• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Gezinsviering op kerstavond

“We zagen een ster en zijn gekomen om
hem te eren”. Het speelgoed wat we hebben ingezameld deze avond is voor de kinderen in Roemenië. De kinderen in Roemenië zullen weer erg blij zijn met het speelgoed. Allemaal hartelijk dank voor het meegebrachte speelgoed en voor uw komst tijdens deze viering. Werkgroep gezinsviering.