• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan!

Geef vandaag voor de kerk van morgen

 

Eind januari doet onze parochie mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als parochiaan om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. ..........

Lees meer...

Hulp gevraagd voor de voorbereiding van Actie Kerkbalans 2022

Op zaterdag 29 januari  willen we de kerkbalans-enveloppen nu wel gaan invouwen voor de actie, die op daarop ook van start gaat.

We beginnen ’s morgens om 10.00 uur in het parochiecentrum. We  kunnen op de 1,5 meter van elkaar werken. De inpaklijnen zullen we als zodanig opstellen. Ik ga er vanuit dat we bij voldoende hulp met de middag alles klaar kunnen hebben, mede gezien de ervaring van vorig jaren. Vele handen maken immers licht werk!

En natuurlijk is er koffie en thee!

Lees meer...

Kerkbalans 2022

Kerkbalans dit jaar voor het eerst via email in te vullen.

Omdat wij u vorig jaar gevraagd hadden om uw email adres in te vullen kunnen we nu ook de kerkbalans versturen via de email. Daarvoor hebben we een apart emailadres aangemaakt. Daarom zullen diegenen die hun emailadres hebben opgegeven de kerkbalans op deze wijze binnen krijgen. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is alleen voor dit doel bestemd zodat we er overzicht op houden. Dit jaar zullen we in elk geval iedereen nog wel een papieren envelop bezorgen, maar naar de toekomst zal dat steeds meer alleen op de mail gaan.

Lees meer...

De Pius podcast van Theo Parlevliet

 

Klik hier voor info over "De Pius Podcast"

Vrijwilligersnieuws

In het vorige bericht over nieuwe vrijwilligers is vergeten om melding te maken van 2 nieuwe kosters/acolieten bij uitvaarten. Vorig jaar zaten we door ziekte erg verlegen om nieuwe kosters. Gelukkig kwam er een oplossing; Ans Wippert kostert nu op dinsdagmorgen.

Wim Sibelt en André van der Vegte zijn bereid gevonden om te helpen bij uitvaarten.

Zo hebben we weer wat armslag en daar zijn we erg blij mee. Iedereen is inmiddels ingewerkt.

De groep die het kerkhof onderhoudt, is na het stoppen van Herman Koerhuis, weer op sterkte; Ben Mars wilde wel een steentje bijdragen. Hartelijk dank aan iedereen voor de hulp.

Mochten er nog meer mensen zijn die ergens mee willen helpen; laat het dan weten. Alle hulp is welkom (secretariaat 371253). Ook in coronatijd blijven we aktief.

Licht in het duister: een week kwartiertjes met inhoud!

Van zondag 16 tot en met zondag 23 januari staan christenen in de hele wereld stil bij het thema ‘Licht in de duisternis’. De Raad van Kerken Lemele / Lemelerveld sluit hierbij aan en houdt dan op acht avonden, telkens om 19.00 uur een ‘meditatief kwartiertje’. De aftrap wordt gegeven in de ochtenddienst van de Brugkerk. Voorgangers en leden van de Brugkerk, Ichthuskerk, HeiligHartkerk en de Lichtbron gaan voor en belichten steeds een ander aspect rond dit onderwerp, de kapstok is het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten, zij hebben de ster gezien in de duisternis en zoeken de bron van dit licht. Ga mee op deze zoektocht, via kerkdienstgemist.nl, stem af op de Brugkerk Lemelerveld en beleef elke avond een kwartiertje ‘op reis naar het licht’. Week van de Eenheid: een tegengeluid voor alle polarisatie van nu !

Werkgroep JeugdHart

Binnen onze geloofsgemeenschap is een nieuwe werkgroep werkzaam sinds december 2021.
Contactpersonen in deze groep: Fons en Indira Hulsman, Janneke Mulder, Pastoor Monninkhof, Fons Wanink, Martin Haas, Ursula Langenkamp en Lyda Hofhuis.
Doel van deze groep is om de jeugd (8 t/m 12 jaar en misschien in latere traject 6 t/m 12 jaar) op korte termijn en op langere termijn, meer betrokkenheid te laten voelen met de kerk. Idee is om 4 keer per jaar de jeugd uit te nodigen voor een laagdrempelige bijeenkomst, waarbij we voor de jeugd aansprekende activiteiten willen gaan organiseren. Dit zou in combinatie met bestaande of nieuwe op de doelgroep afgestemde vieringen kunnen zijn. Om het laagdrempelig te houden hoeft dat geen doel te zijn. Het idee ontstond om deze jeugd voor de Kerst een Kertsgroet te brengen in de vorm van een persoonlijk waxinelichtje. 

Lees meer...

Overleden

Op dinsdagmorgen 4 januari is overleden onze parochiaan Maria Dina Bernardina Schotman-Kemperman, weduwe van Anton Schotman.
De laatste jaren woonde Marie in Schuilenburg te Raalte. Marie werd 90 jaar.
Op zondagavond 9 januari is er van 19.00 uur tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren in het parochiecentrum.
De Uitvaartviering is op maandag 10 januari om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

De uitvaart is te volgen via livestream.

Voorganger: Nolly Holterman 

Vrijwilligersnieuws

We beginnen het nieuwe jaar met het vermelden van een heel aantal wisselingen in het vrijwilligersbestand. Gelukkig zijn het wisselingen, dat betekent dat er nieuwe mensen instappen. En dat is goed nieuws in deze tijd. Daar zijn we heel blij mee.
Bezoekersgroep: Marijke Nijenhuis is het nieuwe aanspreekpunt geworden van de bezoekersgroep. Na ruim 30 jaar is Anja Holterman hiermee gestopt. Haar gezondheid liet het niet langer toe om nog aktief te kunnen zijn. Bovendien is Sienie Noordman (Dwarsweg 9) tot de bezoekersgroep toegetreden.
Parochiecentrum: In het parochiecentrum is de hulp op de donderdagmorgen weer ingevuld. Nieuwe gezichten; Mariet Sibelt en Ineke Huijsmans zijn dan aanwezig. Zij zorgen voor schoonmaakwerkzaamheden, de koffie en de nodige gezelligheid. Ook jullie van harte welkom. 

Lees meer...

Overleden

Vanmorgen donderdag 30 december is overleden onze parochiaan Johannes Josephus Tielbeke.
Hij was sinds 30 april 2016 weduwnaar van Mien Tielbeke-Broekman.
Jo woonde aan de Hooilanden 45. Hij werd 91 jaar.

Dinsdagavond 4 januari is er van 19.30 uur tot 20.30 uur gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in het parochiecentrum.
De Uitvaartviering is woensdag 5 januari om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
De uitvaart is te volgen via livestream.

Voorganger: Arnold Huijsmans

 

Diakenwijding uitgesteld


Diakenwijding Richard Meijer wordt uitgesteld.
Lees hier het bericht van de bisschop.

Wat doet de tienerclub in Lemelerveld?

Pastoraatsgroep in gesprek met de Tienerclub

Op 3 november had de pastoraatsgroep de leiding van de Tienerclub op bezoek. De leiding van de Tienerclub bestaat uit drie bestuurs-leden en de groepen worden geleid door ouders van de kinderen. Er zijn vier groepen tieners. Momenteel een groep van 8, 19, 18 en 10 tieners. De leiding wordt gevormd door ouders van de kinderen in die groep. Groep 8 wordt uitgenodigd door de Brugklasgroep. Ook anders gelovige kinderen mogen bij de Tienerclub als zij dat willen. 

Lees meer...