• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Overleden

Op 28 november is overleden Joannes Josephus Kampman.
Jan is 79 jaar geworden en woonde samen met zijn vrouw Annie aan de Nijverheidstraat 64.
Donderdag 3 december is er in het parochiecentrum van 19.30 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.
De afscheidsdienst zal in besloten kring plaatsvinden.
De afscheidsbijeenkomst is te beluisteren en te zien op vrijdag 4 december vanaf 14.00 uur via: www.uitvaartnijverdal.nl
Contact: Meekijken & meeluisteren afscheidsbijeenkomst

 

Voorganger Nolly Holterman

Vrijwilligers gezocht!!!

Momenteel ben ik de enige die de livestream bediend.
Deze situatie kan en moet niet blijvend zijn.
Daarom zoeken we nog één of twee personen die straks dit ook willen gaan doen.

Een beetje gevoel voor computerwerk is wel handig, maar is altijd te leren!
Ook voor het kosterwerk is dringend versterking nodig.
Marinus zal om het risico van coronaperikelen thuis te voorkomen eerst niet inzetbaar zijn.
Onze Jan heeft een operatie ondergaan en zal het ook rustig aan moeten doen.
Ans heeft de dinsdagochtend viering al overgenomen van Jan.
Inzet bij uitvaarten wordt nu een probleem.

Lees meer...

Adventsactie 2020


Klik hier voor meer info over de Adventsactie 2020.

Vrijwilligersnieuws

Wonderen bestaan nog steeds.
We kunnen u verheugd mededelen dat de tuin- en kerkhofploeg versterking hebben gekregen.
Jan Hulsman en Jos Groote Stroek hebben zich spontaan aangemeld om te helpen schoffelen, harken en wat er al niet meer bij komt kijken om de tuin en het kerkhof er netjes bij te hebben liggen.
Daar zijn we heel blij mee. Wie volgt?

Livestream

De laatste paar keren was de livestream niet altijd perfect.
Dit had verschillende oorzaken.
Deels is het een leerproces voor mij dat ik bepaalde instellingen voor het opstarten van de stream niet goed deed.
Ook de plek van de bediening is veranderd naar de sacristie, waardoor de opstart handelingen ook weer veranderde.
Daarnaast heeft de livestream een keer storing gehad.
Daar was dan een technische hulp nodig om dat weer te omzeilen. 

Lees meer...

Collecte Jongerenwerk weekend 21 en 22 november

Beste mensen, hierbij een aanbeveling voor de jaarlijkse landelijke jongerencollecte die het komende weekend van 21 en 22 november zal worden gehouden.
Deze collecte is vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen Aartsbisdom.
Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse kinder- en jongerenkamp, dichtbij in Haarle (zie het nieuwsbericht hieronder), waar altijd veel belangstelling voor is en de voorbereiding van de Wereldjongerendagen die in 2023 in Lissabon, Portugal zullen plaatsvinden. 

Lees meer...

Zomerkampen: Spel, catechese en feesten

Veel activiteiten in het Aartsbisdom Utrecht konden de afgelopen maanden vanwege de coronacrisis niet doorgaan, maar de zomerkampen (1-6 augustus) in Haarle gelukkig wel.
Het kinderkamp (7-12 jaar) had als thema ‘Beloofd is beloofd’, het tienerkamp (13-16 jaar) stond in het teken van de christelijke feesten.
Vicaris Hans Pauw (Jeugd en Jongeren) kijkt tevreden terug: “Het was een mooie week vol met spel maar ook met inhoud.” 

Lees meer...

Overleden

Zondagmorgen 15 november is overleden onze parochiaan Johannes Franciscus Gregorius Zwakenberg, weduwnaar van Riky Offenberg.
Jan woonde in het Anker en werd 83 jaar.
Donderdagavond 19 november is er van 19.30 uur tot 20.00 uur in het parochiecentrum gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen.
De uitvaartviering is vrijdagmorgen 20 november om half 11 in besloten kring, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
De dienst is te volgen via live-stream.

Voorgangers: Angela Jansen en Nolly Holterman

Nieuwsbrief november Emmanuelparochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Vluchtelingenwerk Dalfsen zoekt nieuwe vrijwilligers!

Bij verhuizen komt veel kijken.
Dat geldt zeker voor vluchtelingen die voor het eerst in een Nederlandse gemeente komen wonen.
Steek je graag je handen uit je mouwen om iemand goed op weg te helpen?
Dan zoeken we jou!
Volgend jaar komen er meer vluchtelingen in Dalfsen wonen en we hebben hard uitbreiding van het team nodig.

Lees hier het hele artikel.

Inzicht & Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie


Om verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk te voorkomen, zijn alle activiteiten in het kader van ‘Inzicht & Uitzicht’ tot het eind van dit jaar geschrapt of uitgesteld.

Allerzielen 2 november 2020

Maandag 2 november jl. zijn in de Allerzielenviering onze overledenen herdacht van het afgelopen jaar.
Met de geldende beperking van 30 personen in de kerk en uitgezonden via livestream, een andere maar mooie viering.
De dames van de bloemengroep hebben een passend bloemstuk gemaakt speciaal tgv het thema van de viering: Verdriet en Dankbaarheid.
Met muzikale ondersteuning d.m.v. cd's en het ontsteken van een kaars voor elke overledene, is er waardevol herdacht.
Werkgroep avondwake 

Lees meer...