• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Uitvoering in wording voor restauratie van de kerktoren

De toestemming voor de totale restauratie van de kerktoren, is door het bisdom goedgekeurd.
Daar zijn we uitermate content mee in deze roerige tijden voor de kerken in Salland.
Immers na de realisatie hiervan, is het gehele kerkgebouw weer in een uitstekende bouwkundige staat.

Door de lange doorlooptijd van aanbesteding en goedkeuring lukt het niet meer om de uitvoering, zoals eerst gepland, in dit najaar te doen.

We hebben met bouwbedrijf Salbam de afspraak dat in het voorjaar van 2021 de kerktoren onderhanden wordt genomen.
Dit is tevens met de overige bedrijven kortgesloten die de reparatie van klokken, herstel van glas-in-lood ramen en aanleg van ledverlichting, op zich nemen. 

Lees meer...

Vrijwilligersnieuws

We hebben vrijwilligers in allerlei soorten en maten en mensen die een korte tijd helpen en mensen die bij wijze van spreken hun hele leven hebben geholpen.
Bij die laatste categorie hoort Bernhard Schotman.
Bijna zijn hele leven is hij koorzanger geweest in onze kerk maar hij heeft ook 34 jaar lang het parochieblad bezorgd.
Sinds de opheffing van het herenkoor zingt Bernhard niet meer in de kerk en deze maand is hij ook gestopt met het bezorgen van het parochieblad.  
Hij heeft heel wat kilometers afgelegd langs de Weerdhuisweg, want dat was zijn straat om te bezorgen. Bernhard, bedankt voor je nimmer aflatende inzet.

Lees meer...

Vooraankondiging lezing Euthanasie en Kerk

Door de Pelgrimagegroep ‘Het Zoeken Niet Moe’ wordt er jaarlijks een lezing georganiseerd.
Deze keer verdiepen we ons in het complexe vraagstuk van euthanasie, kerk en geloof.
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
Wanneer is lijden als ondraaglijk te beschouwen? Wat is ‘voltooid leven’; bestaat dat? Wat is het standpunt van onze kerk inzake euthanasie?
Kortom, vele vragen die ongetwijfeld ook wel eens opkomen bij u.
Kardinaal W. Eijk zal deze lezing komen verzorgen. Als geen ander kan hij hierover spreken; hij promoveerde op dit thema.
Er zal ook gelegenheid zijn om vragen te stellen. 

Lees meer...

Overleden

Na een ziekte van enkele dagen overleed vrijdagavond 16 oktober na een liefdevolle verzorging in Brugstede
onze parochiaan Gerardus Johannes Maria Reimink.
Sinds 20 november 2017 weduwnaar van Marietje Reimink-Tielbeke.
Gerard werd 84 jaar.

Vanwege de huidige omstandigheden zal de begrafenis op woensdag 21 oktober in besloten kring plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Mededeling voorzorgen tegen corona

In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen, ook in ons gebied, schrikbarend opgelopen.
Naar aanleiding van het overleg, dat de gezamenlijke kerken hierover hebben gevoerd met minister Grapperhaus, sluiten we ons als Emmanuelparochie aan bij de oproep van onze Bisschoppen tot het treffen van nadere voorzorgen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Klik hier voor het hele artikel.

Bijeenkomsten activiteitenprogramma afgelast

Beste mensen, vanwege de ontwikkelingen m.b.t. de verspreiding van het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van het activiteitenprogramma tot 1 november afgelast.
We hopen dat de ontwikkelingen in de komende weken het mogelijk maken dat alle activiteiten in november weer kunnen doorgaan.
We houden U via deze website op de hoogte.

Dringende oproep!

Voor de dinsdagmorgen zijn we direct een vervangende koster nodig, die de voorbereidende werkzaamheden wil doen voor de ochtend viering in de kerk.
Doordat Jan Groote Bromhaar vanwege zijn ziekte geen weerstand kan opbouwen tegen ziektes, neemt hij in deze tijd redelijke risico's om door te gaan.
Daarnaast voelt het voor hem niet goed om dan toch er op uit te gaan naar samenkomsten ook al is het niet zo groot.
Wie heeft er tijd om deze functie tijdelijk op zich te nemen???
Moeilijk is het niet en een korte introductie is wel mogelijk.
De mogelijke consequentie is dat, als er niemand hier wil inspringen, de ochtend viering zal komen te vervallen. 

Lees meer...

Nieuwe afzettingslinten van de kerkbanken

De aanpassing van de kerk door de voorschriften van de RIVM is 2 maand terug vrij snel gebeurt met materiaal wat we nog hadden liggen.
De plastic afzetlinten van zwart/gele kleur was op dat moment het beste alternatief om aan de eisen te voldoen en het was duidelijk te zien.
Nu het nog een poos duurt, voordat de crisis voorbij is, hebben we gekozen om een wat meer passende kleur en minder omvangrijke lint te gebruiken.

Lees meer...

Pastoraal woord van kardinaal Eijk


Bijgaand ontvangen jullie een pastoraal woord van kardinaal Eijk.
Aanleiding voor dit schrijven is de opleving van het coronavirus in de afgelopen periode.

Klik hier voor het pastoraal woord.

Dankjewel van pastor Noordink


Lees hier het dankjewel artikel van pastor Noordink.

Nieuwsbrief oktober Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Overleden

Woensdag 7 oktober is overleden Henricus Alphonsus Maria Veltien.
Hennie is 74 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Ria aan de Buurtweg 10.

Dinsdag 13 oktober is er van 19.30 uur tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van Hennie te nemen en de familie te condoleren in het Rouwcentrum aan de Pr. Margietstraat te Lemelerveld.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal in besloten kring plaatsvinden op woensdag 14 oktober in crematorium Kranenburg te Zwolle. 

Lees meer...