• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Heilig hart feest 2017

Afgelopen zondag 25 juni werd het patroonsfeest van de heilig hart kerk gehouden.
Tijdens dit feest wordt er altijd aandacht besteed aan vrijwilligers die al een hele tijd voor de kerk actief zijn. Deze keer werd Betsy Boerkamp in het zonnetje gezet vanwege haar 40 jarig “dienstverband”. Zij heeft naast het schoonmaken van de kerk en het rondbrengen van de parochiebladen vanaf het begin in de werkgroep kerkversiering gezeten. Ook haar man Bernard werd in de feestvreugde betrokken omdat ook hij al vele jaren werk voor de kerk verricht en nu niet meer zoveel kan vanwege zijn gezondheid.

Lees meer...

Heilig Hart feest

Zondag 25 juni is het Heilig Hart feest in onze kerk. Na de Eucharistieviering met pastoor Hermens en met zang van Con Amore, is er in de parochiezaal een feestelijke bijeenkomst met koffie, een borrel en een hapje. Met een toespraak(je) van Willy Veltmaat kunnen we dan toosten op onze patroonheilige. Een ieder is uitgenodigd! Er is een kindernevendienst! Dus ouders, laat u dit niet weerhouden om er even bij te zijn.

 

De locatieraad en pastoraatgroep

Uitnodiging vakantieviering

Kom zaterdag 8 juli om 19.00 uur naar de parochietuin voor de vakantieviering. Met speciale aandacht voor de kinderen, maar is natuurlijk voor jong en oud! Nadien is er koffie/thee en ranja.

Begeleiders

Binnenkort komen er nieuwe bewoners met een vluchtelingenstatus in een woning aan de Ds. Keerstraat in Lemelerveld.

Lees meer...

Tentviering sukerbietenfeest

Op 13 augustus a.s. is er weer een tentviering tijdens het Sukerbietenfeest. De voorganger in deze viering is past. werker G.Noordink. Aanvullende informatie m.b.t. tijdstip viering volgt nog.

Palmpasenstok

Hallo, Het Palmpasen is weer geweest. Wil diegene die nog een palmpaasstok thuis heeft deze inleveren bij: Herma Schepers of bij brugkerk of bij Marjon van Leusen Tjalkstraat 4. Hartelijk dank. Groet Herma Schepers en Marjon van Leusen

Oecumenische reis naar Rome 2017

‘In de voetsporen van Luther door Rome’
Een unieke reis voor katholieken en protestanten sámen!

Klik hier voor meer informatie.

Pubercafé voor ouders

‘De verleiding van alcohol, roken, sociale media en gamen’
‘Wat kun je er mee?’

Op 8 juni wordt in jongerencentrum Chillpoint onder het Kulturhus De Mozaïek in Lemelerveld vanaf 19:30 uur een bijeenkomst georganiseerd met het thema ‘De verleiding van alcohol, roken, sociale media en gamen’.

Lees meer...

Week Nederlandse Missionaris Pinksteractie

Geloven in de ander.

Steun de Week Nederlandse Missionaris Pinksteractie.

Voor meer info klik hier.

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Deze titel wil ik dit stukje meegeven. Wij vinden het tijd worden voor vernieuwing van de locatieraad. Zowel Willy Veltmaat die nu al 8 jaar voorzitter is en ondergetekende, die nu al 11 jaar penningmeesterschap doet, vinden het tijd worden om een keer te gaan.

Lees meer...

Lening voor het dak wordt afgelost

Binnenkort wordt de lening voor de vervanging de leien van het dak van de kerk afgelost door de Emmanuelparochie. Deze lening van het restauratiefonds is destijds voor een gunstige rente van 1.5% aangegaan in 2006 en had een looptijd van dertig jaar. In de tijd dat we deze lening aangingen bracht spaargeld bij de bank nog circa 6 % rente op.

Lees meer...

Overleden

Woensdagavond 24 mei is Adriana Jozephina Maria Legebeke-Reimink overleden, weduwe van Wim Legebeke. Sjaan werd 82 jaar. 
Er is geen avondwake. Dinsdag 30 mei is er gelegenheid om te condoleren van 19.30 tot 20.30 uur bij haar dochter thuis, Brugstraat 3. Woensdag 31 mei is om 10.30 uur de uitvaartviering waarna de begrafenis op ons kerkhof zal plaatsvinden.

Voorganger: Pastoor H. Hermens