• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Overleden

Dinsdagmiddag 16 oktober is in het ziekenhuis te Zwolle toch nog vrij onverwachts overleden Johannes Franciscus Westemeijer.
Joop werd 83 jaar en woonde met zijn vrouw Mien aan de Klipperstraat 10.
Zondagavond 21 oktober om 19.30 uur is er een avondwake, waarna er gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen in het parochiecentrum.
De gezongen uitvaartviering is maandagmorgen 22 oktober om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Voorganger: Nolly Holterman

boerderij-viering

Op  zondag 21 oktober houden we een  bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Langenkamp Vennenbergweg 10 te Dalfsen.
De boerderij-viering  heeft als thema “met hart, hoofd en handen”.

Lees meer...

Dinsdagmorgenvieringen in parochiecentrum

Met ingang van de wintertijd zijn de dinsdagmorgenvieringen ingaande 30 oktober weer in het Parochiecentrum.

Collecte 14 oktober a.s. Voor Sulawesi

Zondag 14 oktober a.s. houden we een extra (deur)collecte voor de slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi. We doen dit op vraag van de Nederlandse Bisschoppenconferentie die ons allen ook oproept om te bidden voor de mensen op Sulawesi. Uw gift gaat via de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie rechtstreeks naar de Zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart die wonen en werken op Sulawesi en die dakloos geworden mensen opvangen en rechtstreekse voedselhulp verstrekken. Van harte aanbevolen!’

Klik dan hier voor meer info.

 

Huldiging vrijwilligers bij het H. Hartfeest (2)

Bij de Emmanuelparochie, locatie Heilig Hart Lemelerveld, is het een traditie geworden om tijdens het jaarlijkse Heilig Hartfeest jubilerende vrijwilligers te huldigen. Dit jaar konden jubilarissen Mieke Spoolder en Ria Veltmaat, daarbij niet aanwezig zijn. Afgelopen weekend werden ze alsnog gehuldigd.

Lees meer...

Dankdag voor gewas en arbeid.

Op woensdag 7 november is het ”dankdag voor gewas en arbeid”.
De Raad van kerken nodigt u van harte uit om  deze avond samen God te danken, voor de zegeningen van het afgelopen jaar in een dienst in de Lichtbron,  Kerkstraat 17 te Lemelerveld.

Lees meer...

Overleden

Zaterdagavond 6 oktober is overleden Johanna Maria Teresia Knobben-Zijsveld. Anny, die in Brugstede woonde is 87 jaar geworden en was de echtgenote van Jo Knobben.
Donderdagavond 11 oktober is er van 19.00 tot 19.30 uur in Brugstede gelegenheid de familie te condoleren en afscheid van haar te nemen.
De gezongen uitvaartviering wordt gehouden op vrijdag 12 oktober om 10.00 uur, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het uitvaartcentrum te Nijverdal.

Voorganger: pastoor A. Monninkhof

Schoonmaak parochiecentrum

Op onze oproep om hulp op de maandagmorgen hebben we gelukkig een reactie gehad. Annie Steggink heeft aangegeven dat zij wel wil helpen. Daar zijn we heel blij mee. Wilhelmien v.d. Berg heeft gedurende 4 jaar geholpen maar kan dit nu door lichamelijke klachten niet doen. Zij is in ieder geval voorlopig voor dit werk uit de running.
Mochten er mensen zijn die wel een keer in willen vallen op maandag-, woensdag- of donderdagmorgen, dan horen we dat graag. Het geeft een goed gevoel als je enkele mensen achter  de hand hebt die in tijd van nood bij willen springen.
U mag zich melden bij het secretariaat (tel. 371253) of bij Nolly Holterman (tel. 372592).

Parochiebladbezorging

Na 10 jaar trouw het parochieblad in haar wijk te hebben bezorgd heeft Jo Reimink aangegeven dat ze hiermee wil stoppen. Ze is al behoorlijk op leeftijd en de laatste tijd hadden “de jongens” het blad vaak voor haar weggebracht. Jo, heel hartelijk dank voor jouw inzet en de jongens natuurlijk ook.
Bertus en Lies Boerkamp nemen de wijk van Jo nu voor hun rekening. “Dat lopen we er gewoon bij”, zei Lies. Dank voor jullie aanbod. Mocht er iets zijn, het adres van Lies is Ds.Vogelaarstraat 13, tel. 372291.

Hoop doet Leven

Hoop doet leven is het thema van de bedevaart dit jaar. In de vele jaren, meer dan honderd jaar zijn mensen als Gods volk onderweg naar Overdinkel gegaan om op voorspraak van de heilige Gerardus die hoop te verkrijgen in alles wat hen gaande en staande hield. Ook anno 2018 mogen wij als mensen van hoop, geloof en vertrouwen op bedevaart gaan.

Lees meer...

Oktoberlof  2018

In de Broederschapkerk  H. Kruisverheffing te Raalte is op zondag 7 Oktober een Plechtig Lof. Dit Lof wordt gehouden als afsluiting van de jaarlijkse Processiebedevaart in Kevelaer. De titel van deze bedevaart was : “ Met Maria op zoek naar Vrede” (lees meer hierover op de site van de Emmanuelparochie !)

Lees meer...

Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld

Op zaterdag 29 september vindt in Lemelerveld de najaarsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan tussen 09.00 en 12.00 uur uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Brugkerk. Huishoudtextiel inleveren mag ook maar wilt u dit dan apart verpakken en op de zak vermelden.

Lees meer...