• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Dringende oproep!

Voor de dinsdagmorgen zijn we direct een vervangende koster nodig, die de voorbereidende werkzaamheden wil doen voor de ochtend viering in de kerk.
Doordat Jan Groote Bromhaar vanwege zijn ziekte geen weerstand kan opbouwen tegen ziektes, neemt hij in deze tijd redelijke risico's om door te gaan.
Daarnaast voelt het voor hem niet goed om dan toch er op uit te gaan naar samenkomsten ook al is het niet zo groot.
Wie heeft er tijd om deze functie tijdelijk op zich te nemen???
Moeilijk is het niet en een korte introductie is wel mogelijk.
De mogelijke consequentie is dat, als er niemand hier wil inspringen, de ochtend viering zal komen te vervallen. 

Lees meer...

Nieuwe afzettingslinten van de kerkbanken

De aanpassing van de kerk door de voorschriften van de RIVM is 2 maand terug vrij snel gebeurt met materiaal wat we nog hadden liggen.
De plastic afzetlinten van zwart/gele kleur was op dat moment het beste alternatief om aan de eisen te voldoen en het was duidelijk te zien.
Nu het nog een poos duurt, voordat de crisis voorbij is, hebben we gekozen om een wat meer passende kleur en minder omvangrijke lint te gebruiken.

Lees meer...

Pastoraal woord van kardinaal Eijk


Bijgaand ontvangen jullie een pastoraal woord van kardinaal Eijk.
Aanleiding voor dit schrijven is de opleving van het coronavirus in de afgelopen periode.

Klik hier voor het pastoraal woord.

Dankjewel van pastor Noordink


Lees hier het dankjewel artikel van pastor Noordink.

Nieuwsbrief oktober Emmanuelparochie

 

Klik hier voor de Emmanuel nieuwsbrief.

Overleden

Woensdag 7 oktober is overleden Henricus Alphonsus Maria Veltien.
Hennie is 74 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Ria aan de Buurtweg 10.

Dinsdag 13 oktober is er van 19.30 uur tot 20.00 uur gelegenheid om afscheid van Hennie te nemen en de familie te condoleren in het Rouwcentrum aan de Pr. Margietstraat te Lemelerveld.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal in besloten kring plaatsvinden op woensdag 14 oktober in crematorium Kranenburg te Zwolle. 

Lees meer...

Activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht november 2020

Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie.
Klik hier voor het activiteitenprogramma.

Afscheid Henk Heerink van de locatieraad

Al weer vier jaar geleden is Henk de locatieraad komen versterken en hij neemt nu afscheid.
Henk heeft zich bijzonder ingezet om een weg uit te stippelen naar een kerk in Lemelerveld die vroeg of laat aan de eredienst onttrokken zal zijn en die zich toch zelfstandig kan redden.
Daartoe heeft hij veel inzet laten zien en de rest van locatieraad en pastoraatsgroep meegenomen naar een mogelijk toekomstbeeld.
Zeker gezien de laatste ontwikkelingen in de buurtparochies is dit geen ondenkbaar scenario.
Over de vervolgaanpak, de kerk vroeg of laat aan de eredienst onttrekken, lopen de meningen nu teveel uiteen.

Lees meer...

Allerzielen 2020

Binnenkort is het weer Allerzielen.
We gaan onze overledenen gedenken.
We staan stil bij hen die ons lief en dierbaar waren, zijn en zullen blijven. We bidden voor hun zielenrust en dat zij in Gods vrede mogen zijn.
Ook vragen wij zelf om troost, kracht en moed om het verlies van hen, die wij zo node te missen, te kunnen dragen.
Dit jaar krijgt deze gedachtenis een bijzonder accent vanwege de coronacrisis. 

Klik hier voor het hele artikel van Pastoor Monninkhof.

Herbestraten weg bij nieuwe urnenmuur

Zaterdag 3 oktober is begonnen met het herbestraten van de weg bij de nieuwe urnenmuur.
Er zijn nog een aantal zaterdagen nodig om de straat weer vlak te leggen zodat er geen water meer op blijft staan.
Ook maken we de aansluiting met de urnenmuur.
Straks ziet het het er weer netjes uit. 

Lees meer...

Viering van de dinsdagochtend viering kan weer doorgaan!

Gezien dat de situatie in het Anker weer is gestabiliseerd zal er komende dinsdag 6 oktober om 9 uur weer een viering zijn.

Helaas doen we dat zonder het achteraf koffiedrinken.
De totale coronasituatie geeft aanleiding dat we even beter niet moeten doen, zowel voor de veiligheid van de bezoekers als voor onze vrijwilligers.

 

De locatieraad.

Kevelaerlof in de basiliek van Raalte

Op zondag 4 oktober begint om 19.00 uur het traditionele Kevelaerlof in de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte.
Door het coronavirus is de jaarlijkse bedevaart naar het Mariabedevaartsoord Kevelaer helaas niet doorgegaan.
Wel is pastoor Cornelissen samen met de broedermeesters Ben Lokate en Freddy Hondeveld op de dag dat de bedevaart gehouden zou worden, zaterdag 5 september, naar Kevelaer gegaan.
Om 10.00 uur hebben ze de Eucharistie gevierd in de basiliek van Kevelaer.

Lees meer...