• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Diaconie

"Samen dienen"

Als er iemand een missie heeft, dan is het wel de kerk, de parochie! Zij is er om te dienen, om betrokken te zijn bij mens en wereld. Met aandacht en zorg, met raad en daad. Diaconie ziet het als haar opdracht om de kerk betekenisvol aanwezig te laten zijn in de samenleving en de samenleving (en haar problemen) aanwezig te doen zijn in de kerk. Om een kritische, profetische stem te zijn. Diaconie is noodzakelijk, omdat in het gezicht van de ander, die een appèl op mij doet, Christus Zich laat kennen.

Onder het aandachtsveld Diaconie vallen de werkgroepen


Bezoekersgroep

De bezoekersgroep heeft als doel om namens de geloofsgemeenschap meelevendheid te betonen door middel van een luisterend oor en een bemoedigend woord. Op deze wijze wordt geprobeerd om - voor zover mogelijk - enige hulp en steun te bieden. De leden van de bezoekersgroep bezoeken vooral zieke, bejaarde en eenzame parochianen. Namens de parochie willen zij proberen hen nabij te zijn in het leed dat zij te dragen hebben. Kent U iemand die een bezoekje op prijs stelt, geef dit dan door aan het parochie-secretariaat. Tel:0572-371253.

KIP (Kerk In Platteland)

Inmiddels alweer vele jaren vormen wij een klankbordgroep als mensen die het leven op het platteland een warm hart toedragen. Vanuit de presentiebenadering – vanuit de kerkelijke achtergrond aanwezig zijn daar waar het boerenleven zich afspeelt – bezoeken wij de boer en boerin en hun leven op de boerderij, luisteren wij naar het verhaal zoals het zich op dat moment aan ons en elkaar voordoet en zetten wij dat in de context van ons geloof. Ook organiseren we eens per jaar een viering, hetzij rondom het moment dat we danken voor de oogst, hetzij op locatie, bijvoorbeeld op de boerderij. Het levert elke keer weer uitermate boeiende ontmoetingen op waar we dankbaar voor zijn. Ook dit is kerk zijn met elkaar in de context van het platteland, de context die onze Emmanuelparochie en onze geloofsgemeenschap van Lemelerveld is.

          De klankbordgroep KIP
 

M.O.V.

De MOV is een werkgroep, die zich bezighoudt met Missie, Ontwikkeling en Vrede.
Missie:  door de opdracht op te nemen solidair te zijn met een ander. Zich willen inleven in de gedachte en leefwereld van de ander. Dit alles geïnspireerd vanuit het evangelie.
Ontwikkeling: door de evangelische opdracht “heb de ander lief als jezelf” gestalte proberen te geven. Dat houdt in dat je de ander dezelfde kansen en mogelijkheden geeft die je voor jezelf zou wensen. MOV probeert door ondersteuning en actie mede vorm te geven aan het bewustwordingsproces van de ontwikkelingssamenwerking, zowel op kerkelijk, sociaal als politiek terrein. Hierbij mogen we de milieuproblematiek niet vergeten.
Vrede: Het evangelie is een boodschap van gerechtigheid en vrede, waarbij vrede de vrucht is van de gerechtigheid. De vredesproblematiek krijgt daarom aandacht binnen het MOV- werk. Het doel van de werkgroep is om deze drie thema’s, die vooral betrekking hebben op onze medemens in de Derde Wereld, binnen onze geloofsgemeenschap onder de aandacht te brengen. Dit doen we door gedurende het jaar voor de volgende campagnes uw gebed en bijdrage te vragen:
Gedurende de vasten: VASTENAKTIE
SAM’S KLEDINGACTIE: voor Mensen in Nood, in het voorjaar H. Hart Kerk, in het najaar locatie Brugkerk
Mei: WEEK VOOR DE NEDERLANDSE MISSIONARI
Adventsperiode: BISCHOPPELIJKE ADVENTSACTIE

Caritas

De Caritas groep is onderdeel van de Parochiële Caritas Instelling(PCI) in de Emmanuelparochie. De PCI is een zelfstandige stichting die beschikt over financiële middelen om parochianen bij te springen daar waar andere instanties of wettelijke regelingen niet in voorzien. Caritas betekent letterlijk: christelijke liefde tot de naaste. In dat licht staat caritas ook open voor andere noden. Zij treedt op als tussenpersoon tussen de Sociale instanties en de hulpbehoevende.

Zij helpt bij het opstellen van verzoekschriften. Zij helpt bij het verduidelijken van schriftelijke mededelingen aan de hulpbehoevende. Zij helpt bij het invullen van formulieren. Zij geeft informatie over de financiële rechten van minder draagkrachtigen. Caritas geeft financiële ondersteuning aan bepaalde activiteiten van de bezoekersgroep om naast de hulpbehoevende ook onze oudere parochianen blijvend in de aandacht te betrekken.

De Caritas heeft binnen de kerkgemeenschap het doel dienstbaar te zijn aan de samenleving. door aandacht te hebben voor de noden en behoeften van diverse groeperingen, instellingen en individuen en solidair te zijn.
Caritas organiseert voor ouderen, zieken en parochianen die een partner verloren hebben elk jaar in september de Vincentiuszondag. Op de zondag voor kerst is er voor de zelfde groep de jaarlijkse kerstbijeenkomst in het parochiecentrum. In samenwerking met Zij Actief en de Locatieraad worden met Kerstmis en Pasen attenties bezorgd bij zieke en hoogbejaarde parochianen. De Caritas maakt samen met de diaconieën van de andere Lemelerveldse kerken deel uit van het Sociaal Steunpunt Kerken. Het SSK verzorgt o.a. dat elk jaar de sociale minima kerstpakketen krijgen en helpt met de distributie van voedselbank pakketten.

Inloopmorgen

De eerste woensdag van de maand hebben we een inloopmorgen.
Deze was in eerste instantie in het parochiecentrum, toen het zorghuis “De Brugstede” er was is de bijeenkomst daar naar toe verplaatst, omdat iedereen die betrokken was wel daarnaar toe kon, maar de bewoners daar, vanwege gezondheid niet bij de kerk konden komen.
Alle bewoners vinden dit een waardevol gebeuren en doen van harte mee, ongeacht hun religie en kerkelijke achtergrond.
We beginnen met een viering om 10.00 uur door de pastor, daarna is er onder het genot van een kop koffie of thee gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Rond 11.30 uur gaat ieder weer zijn of haar eigen weg.
Bent U alleen of een echtpaar, bent U al wat ouder of juist niet, hebt u behoefte aan een bezinningsmoment of aan gezelligheid onder het genot van een kop koffie, dan bent U van harte welkom. We kennen geen leeftijdsgrens, het ontmoetingskarakter in een ongedwongen sfeer staat voorop en is voor ons een belangrijke reden, om deze ochtenden te houden. Mocht U vervoer nodig hebben dan zijn de werkgroepsleden graag bereid om mensen te halen en weer thuis te brengen. Aarzel niet, want we zijn ervoor en willen U heel graag verwelkomen. Neemt U daarvoor even contact op met het parochie-secretariaat, tel.0572 37 1253, of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Bijzonder graag tot ziens op een van onze inloopmorgens.