• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Dankdag voor gewas en arbeid.

Op woensdag 7 november is het ”dankdag voor gewas en arbeid”.
De Raad van kerken nodigt u van harte uit om  deze avond samen God te danken, voor de zegeningen van het afgelopen jaar in een dienst in de Lichtbron,  Kerkstraat 17 te Lemelerveld.

Lees meer...

Overleden

Zaterdagavond 6 oktober is overleden Johanna Maria Teresia Knobben-Zijsveld. Anny, die in Brugstede woonde is 87 jaar geworden en was de echtgenote van Jo Knobben.
Donderdagavond 11 oktober is er van 19.00 tot 19.30 uur in Brugstede gelegenheid de familie te condoleren en afscheid van haar te nemen.
De gezongen uitvaartviering wordt gehouden op vrijdag 12 oktober om 10.00 uur, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum te Nijverdal.

Voorganger: pastoor A. Monninkhof

Schoonmaak parochiecentrum

Op onze oproep om hulp op de maandagmorgen hebben we gelukkig een reactie gehad. Annie Steggink heeft aangegeven dat zij wel wil helpen. Daar zijn we heel blij mee. Wilhelmien v.d. Berg heeft gedurende 4 jaar geholpen maar kan dit nu door lichamelijke klachten niet doen. Zij is in ieder geval voorlopig voor dit werk uit de running.
Mochten er mensen zijn die wel een keer in willen vallen op maandag-, woensdag- of donderdagmorgen, dan horen we dat graag. Het geeft een goed gevoel als je enkele mensen achter  de hand hebt die in tijd van nood bij willen springen.
U mag zich melden bij het secretariaat (tel. 371253) of bij Nolly Holterman (tel. 372592).

Parochiebladbezorging

Na 10 jaar trouw het parochieblad in haar wijk te hebben bezorgd heeft Jo Reimink aangegeven dat ze hiermee wil stoppen. Ze is al behoorlijk op leeftijd en de laatste tijd hadden “de jongens” het blad vaak voor haar weggebracht. Jo, heel hartelijk dank voor jouw inzet en de jongens natuurlijk ook.
Bertus en Lies Boerkamp nemen de wijk van Jo nu voor hun rekening. “Dat lopen we er gewoon bij”, zei Lies. Dank voor jullie aanbod. Mocht er iets zijn, het adres van Lies is Ds.Vogelaarstraat 13, tel. 372291.

Hoop doet Leven

Hoop doet leven is het thema van de bedevaart dit jaar. In de vele jaren, meer dan honderd jaar zijn mensen als Gods volk onderweg naar Overdinkel gegaan om op voorspraak van de heilige Gerardus die hoop te verkrijgen in alles wat hen gaande en staande hield. Ook anno 2018 mogen wij als mensen van hoop, geloof en vertrouwen op bedevaart gaan.

Lees meer...

Oktoberlof  2018

In de Broederschapkerk  H. Kruisverheffing te Raalte is op zondag 7 Oktober een Plechtig Lof. Dit Lof wordt gehouden als afsluiting van de jaarlijkse Processiebedevaart in Kevelaer. De titel van deze bedevaart was : “ Met Maria op zoek naar Vrede” (lees meer hierover op de site van de Emmanuelparochie !)

Lees meer...

Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld

Op zaterdag 29 september vindt in Lemelerveld de najaarsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan tussen 09.00 en 12.00 uur uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Brugkerk. Huishoudtextiel inleveren mag ook maar wilt u dit dan apart verpakken en op de zak vermelden.

Lees meer...

Flessenactie Tienerclub

Op woensdagavond 26 september en donderdagavond 27 september  a.s. houdt de jeugd van de Tienerclub in Lemelerveld een inzamelactie van lege statiegeldflessen en statiegeldkratten.
Het geld dat hierbij wordt opgehaald komt geheel ten goede aan de Tienerclub.

Lees meer...

Koninklijke vredesdienst!

Hoe kun je vrede stichten en houd je die ook? Dat was de vraag die centraal stond in de jaarlijkse vredesdienst van de Raad van Kerken Lemele/Lemelerveld.  Er was een grote belangstelling voor deze openluchtviering, die muzikaal omlijst werd door Kunst Na Arbeid. De boodschap werd duidelijk in een toneelspel;

Lees meer...

EP Wandeltocht  23-09-2018 bij OLV van Fatimakerk De Belte

Het is er heerlijk weer voor. Trek de wandelschoenen maar aan voor een wandeltocht georganiseerd vanuit de Emmanuelparochie.
De wandeling is ongeveer 7 km en u loopt in en rond De Belte-Schuinesloot.
Langs deze route vind u de dassenburchten en staan de lakenvelders te grazen in de wei. Kortom een schitterende route; o.a. door het Lotter-bos.

Lees meer...

Hulp gevraagd

Ons parochiecentrum ziet er altijd keurig en opgeruimd uit. Dat is het werk van diverse vrijwilligers. Om dit ook zo te houden zijn wij per direct op zoek naar iemand die ons op de maandagmorgen van 9.30 – 11.30 uur wil helpen met het schoonhouden van de keuken en de hal. U hoeft het niet alleen te doen, het werk wordt met 2 personen gedaan. Tussendoor koffie drinken en even bijkletsen met andere aanwezigen hoort er ook bij.
Wie wil ons uit de brand helpen?
Voor verdere informatie kunt u bellen met Gerry Boxebeld (tel. 371259) of het secretariaat (tel.371253).

Vredesdienst in de openlucht 16 september 2018

Uitgaande van de Raad van Kerken Lemele/Lemelerveld wordt op zondag 16 september om 10.30 uur een vredesdienst gehouden op camping De Olde Lucashoeve in Lemele.
Het thema dit jaar is: Generaties voor vrede.

Klik hier voor meer informatie