• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Emmanuëlwandeltocht Hoonhorst 3 april

 

Op 3 april is er een Emmanuelwandeling in Hoonhorst en is door de locatieraad Hoonhorst georganiseerd in samenwerking met de MOV en het Sr. Lucille Memorial Fonds. Er wordt gestart vanuit Hoonhorst bij de kerk en tijdens de ca. 8 kilometer lange wandeling maakt u kennis met de mooie omgeving en landgoederen rondom Hoonhorst.

Klik hier voor meer info.

Bekendmaking kerkbalansopbrengst 2022

Kerkbalans 2022
Beste parochianen, deze week hebben we de toezeggingen van de kerkbalans geïnventariseerd. We konden een voorlopig bedrag van € 57.135,- noteren. Ten opzichte van vorig jaar is dat € 5000,- minder. Nu is het natuurlijk een rare periode: van de Coronacrisis zijn we naar de oorlog in Oekraïne gegaan, met al zijn gevolgen daarvan weer voor onze samenleving. Toch met elkaar hopen we dat de teruggang niet veel lager wordt. Op parochieniveau kunnen we niet veel kostenverlaging meer verwachten. 

Lees meer...

R.-K. Kerk bij begin Veertigdagentijd: Vier Pasen weer in de kerk


Op Aswoensdag 2 maart gaat de website www.vierpasen.nl online. 

Klik hier voor meer info.

Boodschap kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd 2022

 

Klik hier voor de boodschap van kardinaal Eijk voor de Veertigdagentijd van 2022.

Overleden

Dinsdagmorgen 1 maart is plotseling overleden onze parochiaan Wilhelmina Antonia Huijsmans-Mulder, weduwe van Piet Huijsmans.
Tonnie woonde in het Anker en werd 91 jaar.
Zondagavond 6 maart is er van 19.00 uur tot 20.00 uur in het parochiecentrum gelegenheid om afscheid van Tonnie te nemen en de familie te condoleren.
De gezongen uitvaartviering wordt gehouden op maandag 7 maart om 10.00 uur in onze kerk, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.
De uitvaart is te volgen via livestream.
Voorganger: Nolly Holterman

Gebedsdienst voor de vrede op Aswoensdag 2 maart

Bid voor de vrede in Oekraïne!
Gebedsdienst op woensdagsavond 2 maart om 19.30 uur. Op woensdagavond start de Veertigdagentijd of Passietijd. In deze tijd van bezinning en inkeer op weg naar Pasen, bidden we om vrede in Oekraïne en de wereld. Laten we bidden, liederen zingen en een kaars aansteken, als teken van verbondenheid en verlangen naar vrede. 
Plaats: Ichthuskerk, Lemelerweg 74 te Lemele

Lees meer...

Zing- en luister Matthäus Passion maandag 11 april


Klik hier voor meer info over het bijwonen van: 'Zing- en luister Matthäus Passion.’  

Vastenactie 2022 en de veertigdagentijdkalender

 Klik hier voor info over de vastenactie en de veertigdagentijdkalender.

Koffie drinken na de viering is weer mogelijk


Ingaande dinsdagmorgen 1 maart en ingaande zondag 13 maart, is er na de vieringen weer gelegenheid om koffie te drinken in het parochiecentrum.

Communiqué 25 februari 2022


Hierbij een nieuw communiqué van pastoor Monninkhof.
Lees hier het communiqué.

Update versoepeling coronaregels vrijdag 25 februari

 

Klik hier voor de coronaregels die gelden vanaf vrijdag 25 februari a.s.

Pastoraal artikel maart: Vergeven als werkwoord

 

Klik hier voor het pastorale artikel van pastoor Monninkhof.