• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Gaan waar niemand gaat, doen wat niemand doet’. Dat is het motto van de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria in Zambia. De zusters treden daarmee niet alleen in het voetspoor van de vele missionarissen in Afrika, maar uitdrukkelijk ook in die van Jezus Christus en Maria, naar wie de naam van hun congregatie verwijst.

Zambia

In zuidelijk Centraal-Afrika ligt Zambia, ongeveer achttien keer Nederland. Deze voormalige Britse kroonkolonie werd in 1964 onafhankelijk. De Republiek Zambia heeft een democratisch gekozen president en parlement. Het land is de grootste koperproducent van Afrika, maar dalende koperprijzen en een zware buitenlandse schuldenlast zetten de economie zwaar onder druk. Daarnaast heeft de aidsepidemie, die uitbrak in de jaren negentig, een verwoestend effect op alle ontwikkelingsprocessen.

In Zambia wonen rond vijftien miljoen mensen, waarvan ongeveer de helft jonger is dan veertien jaar. Er zijn naar schatting bijna één miljoen weeskinderen en ouderen zijn er nauwelijks. Tweederde van de bevolking leeft onder de armoedegrens en bijna de helft woont in stedelijke gebieden. Daarmee is Zambia het meest verstedelijkte land van Afrika.

 

Zusters Heilig Hart van Jezus en Maria
Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Zij zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief. Vanuit hun missie hebben zij zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, waaronder voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld een ziekenhuis gebouwd in de regio en dat jarenlang gerund.

Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Binnen het HID-programma vallen: hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; ondersteuning van aidspatiënten; opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; armoedebestrijdingprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s.

Dit alles om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.

Ons campagneproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.
Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden, ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

In een workshop leren deelnemers bijvoorbeeld hoe ze een viskwekerij kunnen opzetten.

Vervolgens graven ze zelf een vijver.
Na drie jaar hebben de deelnemers aan het programma voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen.

 

Wilt u zusters in Zambia ondersteunen?

Bijdragen kan via de collecte in het weekend van 3 en 4 maart en ook staat de MOV bus de gehele vastenperiode achter in de kerk. Rechtstreeks geld overmaken op het rekeningnummer van onze parochie NL34 RABO 0127801405 v.v. Vastenactie kan ook, of op NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenactie Den Haag. Meer weten? Kijk op www.vastenactie.nl.