• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Lening voor het dak wordt afgelost

Binnenkort wordt de lening voor de vervanging de leien van het dak van de kerk afgelost door de Emmanuelparochie. Deze lening van het restauratiefonds is destijds voor een gunstige rente van 1.5% aangegaan in 2006 en had een looptijd van dertig jaar. In de tijd dat we deze lening aangingen bracht spaargeld bij de bank nog circa 6 % rente op.

Lees meer...

Overleden

Woensdagavond 24 mei is Adriana Jozephina Maria Legebeke-Reimink overleden, weduwe van Wim Legebeke. Sjaan werd 82 jaar. 
Er is geen avondwake. Dinsdag 30 mei is er gelegenheid om te condoleren van 19.30 tot 20.30 uur bij haar dochter thuis, Brugstraat 3. Woensdag 31 mei is om 10.30 uur de uitvaartviering waarna de begrafenis op ons kerkhof zal plaatsvinden.

Voorganger: Pastoor H. Hermens

Eucharistieviering vervalt

De eucharistieviering op dinsdag 30 mei is komen te vervallen.

Overleden

Op woensdagmiddag 17 mei is overleden Bernardus Johannes Gerardus Melenhorst. Bernard is 81 jaar geworden en woonde aan de Krieghuusbelten en de laatste jaren in Angeli Custodes in Raalte.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woensdag 24 mei om 16.00 uur in het Uitvaartcentrum te Nijverdal.

Communiegroep in actie voor Clini Clowns

Afgelopen vrijdag hebben de kinderen die zondag 7 mei jl. de Eerste Heilige Communie hebben gedaan in de Heilig Hartkerk, een bedrag van totaal 477,75  euro geschonken aan de Stichting ‘CliniClowns.’ Dit goede doel is in samenspraak met de kinderen gekozen in de voorbereiding naar de Eerste Heilig Communie toe.

Lees meer...

Open Huis Angeli Custodes

Woonzorglocatie Angeli Custodes is het afgelopen jaar grotendeels verbouwd van een klassiek verpleeg- en verzorgingshuis naar een karakteristiek duurzaam gebouw, voorzien van de comfort en eisen van de huidige tijd. Tijdens het Open Huis op zaterdagmiddag 20 mei a.s. kunnen bezoekers tussen 14.00 en 16.30 uur het eindresultaat komen bewonderen en kennismaken met de overige services en diensten van ZGR/MIEN en residentie Alleliefs. Speciaal voor de kleine bezoekers is er een springkussen in de grote tuin. Parkeren is mogelijk bij het Carmel College Salland, Hofstedelaan 4 in Raalte. Bezoekadres: Angeli Custodes Burg. Kerssemakersstraat 46 Raalte

Kerkendag Overijssel

Zaterdag 3 juni 2017 wordt voor het eerst voor de Kerken in Overijssel een Kerkendag georganiseerd. De dag wordt georganiseerd door het Platform Kerken Overijssel. Als gastlocatie is voor Abdij Nieuw Sion bij Diepenveen gekozen, juist omdat daar, sinds de paters Trappisten zijn vertrokken, een oecumenische gemeenschap de eigenaar en beheerder is.

Lees meer...

Mariaviering woensdag 24 mei

Woensdag 24 mei is er een Mariaviering.
Locatie: Parochiecentrum
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: pastoor Hermens, met zang van het dameskoor
Na de viering gezellig samen zijn tot ongeveer 11.45 uur.
Vervoer hoeft geen probleem te zijn, bel Marinus v.d. Vegt tel: 372170

Overleden

Donderdag 4 mei is na een langdurige ziekte overleden Jolanda Annemieke Hissink. Jolanda is 45 jaar geworden en woonde samen met haar partner Joris Wagenmans en kinderen Gijs en Julian op Deventerpunt 1 te Lemelerveld.

Woensdag 10 mei zal in besloten kring de begrafenis plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Terugblik op onderscheiding Annie en Riky.

Was u er ook bij op de 26e april? Ik mocht erbij zijn toen “de dames  van het parochiecentrum“ onderscheiden werden in het gemeentehuis in Dalfsen. De verrassing was van hun gezichten af te lezen. Het was goed gelukt om alle voorbereidingen geheim te houden en ze mee te krijgen naar het gemeentehuis. Ze hebben het zo verdiend. Zo veel jaren inzet en zorg voor..........

Lees meer...

Koninklijke onderscheiding Annie en Riky

Hedenmorgen hebben Annie Dragt en Riky Brok een koninklijke onderscheiding ontvangen op het gemeentehuis in Dalfsen. Ze krijgen deze onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat de beide dames hebben gedaan en nog doen vooral natuurlijk bij ons parochiecentrum, maar ook bij andere vrijwilligersorganisaties. Ter gelegenheid hiervan biedt de locatieraad hen een receptie aan in het parochiecentrum om 15.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom en wordt hierbij uitgenodigd om hen te komen te feliciteren met dit heugelijke feit.

De locatieraad

Gezellige avond ZijActief 19 april

De verrassingsavond voor de leden van ZijActief op 19 april werd goed bezocht. Er waren 77 personen aanwezig. Dit keer was het de taak van wijk 3 om de avond te verzorgen. Het thema dat zij kozen was: “Even terug in de tijd”.

Lees meer...