• Meer informatie
 
   Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen  

Pinkstergroet

Pinksteren

Wat hadden we elkaar graag ontmoet, maar helaas kan het niet en blijft het bij een Pinkstergroet.
Geloof in de Geest van Pinksteren, hoop van vertrouwen, medeleven en naastenliefde.
Het vuur van Pinksteren geeft licht in ons hart, het geeft ons moed en brengt ons bij elkaar in deze Pinkstergroet.

Een warme groet,

Locatieraad en Pastoraatsgroep
H. Hartparochie Lemelerveld

Protocol voor publieke vieringen in de R.-K. Kerk

In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat.
In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020 het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.

 

Klik hier voor meer info omtrent deze maatregel.

Wel gloeide reeds een vonk, doch kommer hield den Geest in banden

Pinksteren

 

Op de veertigste dag na Pasen is het Hemelvaart en tien dagen later vieren we Pinksteren, het feest van de uitstorting van de heilige Geest over de leerlingen van Jezus.
Handelingen vertelt dat de leerlingen allen op één plaats bijeenwaren.
Tien dagen ´lockdown´ zou je kunnen zeggen.

 

Klik hier voor de brief van Pastor Joop Butti

Brief aan parochianen omtrent afscheid pastor Johan Rutgers

Zoals bekend, zal pastor Johan Rutgers eind volgende maand afscheid nemen van onze Emmanuelparochie.
Per 1 juli a.s. zal hij werkzaam zijn in het ene pastorale team van de samenwerkende parochies Sint Maarten (Utrechtse Heuvelrug) en Sint Lucas (West Veluwe).
Graag hadden we pastor Johan Rutgers een afscheid gegund met veel mensen erbij.
Johan zelf zou dit ook graag willen.
Maar door de huidige omstandigheden (coronacrisis) is dit helaas niet mogelijk.
Toch willen wij als pastoraal team en parochiebestuur, het afscheid van Johan niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Als Emmanuelparochie willen wij hem bedanken voor het vele goede pastorale werk, dat hij in ons midden heeft gedaan.

 

Klik hier voor de brief van Pastoor André Monninkhof 'hoe' we dat gaan doen.

De kerk is open tijdens Hemelvaart en Pinksteren

 

De Heilig Hartkerk is open tijdens Hemelvaart en Pinksteren, van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Er is weliswaar geen dienst, maar u kunt er wel tot rust komen of een kaarsje opsteken. Houd u binnen s.v.p. wel aan de anderhalve meter afstand!

Voices On Tour!

Heeft u onlangs ook enkele dames van Voices neuriënd voorbij zien fietsen?
Het koor viert dit jaar haar veertig jarig jubileum!
Vanwege de coronamaatregelen kan dit momenteel niet gevierd worden.
Aangezien er ook al een poosje niet gerepeteerd is en de leden de gezelligheid en het samen zingen beginnen te missen, kwam men op het idee om afgelopen weekend een

puzzel(fiets/toer/wandel)tocht te houden.
Elk lid kreeg via de app een letter.
Deze werd goed zichtbaar op ieder huisadres gehangen, al dan niet in combinatie met het favoriete lied van de betreffende bewoner. 

Lees meer...

Geen viering………..dus ook geen collecte!!!

Door het wegvallen van de vieringen valt ook een belangrijke bron van inkomsten weg.
Behalve dat we onze intenties doorschuiven naar betere tijden, krijgen we ook geen opbrengsten meer uit de gewone collectes.
Alles bij elkaar voorzien we een minimaal extra tekort van wel € 50.000.
Daarom wagen we het om als bestuur een beroep op u te doen. Zodat we onze onkosten kunnen blijven dekken.

Klik hier voor de brief van pastoor Monninkhof.

Eendracht maakt macht

“Eendracht maakt macht.”
Dit is één van de dingen, die me is bijgebleven van de contacten rondom het afscheid van Dora Schokker-Haas.

Onlangs namen wij in de kerk in Lemelerveld afscheid van haar.

Vanwege de huidige omstandigheden (coronacrisis) was dit afscheid in kleine, intieme kring.

Bij deze plechtigheid waren ook twee van haar achterkleinkinderen aanwezig, Siem en Naud.

In hen is ook de jongste generatie vertegenwoordigd.

Lees meer...

Liturgie voor Hemelvaart en het Pinksterweekend

Klik op de link om de liturgie van de betreffende viering te openen:
* 6e zondag van Pasen
* Hemelvaart van de Heer
* 7e zondag van Pasen
* 1e en 2e Pinksterdag

Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie

“Jezus houdt van jou”
Afscheid van pastor Johan Rutgers van onze Emmanuelparochie.
Met pijn in het hart nemen we als Emmanuelparochie per 1 juli a.s. afscheid van pastor Johan Rutgers.
Johan is vier jaar in ons midden geweest. 
 
Klik hier voor meer info over het komende afscheid van pastor Johan Rutgers.

Nieuwsbrief mei Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Film 6 over de Kerkenhoek: het veurhuus

float: left;

 

Dit is het 6e filmpje over de Kerkenhoek. Dit keer gaat  over het oude parochiehuis, met het veurhuus. Voorheen stond op deze plek een boerenbehuizing van de familie Raamsman, maar dat is in 1926 gesloopt/verbouwd tot een parochiehuis. Het veurhuus  (het voorste deel) is jaren lang in gebruik geweest als textielwinkel van de familie Huurman/Kleinmeulman.

Lees meer...