• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Kom en knutsel samen met ons aan Jona in de walvis

Woensdagmiddag 6 juli zijn alle basisschoolkinderen welkom op de gratis knutselmiddag voorafgaand aan de tentviering. We gaan samen knutselen over het verhaal van Jona in de walvis. 

Lees meer...

Rectificatie bericht tienerclub

In het parochieblad heeft gestaan dat de tieners van de tienerclub op zaterdag 18 juni helpen bij diverse werkzaamheden in en rondom de kerk.
Op deze manier willen zij de parochie bedanken voor de financiële bijdrage die zij krijgen om de reis naar Polen mogelijk te maken.
De datum die genoemd staat in het parochieblad is echter niet de juiste.

De tieners komen op vrijdagavond 17 juni helpen. Zij zullen dit doen tussen 18.00 uur en 21.00 uur.
Leiding tienerclub groep 3

Raad van Kerken open tuindagen 25 en 26 juni

Als één van de deelnemers van de open tuinendagen in Lemelerveld stelt ook de H.Hartkerk de tuin open voor het publiek. Na een bezichtiging van prachtige bloemstukken in de kerk, wordt de bezoeker via een route langs meerdere beelden en gedichten naar buiten geleid.

Lees meer...

vluchtelingencampagne

Op 5 juni met ons Heilig Hartfeest zal in de kerk een collecte worden gehouden voor de Syrische vluchtelingen in Jordanië. Het bisdom heeft daar een project geadopteerd via de Caritasstichting. Voor meer informatie zie "Lees Meer".

Lees meer...

Overleden

Vrijdagavond 27 mei is Hermannus Theodorus Cents overleden. Herman is 89 jaar geworden en woonde met echtgenoot  Johanna Theresia Maria Cents-Jorink in Brugstede, Mr. Gorisstraat 13 B.
Er is geen avondwake.
Donderdagmorgen 2 juni van  10.00 uur tot 10.20 uur is er in het parochiecentrum gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.

Aansluitend is om 10.30 uur de gezongen Uitvaartviering in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.
Uitvaartbegeleider: Riky Harink

Overleden

Woensdagmiddag 25 mei is na een langdurige ziekte overleden Johanna Catharina Maria Tuïnk-Rensen. Annie is 62 jaar geworden en woonde met haar man Henri aan de Zennepweg 17 te Lemelerveld. Er is gelegenheid tot condoleren op maandag 30 mei van 19.00 tot 20.00 uur bij hen thuis aan de Zennepweg. De afscheidsbijeenkomst zal dinsdag 31 mei in besloten kring plaatsvinden.

Overleden

Vrijdagmiddag 20 mei is Alberta Maria Ramaker-Oosterlaar overleden.
Marie is 90 jaar geworden en sinds 21 september 1997 weduwe van Hendrikus Bernardus Ramaker.
Zij verbleef de laatste jaren in Het Wooldhuis te Heino.
De avondwake is donderdag 26 mei om 19.30 uur in onze kerk. Aansluitend is in het parochiecentrum gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren.
Vrijdagmorgen 27 mei om 10.30 uur is in onze kerk de gezongen Uitvaartviering, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Voorganger: Gerard Koenjer

29 mei kinderwoorddienst

De eerstvolgende kinderwoorddienst is zondag 29 mei a.s.

Werkzaamheden aan kerk op advies Monumentenwacht

Tijdens de voorjaarsschoonmaak op 9 april j.l. is er door de heren landbouwers een begin gemaakt met een stukje hemelwater afvoer voor het boekenstalletje rechts van de kerk. Dit gebeurt op advies van de Monumentenwacht, zie de beschrijving bij LEES MEER

Lees meer...

Geen eucharistieviering

Dinsdagavond 17 mei is er geen eucharistieviering i.v.m. de avondwake voor Wim Diepman.

Overleden

Donderdagmiddag 12 mei is na een langdurige ziekte in de Hartkamp te Raalte overleden Wilhelmus Antonius Diepman, sinds 26 maart 2014 weduwnaar van Joke Diepman-Veltien. Wim werd 76 jaar en woonde aan de Schoolstraat 25. Er wordt in onze kerk voor hem een avondwake gehouden op dinsdag 17 mei om 19.30 uur, waarna er in het naastgelegen parochiecentrum gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren. Woensdag 18 mei om 10.00 uur zal de crematie plaatsvinden in crematorium Kranenburg te Zwolle.

 Begeleiding: Nolly Holterman

Mariaviering

Op zaterdag 28 mei om 19.00 uur in de RK-kerk in Lemelerveld nodigen we u uit voor een Maria-viering met als thema: samenspraak met Maria. We willen Maria danken voor de goede dingen in ons leven en haar vragen ons te steunen in moeilijke tijden. We hopen dat we dit samen zijn als een weldaad mogen ervaren. De viering wordt omlijst met mooie Maria-liederen door het dameskoor. De werkgroep