• 150 jaar

Hoogfeest Heilig Hart geloofsgemeenschap 9 juni 2024

In een prachtige en kleurrijk versierde kerk werd afgelopen zondag, 9 juni, het honderdvijftig jarig jubileum van de Heilig Hart geloofsgemeenschap gevierd, tijdens het patroonsfeest van de Heilig Hart van Jezus kerk. Vele genodigden, zoals Burgemeester & Wethouders van de gemeente Dalfsen, alle geloofsgemeenschappen van de Emmanuelparochie, de Raad van Kerken, de Bisdom staf, en priesters en pastoraal werkers die verbonden zijn geweest met de parochie, hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging. Het thema van de viering is ‘Vanuit het Hart’. Niet verwonderlijk dat een groot rood hart het altaar siert. Celebrant pastoor Andre Monninkhof verricht een woord van welkom en vervolgens is het openingswoord aan Johan Neppelenbroek, voorzitter van de locatieraad. Johan heet alle aanwezigen van harte welkom en is dankbaar voor alle hulp in de voorbereiding naar deze viering. Maar liefst drie koren vullen het priesterkoor, te weten; het dameskoor en Con Amore o.l.v. Wim van Lenthe en Voices o.l.v Mieke Bruins. In het jaar 1874 werd er vorm gegeven aan de Lemelerveldse geloofsgemeenschap d.m.v. de kerkgang naar ‘een hulpkerk’ in een eenvoudige boerenschuur in Dalmsholte. Zonder pastorie, maar mét pastoor. Heden ten dage is men trots op het voortbestaan van de jonge parochie. Een kloppend hart, recht vanuit het hart. Dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers is er in honderdvijftig jaar heel veel gedeeld. De vraag is of men kan blijven voortbouwen op het fundament, dat honderdvijftig jaar geleden met hart en ziel is gelegd. De tijd zal het leren. In ieder geval is er voldoende geloof, hoop en liefde aanwezig om het hart voor elkaar open te stellen in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in rijkdom en armoede en in voor- en tegenspoed en dit te bewaren in het hart. Na het toepasselijk geschreven slotlied is het tijd voor koffie met gebak (een grote groep dames vanuit de drie koren en andere werkgroepen binnen de kerk zijn aan het bakken geslagen en delen met velen). Een delegatie vluchtelingen, de naaste buren, komen bloemen en een enveloppe brengen en schuiven graag aan bij de afterparty. De Tienerclub heeft geholpen met het opzetten van de vier tenten en steekt de handen uit de mouwen in de catering. In de prachtige, zonnige tuin, waar toch wel een fris briesje waait, ‘houdt men elkander warm vanuit het hart’, aldus Johan, die lovende dankwoorden aan de vele vrijwilligers op allerlei gebieden en in welke hoedanigheid dan ook, uitspreekt. Ondertussen is het tijd voor een hapje en een drankje. Vanuit de Brugkerk wordt een vijgenboom cadeau gegeven, waarbij Annelotte Bossink toepasselijk onderschrijft dat gelovend Lemelerveld elkaar heeft gevonden in samen werken en samen vieren. De vijgenboom symboliseert welvaart, overvloed en vruchtbaarheid, waarbij wordt gehoopt op nog een langdurige en vruchtbare samenwerking.

Broer en zus Wim Sibelt en Nolly Holterman vieren beiden hun veertig jarig jubileum als vrijwilliger. Aan hen de eer, alvorens zij worden toegesproken en gedecoreerd, het kunstwerk te onthullen wat speciaal voor dit honderdvijftig jarig jubileum is ontworpen; Een kleurrijk glas-in-lood kunstwerk met het embleem dat speciaal voor dit feest is gemaakt.

Vervolgens neemt Jenneke van Doesburg, namens de Raad van Kerken, de betekenis van de woorden Heilig Hart onder de loep en de cijfers 1,5 en 0, waarbij vele toepasselijke spreekwoorden voorbij komen.

Namens de Emmanuel parochie, onderbouwt Irma Viskaal haar woorden “De ware liefde is kostbaar; bewaar het en bescherm het’, met een prachtig cadeau in de vorm van een hart ondersteund door vele handen.

Ruud van Leeuwen, spreekt namens B&W, en duikt de geschiedenis in. In het verleden was het een tijd lang verboden kerkdiensten te houden. Honderdvijftig jaar geleden waren de Lemelervelders vast extra blij dat ze dit wel konden vieren en ook nog eens in hun eigen parochie.

Tijdens soep en broodjes is het tijd om vier jubilarissen te huldigen:                                                                                                  
Johan Huijsmans houdt zich al vijfentwintig jaar bezig met het onderhoud van de tuin. Hij begon als klein ventje als misdienaar bij pastoor Morselt. Hij zong in het herenkoor en zingt nu bij Con Amore.

Wim Sibelt heeft in veertig jaar van alles gedaan. Van parochiebestuur, liturgisch beraad tot dirigeren. Wim is momenteel actief o.a. als acoliet bij uitvaarten en in het onderhoud aan het kerkgebouw en nog vele andere hand- en spandiensten.

Ans Wippert is ook veertig jaar actief op allerlei vlak. Van lector, acoliet, begeleiding misdienaars tot lid avondwake groep, dirigent, koster, liturgisch beraad en nog veel meer. Ans is altijd in de weer.

Nolly Holterman is ook al veertig jaar actief als vrijwilligster en heeft alle functies die de parochie heeft, wel uitgeoefend óf is daar op dit moment nog actief in. Het is teveel om op te noemen, you name it, Nolly did it; woord- en communievieringen, avondwakegroep, liturgisch beraad, Geloven Nu, doopgroep, bereikbaarheidsgroep, pastoraatsgroep, school-kerk-werkgroep, Vormsel-lessen, koffieschenken (en taart bakken?) etc etc.

Het was een zeer geslaagde en hartverwarmende bijeenkomst, waarbij er recht uit het hart, met hart en ziel, geloofd, gebeden en gevierd wordt.


Tekst: MoDi

Foto's: Hans Heerink
Er komen op een later moment meer foto's!