• 150 jaar

Doopschelpjes uitreiking

Op zondag 14 januari vieren we het feest van de Doop van de Heer.
Een mooie gelegenheid om tijdens de viering van 9.00 uur de doopschelpjes te overhandigen aan de ouders van Sara van Loo en Jop van der Vegte.
Sara en Jop zijn het afgelopen jaar gedoopt.
U bent allen van harte welkom.

Pastor Thomas Fonds Kerstactie 2023 - Hartelijk Dank!!

HOONHORST – Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij allen hartelijk danken voor uw bijdrage aan de kerstactie. Door de verkoop van kerstbomen, erwtensoep, rookworsten, balkenbrij en een aantal ontvangen giften, mochten wij het prachtige bedrag van € 1540,00 overmaken......

Lees meer...

Tarieven kerkelijke diensten 2024


Klik hier voor de tarieven kerkelijke diensten 2024.

Afscheid Ursula Langenkamp, financieel beheerder

Met de hakken nog op de drempel van 2024 een eerste berichtje vanuit de locatieraad. Allereerst wensen wij u allemaal een goed, gezond en gezegend nieuwjaar.

Al vroeg in het vorig jaar, 2023, heeft Ursula Langenkamp aangegeven dat zij graag wilde stoppen binnen de locatieraad als financieel beheerder. Zo’n verzoek kunnen wij alleen maar respecteren.

Lees meer...

Pastoraal artikel januari: Waarheen waarvoor


Klik hier voor het pastorale artikel van pastoor Monninkhof.

Nagekomen foto's 12,5 jarig bestaan Emmanuel parochie

Op zondag, 5 november jl, hebben de elf geloofsgemeenschappen van onze parochie samen het 12,5 jaar jubileum gevierd. Dat werd gevierd in de St. Vituskerk in Dedemsvaart. Het was een mooie, bijzondere en zeer sfeervolle Eucharistieviering. Een mis met drie Heren, zoals ze dat vroeger zeiden, twee pastoraal werkers, twee acolieten, zes lektoren en een tiental misdienaars, kortom een echte belevenis. Na afloop van de viering was het tijd voor koffie en gebak, veel gebak. Aan alle locaties was gevraagd om de nodige taarten te bakken en daar is goed gehoor aan gegeven en de keuze was reuze. En het was heel gezellig.

Lees meer...

Uitnodiging parochievergadering en nieuwjaarsreceptie

In januari van dit jaar, 2023, hebben we voor het eerst een combinatie gemaakt van onze jaarlijkse parochievergadering en de nieuwjaarsreceptie. Dat is ons goed bevallen en dat willen we begin volgend jaar weer op die manier organiseren.
Langs deze weg willen wij u uitnodigen voor deze combi en wel op: donderdag 11 januari 2024 om 19.30 uur.
Uiteraard zullen dan alle lopende parochiezaken aan de orde komen waaronder de eerste uitslag van de enquête die onlangs gehouden is.

Lees meer...

Oudejaarsviering 31 december om 10.30 uur

Op zondag 31 december luiden we het jaar 2023 uit met de traditionele oudejaarsviering.
Omdat we op de drempel van een jubileumjaar staan (150 jaar parochie/geloofsgemeenschap H. Hart van Jezus) hebben we gekozen voor het thema: Traditie en vernieuwing.
De viering begint om 10.30 uur en het dameskoor zorgt voor de zang. Natuurlijk is het wel de bedoeling dat de kerkgangers ook van harte meezingen.
We hopen dat we met velen van u de drempel overgaan.

Lees meer...

Kerstvieringen en oudejaarsviering in de kerk 2023

De kerstvieringen en oudejaarsviering in onze kerk:

- Zondagavond 24 december: 19.00 uur, woord-communieviering, voorganger Arnold Huijsmans m.m.v. Voices

   - Kerstavond betreft een gezinsviering

- Maandagmorgen 25 december: 9.00 uur, eucharistieviering, pastor Hans de Vries m.m.v. Con Amore

- Zondagmorgen 31 december: 10.30 uur, woord-communieviering, voorganger Nolly Holterman m.m.v. het dameskoor

Lees meer...

Communie thuis ontvangen met Kerst

Mensen die met de kerstdagen niet zelf in de kerk kunnen komen, maar wel graag thuis communie willen ontvangen, wordt deze mogelijkheid geboden, op 1e kerstdag na de viering van 9.00 uur.

Graag even doorgeven aan: Nolly Hoterman 372592 óf
Angela Jansen: 0612098899

 

Uitnodiging voor gezinsviering kerstavond

Van ver weg en dichtbij, op zoek naar het licht!
Gezinsviering kerstavond 19.00 uur
Voorganger A. Huijsmans
Zang van het koor Voices
Werkgroep gezinsviering Heilig Hart Kerk te Lemelerveld

Lees meer...

Kerstversiering 2023

Donderdag 21 december is de hele werkgroep bloemversiering weer bezig geweest om bloemstukken in kerstsferen op te maken.
Het was weer een gezellige ochtend met mooie muziek op de achtergrond en een bakkie koffie met wat lekkers erbij.

Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een mooi en gezond 2024!

Bloemversiergroep

Lees meer...