• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Grafruimingsoperatie afgerond

Hier zal tzt een gedenkmonumentje geplaatst worden. In de toekomst zal er regelmatiger geruimd gaan worden als er grafrechten komen te vervallen. De volgende sessie zal plaatsvinden in 2019. Dan kunnen we ook gaan werken aan een nieuwe indeling op het oude gedeelte.

Daarnaast heeft de werkgroep zich gebogen over de administratieve procedure van een begraving. Dit was nog altijd niet goed geregeld. Binnenkort moeten de gegevens van de overledene en rechthebbende bekend zijn bij het secretariaat voor dat er begraven kan worden. De rechthebbende krijgt dan ook een grafakte als bewijs van de grafrechten. De begrafenisondernemer kan dit voor uw doen.

We willen hiermee bereiken dat de administratie weer voldoet aan de richtlijnen die hier voor gelden en de gegevens beter zijn terug te vinden.

De leden van de kerkhofwerkgroep zijn we veel dank verschuldigd voor het vele voorbereidende werk wat ze de afgelopen jaren al hebben gedaan. Daar mogen we als geloofsgemeenschap trots op zijn.

 

Het locatiebestuur.