• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Open Huis Angeli Custodes

Woonzorglocatie Angeli Custodes is het afgelopen jaar grotendeels verbouwd van een klassiek verpleeg- en verzorgingshuis naar een karakteristiek duurzaam gebouw, voorzien van de comfort en eisen van de huidige tijd. Tijdens het Open Huis op zaterdagmiddag 20 mei a.s. kunnen bezoekers tussen 14.00 en 16.30 uur het eindresultaat komen bewonderen en kennismaken met de overige services en diensten van ZGR/MIEN en residentie Alleliefs. Speciaal voor de kleine bezoekers is er een springkussen in de grote tuin. Parkeren is mogelijk bij het Carmel College Salland, Hofstedelaan 4 in Raalte. Bezoekadres: Angeli Custodes Burg. Kerssemakersstraat 46 Raalte

Kerkendag Overijssel

Zaterdag 3 juni 2017 wordt voor het eerst voor de Kerken in Overijssel een Kerkendag georganiseerd. De dag wordt georganiseerd door het Platform Kerken Overijssel. Als gastlocatie is voor Abdij Nieuw Sion bij Diepenveen gekozen, juist omdat daar, sinds de paters Trappisten zijn vertrokken, een oecumenische gemeenschap de eigenaar en beheerder is.

Lees meer...

Mariaviering woensdag 24 mei

Woensdag 24 mei is er een Mariaviering.
Locatie: Parochiecentrum
Aanvang: 9.30 uur
Voorganger: pastoor Hermens, met zang van het dameskoor
Na de viering gezellig samen zijn tot ongeveer 11.45 uur.
Vervoer hoeft geen probleem te zijn, bel Marinus v.d. Vegt tel: 372170

Overleden

Donderdag 4 mei is na een langdurige ziekte overleden Jolanda Annemieke Hissink. Jolanda is 45 jaar geworden en woonde samen met haar partner Joris Wagenmans en kinderen Gijs en Julian op Deventerpunt 1 te Lemelerveld.

Woensdag 10 mei zal in besloten kring de begrafenis plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Terugblik op onderscheiding Annie en Riky.

Was u er ook bij op de 26e april? Ik mocht erbij zijn toen “de dames  van het parochiecentrum“ onderscheiden werden in het gemeentehuis in Dalfsen. De verrassing was van hun gezichten af te lezen. Het was goed gelukt om alle voorbereidingen geheim te houden en ze mee te krijgen naar het gemeentehuis. Ze hebben het zo verdiend. Zo veel jaren inzet en zorg voor..........

Lees meer...

Koninklijke onderscheiding Annie en Riky

Hedenmorgen hebben Annie Dragt en Riky Brok een koninklijke onderscheiding ontvangen op het gemeentehuis in Dalfsen. Ze krijgen deze onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat de beide dames hebben gedaan en nog doen vooral natuurlijk bij ons parochiecentrum, maar ook bij andere vrijwilligersorganisaties. Ter gelegenheid hiervan biedt de locatieraad hen een receptie aan in het parochiecentrum om 15.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom en wordt hierbij uitgenodigd om hen te komen te feliciteren met dit heugelijke feit.

De locatieraad

Gezellige avond ZijActief 19 april

De verrassingsavond voor de leden van ZijActief op 19 april werd goed bezocht. Er waren 77 personen aanwezig. Dit keer was het de taak van wijk 3 om de avond te verzorgen. Het thema dat zij kozen was: “Even terug in de tijd”.

Lees meer...

Tentoonstelling Maria

Traditioneel is de meimaand gewijd aan Maria. Op dit moment is in het Museum Catharijneconvent de tentoonstelling Maria te bewonderen. Prachtige kunstvoorwerpen tonen Maria als Moeder, als Troosteres en als Koningin. Vertrouwde beelden voor wie met het geloof is opgevoed.

Lees meer...

Vormsel voor volwassenen

Het is een mooie traditie dat de aartsbisschop van Utrecht met het Hoogfeest van Pinksteren volwassenen het H. Vormsel toedient. Dit gebeurt tijdens een plechtige Eucharistieviering in de Utrechtse St. Catharinakathedraal.

Lees meer...

Internetconsultatie over SILA

Wij zijn dankbaar te kunnen melden dat het de overheidsconsultatie is met het hoogste aantal reacties aller tijden, namelijk zo’n 17.000.

Lees meer...

Persbericht viering honderd jaar Fatima

 Klik hier voor het Persbericht.

 

Klik hier voor het bijbehorende gebed.

Grafruimingsoperatie afgerond

Zoals menigeen al gezien heeft zijn de schermen op het kerkhof weer verdwenen. Er zijn 90 graven geruimd in een week of drie tijd. Mede door het droge weer kon er steeds doorgewerkt worden. Er is een knekelgraf gemaakt achter het kruis, midden op het kerkhof, waar de laatste resten zijn herbegraven.

Lees meer...