• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Vooraankondiging boerderijviering

Op zondag 21 oktober 2018 om 10.00 uur houden we weer een boerderijviering. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Langenkamp. Zij hebben het melkveebedrijf “de Vennefarm“, gelegen aan de Vennenbergweg 10. De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit. Het thema voor deze morgen is: “met hart, hoofd en handen”.

oude plantaan omgezaagd

Deze week is de oude plantaan in de tuin van het parochiecentrum omgezaagd.
Na de uitdunning van de tuin zo’n tien jaar terug, waarbij deze plantaan ook is terug gesnoeid, leidde de boom een kwijnend bestaan. Voor een maand terug is er bij de stormachtige wind echter een grote zijtak uit de boom gevallen.

Lees meer...

Doordeweekse vieringen tijdens vakantie periode

I.v.m. de vakantie van het pastoraal team vervallen de door de weekse vieringen op 10 juli; 17 juli ; 24 juli; 31 juli; 14 augustus en 28 augustus.


Pastoor Hermens zal de vieringen verzorgen op 7 en 21 augustus.

Overleden

Dinsdagavond 26 juni is overleden Theodorus Jozephus Maria de Graaf, wonend in woonzorgcentrum Brugstede, Meester Gorisstraat 5F.
Theo is 84 jaar geworden en was sinds 9 maart 2004 weduwnaar van Marietje de Graaf-Meulman.
Op vrijdag 29 juni is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid om afscheid van Theo te nemen en de familie te condoleren in woonzorgcentrum Brugstede, Meester Gorisstraat 3 te Lemelerveld.
De afscheidsviering is op zaterdag 30 juni om 11.00 uur in ’t Hofje van Buisman, Kerkstraat 22 te Lemelerveld.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op het R.K. kerkhof naast de Basisliek van de Heilige Kruisverheffing aan de Kerkstraat 8 te Raalte.

Voorganger: pastor Moni Klein Gunnewiek

Overleden

Vrijdagavond 22 juni is gesterkt door de ziekenzalving na een periode van afnemende gezondheid overleden Catharina Maria Bol- van Nimwegen. Toos woonde samen met haar man Leo aan de Bergweg 29. De gezongen uitvaartviering is op woensdag 27 juni om 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur is er in het parochiecentrum gelegenheid de familie te condoleren. De crematie zal in kleine kring plaatsvinden in het crematorium te Nijverdal.

Voorganger: Riky Harink

Knutselen voor de tentviering

Woensdagmiddag 11 juli van 13:30 uur tot 15:30 in de Brugkerk zijn alle basisschool kinderen welkom op de gratis knutselmiddag voorafgaand aan de tentviering.

Lees meer...

Huldiging vrijwilligers bij het H. Hartfeest

Zondag 10 juni werd het jaarlijkse H.Hartfeest gevierd in de parochiekerk in Lemelerveld.
Tijdens dit feest wordt er altijd aandacht besteed aan vrijwilligers die al een hele tijd voor de kerk actief zijn. Pastoraal medewerkster Marga klein Overmeen had het in haar overweging over het ontstaan van de verering van het  H. Hart van Jezus en kerken die hieraan werden toegewijd. Zo ook onze kerk. Vrijwilligers zijn een beetje het hart van Jezus. Mooier en treffender kun je het niet zeggen.

Lees meer...

Heilig Hartfeest 10 juni 2018

Op zondag 10 juni a.s. viert onze geloofsgemeenschap het feest van onze naamheilige, het Heilig Hart van Jezus. Na de eucharistieviering van 9.00 uur wordt iedereen uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in het parochiecentrum.
Tijdens dit samenzijn wordt er traditiegetrouw aandacht besteed aan de vrijwilligers die al heel lang actief zijn voor onze geloofsgemeenschap.

Dit jaar hebben we vijf jubilarissen, die zich al 25 of 50 jaar voor onze parochie hebben ingezet. We hopen dat er veel parochianen aanwezig zullen zijn om samen met de jubilarissen een toost uit te brengen op hen en onze geloofsgemeenschap.
Dus iedereen is van harte welkom.

Fiets de zomer in met GroeneKerkenactie!

 

Vanuit de organisatie "kerk in actie" zijn er diverse fietsroutes uitgezet.

Klik hier om de verschillende fietsroutes te bekijken.

Open tuinendagen 7 en 8 juli

Ieder mens wil graag weten waar de wortels van zijn of haar bestaan liggen.
Als leden van de gezamenlijke kerken van Lemelerveld hebben we dit jaar in de tuin en de kerk van De Lichtbron uitgebeeld, wat onze gelovige wortels zijn. Wat bindt ons? Wat is het DNA van ons geloof? We kwamen uit bij de vruchten van de Geest; liefde,vreugde, vrede, geduld, vriendelijk, goedheid, geloof, zachtmoedig en zelfbeheersing.

Lees meer...

Mariaviering

Op zondag 27 mei is er om 9.00 uur een Mariaviering in het parochiecentrum van de R.K. kerk te Lemelerveld. De viering heeft als thema "Maria's levensweg ook die van ons"? Vooraf aan de viering kunt u een misintentie opschrijven. Tijdens de viering wordt hiervoor gebeden, ook is er gelegenheid om een kaarsje bij Maria te plaatsen. De werkgroep hoopt velen van u te ontmoeten.

Week Nederlandse Missionaris Pinksteractie 2018

Geloven in de ander – ieder mens telt mee.

Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris 12 t/m 20 mei 2018.

Klik hier voor meer informatie.