• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Opleiding met uitzicht op werk

De bevolking van Congo lijdt al decennia lang onder dictatuur en burgeroorlog. Het onderwijs is slecht en er is geen enkel systeem van sociale zekerheid. In de parochies in de provincie Congo Central wonen veel jonge alleenstaande moeders tussen 13 en 23 jaar. Ze zijn nauwelijks geschoold, kunnen niet lezen of schrijven. Meisjes worden namelijk als eerste van school gehaald als hun familie geen geld heeft. Door dit gebrek aan scholing hebben de jonge moeders geen enkel vooruitzicht op werk. En het zijn juist deze vrouwen die de hoeksteen vormen van de samenleving. Zij kunnen de situatie van structurele armoede doorbreken als zij de kans krijgen om te leren voorzien in de basisbehoeften van hun gezin en te zorgen voor de opleiding en gezondheid van hun kinderen. Alfabetisering en scholing zijn daarbij onmisbaar. Daarom hebben de paters Redemptoristen een opleidingsproject opgezet. Jaarlijks starten 120 vrouwen met een driejarige opleiding. Deze bestaat uit cursussen snit en naad, alfabetisering, elementaire landbouwkennis, algemene ontwikkeling en commercieel beheer. Het opzetten van naaicoöperaties en verkooppunten is ook onderdeel van het project. Om ze voor te bereiden op het starten van een eigen onderneming leren de vrouwen omgaan met geld, kostprijzen en verkoopprijzen berekenen en boekhouden. Met het inkomen dat de vrouwen verdienen kunnen zij hun gezinnen onderhouden.

Rolmodel

De vrouwen die deelnemen aan het project vervullen een voorbeeldfunctie in hun gemeenschap. Door zich in te zetten als rolmodel en te laten zien hoe zij hun lot in eigen hand nemen inspireren zij andere vrouwen, die zo worden aangemoedigd om ook de opleiding te volgen.

De impact van de paters

De paters zijn actief op het gebied van gezondheidszorg , onderwijs en economie . Ook ondersteunen zij straatkinderen. De paters hebben daarmee zowel pastoraal als sociaal een grote impact in Congo Central. Voor hun sociale projecten hebben zij zelf geen financiële middelen. De steun van Adventsactie en andere organisaties is hiervoor essentieel.

Daarom is het zo belangrijk dat wij via de Adventsactie de paters in Congo ondersteunen.

 

In de gebedsviering van 9 december is er aandacht voor deze actie en de collecte hiervoor bestemd.

Naast de grote wereldproblemen veraf vergeten we ook niet de problemen, zorgen, wensen en verlangens zoals iedereen van ons hier die persoonlijk heeft.

Achter in de kerk is het dan ook mogelijk om een persoonlijke intentie op te schrijven die tijdens de voorbeden voorgelezen zal worden.

Tijdens de gehele Advent staat de MOV-bus achter in de kerk. Rechtstreeks geld overmaken kan ook op het rekeningnummer van onze parochie NL34 RABO 0127801405 o.v.v. Adventsactie, of op rekening NL89 INGB 0653100000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.