• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Activiteitenprogramma Inzicht & Uitzicht november 2020

Inzicht en Uitzicht: Activiteitenprogramma Emmanuelparochie.
Klik hier voor het activiteitenprogramma.

Afscheid Henk Heerink van de locatieraad

Al weer vier jaar geleden is Henk de locatieraad komen versterken en hij neemt nu afscheid.
Henk heeft zich bijzonder ingezet om een weg uit te stippelen naar een kerk in Lemelerveld die vroeg of laat aan de eredienst onttrokken zal zijn en die zich toch zelfstandig kan redden.
Daartoe heeft hij veel inzet laten zien en de rest van locatieraad en pastoraatsgroep meegenomen naar een mogelijk toekomstbeeld.
Zeker gezien de laatste ontwikkelingen in de buurtparochies is dit geen ondenkbaar scenario.
Over de vervolgaanpak, de kerk vroeg of laat aan de eredienst onttrekken, lopen de meningen nu teveel uiteen.

Lees meer...

Allerzielen 2020

Binnenkort is het weer Allerzielen.
We gaan onze overledenen gedenken.
We staan stil bij hen die ons lief en dierbaar waren, zijn en zullen blijven. We bidden voor hun zielenrust en dat zij in Gods vrede mogen zijn.
Ook vragen wij zelf om troost, kracht en moed om het verlies van hen, die wij zo node te missen, te kunnen dragen.
Dit jaar krijgt deze gedachtenis een bijzonder accent vanwege de coronacrisis. 

Klik hier voor het hele artikel van Pastoor Monninkhof.

Herbestraten weg bij nieuwe urnenmuur

Zaterdag 3 oktober is begonnen met het herbestraten van de weg bij de nieuwe urnenmuur.
Er zijn nog een aantal zaterdagen nodig om de straat weer vlak te leggen zodat er geen water meer op blijft staan.
Ook maken we de aansluiting met de urnenmuur.
Straks ziet het het er weer netjes uit. 

Lees meer...

Viering van de dinsdagochtend viering kan weer doorgaan!

Gezien dat de situatie in het Anker weer is gestabiliseerd zal er komende dinsdag 6 oktober om 9 uur weer een viering zijn.

Helaas doen we dat zonder het achteraf koffiedrinken.
De totale coronasituatie geeft aanleiding dat we even beter niet moeten doen, zowel voor de veiligheid van de bezoekers als voor onze vrijwilligers.

 

De locatieraad.

Kevelaerlof in de basiliek van Raalte

Op zondag 4 oktober begint om 19.00 uur het traditionele Kevelaerlof in de basiliek van de H. Kruisverheffing in Raalte.
Door het coronavirus is de jaarlijkse bedevaart naar het Mariabedevaartsoord Kevelaer helaas niet doorgegaan.
Wel is pastoor Cornelissen samen met de broedermeesters Ben Lokate en Freddy Hondeveld op de dag dat de bedevaart gehouden zou worden, zaterdag 5 september, naar Kevelaer gegaan.
Om 10.00 uur hebben ze de Eucharistie gevierd in de basiliek van Kevelaer.

Lees meer...

Dinsdagochtend viering gaat NIET door

Vanwege een corona geval in het Anker is tot nader orde de dinsdagochtendviering met het koffiedrinken stopgezet.
Het lijkt de locatieraad en de pastoor de beste en veiligste weg om een eventuele verspreiding tegen te gaan.
Zo gauw als de situatie een veilige bijeenkomst weer mogelijk maakt zullen we dat melden.
Wees ondertussen alert op u zelf, blijf thuis wanneer u klachten van verkoudheid, zere keel, koorts of iets dergelijks hebt.
Zo kunnen we verspreiding van het virus het beste voorkomen.

Blijf gezond, de locatieraad

Communie uitreiken in vieringen

 

Van het Bisdom is bericht ontvangen dat er weer communie mag worden uitgereikt in vieringen waarin pastoraal werkers en diakens voorgaan.

Dit is nog niet mogelijk bij vieringen, die door werkgroepen worden verzorgd.
Deze vieringen blijven gebedsvieringen, zonder communie uitreiken.

Lees hier de brief van Pastoor Monninkhof over de uitreiking van de communie. 

Afscheid van pastor Noordink op YouTube

 

De afscheidsviering van pastor Noordink, op zondag 27 september a.s. om 11.00 uur,
is via internet rechtstreeks te bekijken via: www.youtube.com – RK Kerk Heino.

Vredesdienst maakt koppeling!

Onder stralende zon verzamelden zich ruim 150 mensen voor de oecumenische viering van de Raad van Keken Lemele en Lemelerveld op het prachtige terrein van natuurcamping De Olde Lucashoeve in Lemele.
De drie voorgangers (M. KleinOvermeen, G. Naber en L. Eigenhuis) namen allen een deel van de liturgie op zich.
De lezing werd in een komische sketch opgevoerd: fa. De Heer trad op als koppelbaas en reed met het busje steeds naar het arbeidsbureau om losse werkers op te pikken voor een mega-order waar spoed achter zat.
De eerste arbeiders verwachtten natuurlijk dat ze meer zouden krijgen dan de laatsten, die maar een paar uur gewerkt hadden en toch € 50 opstreken. 

Lees meer...

Incasso augustus niet gelukt en oproep kerkbalans 2020

Van de penningmeester:

De maandincasso van augustus is niet gelukt deze uit te voeren.
Daardoor is er een achterstand in het aantal keren dat er afgeschreven wordt.
Om één of andere reden kon ik deze niet uit het programma krijgen en de hulp van de ondersteunende helpdesk kwam te laat om dit nog uit te voeren.
Eind september zal ik dus een tweede incasso aanmaken om deze in te halen.
Ik hoop dat dit geen problemen gaat geven.
Mocht er iets zijn dan kunt u mij altijd bellen of mailen. 

Lees meer...

Bestuursleden gezocht Emmanuel parochie

Emmanuelparochie, de moeite waard! - Bestuursleden gezocht - 

Beste parochianen, op dinsdag 15 september hebben we als bestuur en pastoraal team onze verlate voorjaars-bijeenkomst gehouden.
En ondanks grote zorgen, hebben we een zeer geëngageerde en hoopvolle vergadering mogen houden.
In onze parochie is er nog heel wat ‘leven in de brouwerij’.
Lees hier het hele artikel.