op maandagavond 23 maart jl. heeft de regering in een persconferentie laten weten dat ALLE openbare bijeenkomsten worden verboden tot en met 1 juni a.s.
Dit om de verspreiding van Covid-19 zo veel mogelijk in te dammen.
De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft daarom besloten om de eerder genomen maatregelen van 13 maart jl. uit te breiden tot en met 1 juni.
Klik hier voor meer info.

Alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

 

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Zie hiervoor het laatste nieuws op de site van de Emmanuëlparochie

Incasso's kerkbalans

Van minder belang dan onze gezondheid, maar wellicht is het u ontgaan dat er nog kerkbalans afschrijvingen zijn geweest.
Daarom even ter informatie:
T.o.v. vorige jaren ben ik een stuk later met de incasso's van de Kerkbalans. 

Lees meer...