• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Aankondiging ruimingprocedure

 

De locatieraad heeft vorig jaar besloten om (oude) graven waarvan de grafrechten zijn vervallen, deze na toestemming van de nabestaanden/rechthebbenden te willen ruimen. Op deze wijze houdt onze geloofsgemeenschap voldoende ruimte voor het begraven van onze parochianen.

Voordat dit ten uitvoer kan worden gebracht, is een werkgroep bezig geweest om alle graven op ons kerkhof in beeld te brengen. Voor zover als mogelijk zijn van alle graven daarna de namen van de overledenen, nabestaanden en/of rechthebbenden in kaart gebracht. Een hele klus omdat van de oudste graven geen of een gebrekkige administratie is bijgehouden. 

Het ligt in de planning om ruiming toe te passen in de vakken A, B en C (plattegrond van het kerkhof  is in de kapel en op de website terug te vinden). Dit is het oude gedeelte van het kerkhof. Onder het  ruimen van de graven wordt verstaan het verwijderen van de monumenten en het herbegraven in een verzamelgraf van de overblijfselen van de overledene.

De nabestaanden/rechthebbenden van de graven ouder dan 20 jaar die eventueel voor ruiming in aanmerking komen worden actief benaderd. Het is uiteraard mogelijk om het grafrecht te verlengen (kosten € 350,-- voor 10 jaar). Indien dat niet meer op prijs wordt gesteld, wordt gevraagd toestemming te geven voor de ruiming en de keuze te maken wat te doen met het grafmonument.

Graven waar geen namen van bekend zijn, zullen op 1 september a.s. worden voorzien van een grafbordje met het verzoek zich te melden bij de beheerder van deze begraafplaats. Wanneer er zich na één jaar geen mensen hebben gemeld, heeft de locatieraad het recht om tot ruiming over te gaan.

Contactpersoon werkgroep: Diny Sibelt,  tel. 0572 - 371710

Beheerder begraafplaats: Johan Viskaal,  tel. 0572 – 372491

De locatieraad.