• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Broeders en zusters,
Hierbij doe ik u als bisschop-referent voor Kerk en Jodendom een brief toekomen vanwege het Nationaal Holocaust Museum in oprichting. Namens de Bisschoppenconferentie heb ik zitting in de Raad van Ambassadeurs van dit museum.
Met deze brief wil ik - bij gelegenheid van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag - alle priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werkers, parochiebesturen en parochianen in het Aartsbisdom Utrecht informeren over het doel van dit museum en waarom er katholieke steun voor wordt gegeven en gevraagd. 

Met vriendelijke groet,

+ Mgr. drs. H.W. Woorts
bisschop-referent voor Kerk en Jodendom