• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Aankondiging oecumenische viering en meditatieve kwartiertjes januari 2023

Klik hier voor info over de oecumenische vieringen en meditatieve kwartiertjes in januari 2023.

Tarieven kerkelijke diensten 2023 (rectificatie)


Klik hier voor de tarieven kerkelijke diensten 2023. (Rectificatie per 2-1-2023)

Uitnodiging parochieavond en nieuwjaarsreceptie

Door de “lockdownperiode” hebben we de jaarlijkse parochieavond niet kunnen houden.

In het nieuwe jaar willen we de Parochieavond en Nieuwjaarsreceptie combineren en nodigen U van harte uit op woensdag 11 januari 2023 om 20.00 uur in het Parochiecentrum.

De Locatieraad en Pastoraatsgroep

Oudejaarsviering 31 december 2022 om 16.00 uur!!!


Op zoek naar licht in donkere tijden? Oudejaarsviering (de viering is in de kerk)

Wie herinnert zich nog Kerstmis 2020? Een strenge ‘lockdown’ in Nederland vanwege een gevaarlijke Engelse corona-variant.
Kerstmis, het feest van Christus’ geboorte, in een koude gesloten kerk!

Lees meer...

Overleden

Vannacht (24 december) is overleden Hendrikus Antonius Kemerink.

Hein is 84 jaar geworden en woonde in Brugstede, waar zijn vrouw Janny is opgenomen.  

Op woensdag 28 december is er in Brugstede van 20.00 - 20.30 uur gelegenheid afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.

De afscheidsplechtigheid zal op donderdag 29 december in besloten kring plaatsvinden.

Nieuwsbrief Kerst Emmanuel parochie


Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Bericht aan alle speurneus-kinderen en hun ouders

Het is bijna kerst. Samen naar de kerk en gezellig samen thuis rond de kerstboom. Wij hopen dat er naast de kerstboom ook nog een kerststal staat. DAAROM …. EEN DIGITALE KERSTSTALWANDELING DOOR EMMANUELLAND. Gewoon, thuis, onder de kerstboom samen kijken naar al die elf kerststallen. Maar dat is niet het enige, er zit zelfs een leuke opdracht bij: In elke kerststal staat één ding dat er niet bij hoort. Je kunt dit zien in een filmpje (vanaf week 51) op de Emmanuelwebsite en op de foto`s in de Kersteditie van de Nieuwsbrief. 
Klik hier voor meer info.

 

Kerststal weer gezet


Vandaag (zondag 18 december) is de kerststal, na de viering weer geplaatst door de kosters en een aantal vrijwilligers.
Op 1e én 2e Kerstdag is de kerk open tot 16.00 uur.

Komt u ook om de kerststal te bekijken?

Kerstconcert Con Amore zondag 18 december - aanvang: 19.30 uur

Het mag weer, ons jaarlijks kerstconcert!

Con Amore uit Lemelerveld is blij dat op zondag 18 december 2022 het jaarlijks Kerstconcert weer uitgevoerd kan worden in de Heilig Hart Kerk in Lemelerveld.

Lees meer...

Communie thuis ontvangen met Kerst

Mensen die met de kerstdagen niet zelf in de kerk kunnen komen, maar wel graag thuis communie willen ontvangen, wordt deze mogelijkheid geboden, op 1e kerstdag na de viering van 9.00 uur.

Graag even doorgeven aan: Nolly Hoterman 372592 óf
Angela Jansen: 0612098899

 

 

Voortgang glas-in-loodramen


Afgelopen week is de firma Derix uit Kevelaer bezig geweest om de herstelde glas-in-loodramen terug te plaatsen in onze kerk. Op de foto’s in dit verslag is het lang niet zo mooi als in het echt, dus kom naar de kerk om de ramen met eigen ogen te zien. Daar is in de kersttijd met alle activiteiten en vieringen volop gelegenheid voor.

Klik hier om het verslag te lezen en de foto's van de glas-in-loodramen te bekijken. 

Tarieven kerkelijke diensten 2023


Klik hier voor de tarieven kerkelijke diensten 2023.