• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Met diaken Rob Mascini naar Rome

In de maand juni (11 tot en met 16 juni) ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. Het is een oecumenische reis. We zullen ons laten inspireren door de oudste afbeeldingen van ons geloof.

Lees meer...

Subsidie van € 3.000 toegekend voor project Samen voor elkaar

In verband met het teruglopend kerkbezoek en het stijgen van de gemiddelde leeftijd van de kerkgangers, gaat de locatieraad, samen met de pastoraatsgroep en onze vrijwilligerscoördinator Nolly Holterman, bezig met het ontwikkelen van een visie op het toekomstig gebruik van de kerk. Uitgangspunt is het behoud van de kerk, waarbij de kerk voor en door ........

Lees meer...

Coaching door Rob de Jong

Omdat het erg moeilijk is om nieuwe bestuursleden en vrijwilligers te vinden binnen de kerkelijke gemeenschap, heeft de locatieraad gebruik gemaakt van een (gratis) aanbod van de gemeente om een professionele coach in te schakelen. Dat is Rob de Jong uit Deventer. Deze adviseur geeft de locatieraad en de pastoraatsgroep concrete tips voor het werven van fondsen, vrijwilligers en bestuursleden. De aanpak daarbij is om eerst zo concreet mogelijk in kaart te brengen welke werkzaamheden nu door wie uitgevoerd worden, om te ontdekken wat onze visie is, waarna je heel gericht personen vraagt voor een specifieke, aantrekkelijke “klus” die op jaarbasis niet zo veel tijd kost. We hebben inmiddels 3 overleggen gehad.

Biddag 2018

Woensdag 14 maart is het Biddag voor gewas en arbeid.
De Raad van kerken nodigt u van harte uit voor een dienst in de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Deze dienst begint om 19.30 uur in de Lichtbron, Kerkstraat 17 te Lemelerveld.
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. Dick Dreschler predikant te Heemse (oud predikant van de Lichtbron). Hij hoopt deze avond te preken aan de hand van 1 Samuel 1:1-20 waar o.a. de vraag naar voren komt: Wat heb je op je hart?
Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken en met elkaar na te praten.

Koffie moment Brugkerk

De Brugkerk organiseert elke 3e zondagavond vanaf 19:15 een koffie/thee met wat lekkers moment.
Voor degene die daar behoefte aan heeft.
Een laagdrempelig ontmoetingsmoment tussen dorpsgenoten jong en oud.
Neen gerust je buurvrouw/man, vader, moeder, broer, zus en oom of tante mee.
Dus kom 18 februari om 19:15 in de voorhal van de Brugkerk.

Bouwwerkzaamheden kerk.

Zoals u weet is er een paar maanden geleden een nieuwe verwarming in de stookruimte van de kerk geïnstalleerd. Vanwege de grootte van deze installatie moest het oude kozijn met een paar lagen stenen worden verwijderd.

Lees meer...

Werkgroep Doopvoorbereiding

Ik ben op zoek naar iemand die me wil helpen binnen de doopgroep. Vind jij het leuk om te samen met ouders van dopelingen te praten over geloof en het doopsacrament en wil jij wel eens helpen bij een doopviering?
Nou dat is fijn, want dan ben ik op zoek naar jou!!!

Lees meer...

Bekendmaking opbrengst kerkbalans 2018

Beste parochianen,

Ik mag u de opbrengst bekend maken van de actie Kerkbalans 2018.

De opbrengst vanuit de toezeggingen tot op dit moment komt op.........

Lees meer...

Onze knikengel is weer terug

 

Knikengel weer terug  van de restaurateur. Deze heeft het hoofdje van de engel volledig weer nieuw nagemaakt.

Lees meer...

Verslag parochieavond 16-11-2017

Voorzitter van de locatieraad Willy Veltmaat, heet iedereen van harte welkom.

Staat even stil bij het overlijden van Ton Ruiter.

Openingsgebed door parochievicaris Johan Rutgers.

Ton was een gewaardeerd persoon in Lemelerveld, hij steekt een Maria blauwe kaars voor hem aan. We bidden in stilte, daarna een onze vader en een wees gegroet.

Lees meer...

Radio Maria viert 10-jarig jubileum op zaterdag 3 februari

  Klik hier voor het persbericht van Radio Maria.

Digitaal insturen Kerkbalans

De wijkvertegenwoordigers zijn afgelopen week langs geweest om de antwoordformulieren voor de kerkbalans op te halen. Het kan natuurlijk zijn dat ze u  gemist hebben, omdat u niet thuis was op dat moment.
U kunt het antwoordformulier dan.........

Lees meer...