• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Een jaartje erbij, dankbaar terugkijken

Kortgeleden mocht ik 80 jaar worden.
Dankbaar heb ik met mijn tweelingzus en familie dit feestje gevierd.
Verrast door de vele hartelijke gelukwensen en attenties willen we daarvoor eenieder bedanken.

Lees meer...

Mededeling

Met ingang van de zomertijd zal de eucharistieviering vanaf dinsdagmorgen 31 maart a.s. weer in de kerk zijn.
Uiteraard is er na afloop gelegenheid met elkaar koffie te drinken in het parochiecentrum.

Activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht april 2020

Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie.
Klik hier voor het activiteitenprogramma.

Vastenactieviering zondag 15 maart

Op zondagmorgen 15 maart om 09:00 uur is er een speciale viering over de Vastenactie.
Deze viering zal gehouden worden in de zaal van het parochiecentrum.
Het thema van deze viering is: Schoon water verandert alles!
Klik hier voor meer info over de vastenactie.

Filmpjes geschiedenis Kerkenhoek

 

 

De Historische Werkgroep Lemelerveld heeft een aantal filmpjes gemaakt over Lemelerveld, onder andere over De Kerkenhoek. Ze zijn elk ongeveer 10 minuten lang, en staan op internet als youtubefilmpjes. Ze worden jammer genoeg weinig bekeken. De locatieraad vindt het leuk om daar wat meer aandacht aan te schenken zodat de geschiedenis van De Kerkenhoek voor meer Lemelervelders (opnieuw) gaat leven. Daarom gaan we elke week één filmpje onder de loep nemen, met een linkje naar internet. Die informatie komt als nieuwsbericht elke vrijdag op onze site te staan, dus houd de site in de gaten!

 

Boer&Toekomst Vechtdal nodigt zorgverleners uit

Op donderdag 26 maart en woensdag 1 april organiseert Boer&Toekomst Vechtdal avonden, voor zorgverleners die werkzaam zijn op agrarische bedrijven.


Klik hier voor de uitnodiging.

Bedevaarten naar Banneux in 2020

 

Klik hier voor meer info over de bedevaart naar Banneux.

Brief voor de Veertigdagentijd 2020

 

Klik hier voor de brief voor de Veertigdagentijd 2020 van Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht.

Maatregel Nederlandse Bisschoppen vanwege het Coronavirus

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Klik hier voor meer info omtrent deze maatregel.

Vertrek pastor Johan Rutgers

Deze zomer zal pastor Johan Rutgers ons helaas gaan verlaten.
Met ingang van 1 juli heeft hij van de aartsbisschop een nieuwe benoeming ontvangen en wel om als parochievicaris te gaan werken voor twee parochies: de parochie Sint Maarten (Zeist en de Utrechtse Heuvelrug) en de parochie Sint Lucas (Leusden en omgeving).
Pastor Rutgers wordt de tweede priester van het ene pastoraal team dat voor deze twee parochies is benoemd.
Pastor Rutgers zal gaan wonen in de pastorie van Barneveld. 

Lees meer...

Zing- en luister Matthäus Passion - Sallands Bachkoor

Maandag 6 april kunt u een ’Zing- en luister Matthäus Passion’ bijwonen of beter: meebeleven.
Het Sallands Bachkoor zingt dan in de Grote Kerk in Dalfsen alle koordelen van Bachs bekendste passie. 
Kent u deze delen dan bent u van harte uitgenodigd die mee te zingen.
U kunt ook komen luisteren en de, veelal bekende, koralen meezingen.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Leendert Runia en wordt begeleid op de vleugel en op het orgel.
Maandag 6 april, aanvang 19.30 uur Grote Kerk Dalfsen

Klik hier voor meer info.

Het Angelusklokje

 

Klik hier voor meer informatie over het Angelusklokje.