• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Inzegening urnenmuur en grafzegening

Afgelopen zondag 1 november om 15.00 uur was er een bijeenkomst voor een korte buitenviering met de zegening van de graven voor de aanwezige familieleden en de inzegening van de nieuwe urnenmuur door pastoor Monnikhof.
Er waren een 40 tal aanwezigen en de viering werd opgeluisterd met zang van Miranda Temmink.

Lees meer...

Overleden

Zondag 1 november is overleden Johannes Wilhelmus van ’t Erve.
Jan is 89 jaar geworden, woonde in de Brugstede en was weduwnaar van Riek van ’t Erve-Holterman en eerder van Leida van ’t Erve-Niens.
Vrijdag 6 november is er in het parochiecentrum gelegenheid om afscheid te nemen van Jan en de kinderen te condoleren van 19.30 tot 20.00 uur.
De uitvaartviering zal in besloten familiekring plaatsvinden op zaterdag 7 november.
Deze viering is te beluisteren en te zien via de livestream van de kerk.

Voorganger: pastoor Monninkhof

Overleden

Zaterdag 31 oktober is overleden Maria Hermina Zwakenberg-Hulsman.
Marietje werd 85 jaar en was weduwe van Ben Zwakenberg en woonde aan de Ankerstraat 41.
Donderdag 5 november is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren in het 'Hofje van Buisman' te Lemelerveld.

Vrijdag 6 november om 10.30 uur zal de uitvaartviering plaatsvinden in onze kerk, waarna de begrafenis op ons parochiekerkhof.
In verband met de huidige maatregelen zal dit in familiekring plaatsvinden.

voorgangers: Angela Jansen en Nolly Holterman

Live de viering mee kijken!

Door aanstaande maandag om 18.55 uur op deze link te klikken kunt u mee kijken met de Allerzielen viering in de kerk.
De link werkt niet eerder dan dat de apparatuur is ingeschakeld en dat zal definitief om 18.55 uur zijn.
Dus vijf minuten voor aanvang!
Als u eerder op de link klikt zal er nog geen uitzending gereed staan, maar zal deze beginnen als wij de camera aanzetten.
Het is voor ons de eerste keer en we zullen dus voor die tijd misschien even online zijn om zeker te weten dat het werkt zoals we verwachten.
We wensen u een inspirerende viering toe.
De avondwake groep

 

Allerzielen 2020

Gisteren was het nog een drukte om de kerk en kerkhof. 

Allerzielen is het komende maandag.
De bestrating om de nieuwe urnenmuur en het pad naar achteren is klaar.
In de tuin werd het laatste bouwafval opgeladen en afgevoerd.
In de tuin was Herman Boxebeld van de tuinploeg druk bezig om het blad op te ruimen zodat de tuin er ook strak bij ligt.
Voorts was het een komen en gaan van bezoekers voor het kerkhof om de graven van familieleden er netjes uit te laten zien. 

Lees meer...

Viering Allerzielen op 2 november

Op maandag 2 november vieren wij de gedachtenis van Allerzielen.
Zoals elk jaar zal er 's avonds om 19.00 uur een viering zijn waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht.
Gezien de huidige situatie heeft deze viering helaas ook zijn beperkingen.
De viering is uitsluitend toegankelijk voor enkele familieleden die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren.
Wij zullen ons aan de richtlijnen moeten houden dat er 30 personen in de kerk aanwezig mogen zijn.

VIA EEN LEAVESTREAM IS DE DIENST THUIS TE VOLGEN.

De code hiervoor zal vanaf zaterdag op de site staan, waarop u kunt inloggen.

We hopen dat u zich op deze manier ook met allen verbonden weet die in het afgelopen jaar een dierbare verloren hebben.

Werkgroep Avondwake.

Uitvoering in wording voor restauratie van de kerktoren

De toestemming voor de totale restauratie van de kerktoren, is door het bisdom goedgekeurd.
Daar zijn we uitermate content mee in deze roerige tijden voor de kerken in Salland.
Immers na de realisatie hiervan, is het gehele kerkgebouw weer in een uitstekende bouwkundige staat.

Door de lange doorlooptijd van aanbesteding en goedkeuring lukt het niet meer om de uitvoering, zoals eerst gepland, in dit najaar te doen.

We hebben met bouwbedrijf Salbam de afspraak dat in het voorjaar van 2021 de kerktoren onderhanden wordt genomen.
Dit is tevens met de overige bedrijven kortgesloten die de reparatie van klokken, herstel van glas-in-lood ramen en aanleg van ledverlichting, op zich nemen. 

Lees meer...

Vrijwilligersnieuws

We hebben vrijwilligers in allerlei soorten en maten en mensen die een korte tijd helpen en mensen die bij wijze van spreken hun hele leven hebben geholpen.
Bij die laatste categorie hoort Bernhard Schotman.
Bijna zijn hele leven is hij koorzanger geweest in onze kerk maar hij heeft ook 34 jaar lang het parochieblad bezorgd.
Sinds de opheffing van het herenkoor zingt Bernhard niet meer in de kerk en deze maand is hij ook gestopt met het bezorgen van het parochieblad.  
Hij heeft heel wat kilometers afgelegd langs de Weerdhuisweg, want dat was zijn straat om te bezorgen. Bernhard, bedankt voor je nimmer aflatende inzet.

Lees meer...

Vooraankondiging lezing Euthanasie en Kerk

Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.
Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid leven’; bestaat dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u.
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. 

Lees meer...

Overleden

Na een ziekte van enkele dagen overleed vrijdagavond 16 oktober na een liefdevolle verzorging in Brugstede
onze parochiaan Gerardus Johannes Maria Reimink.
Sinds 20 november 2017 weduwnaar van Marietje Reimink-Tielbeke.
Gerard werd 84 jaar.

Vanwege de huidige omstandigheden zal de begrafenis op woensdag 21 oktober in besloten kring plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Mededeling voorzorgen tegen corona

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen.
Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Klik hier voor het hele artikel.

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast

Beste mensen, vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot 1 november afgelast.
We hopen dat de ontwikkelingen in de komende weken het mogelijk maken dat alle activiteiten in november weer kunnen doorgaan.
We houden U via deze website op de hoogte.