• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Huldiging vrijwilligers tijdens H.Hartfeest

 Afgelopen zondag werd het H. Hartfeest gevierd in de parochiekerk in Lemelerveld.
Hierbij werden verschillende mensen in het zonnetje gezet omdat ze zich al vele jaren belangeloos inzetten voor de geloofsgemeenschap.
Tijden de eucharistieviering werden Anton en Bernard Schotman gehuldigd voor hun 65-jarig lidmaatschap van het herenkoor. Voorwaar een prestatie van formaat.
Hen werd een kaars en een erediploma van de NSGV aangeboden.
Na afloop van de viering was er een gezellig samenzijn in de pastorietuin.
Daar werden ook de vrijwilligers gehuldigd die zich al 25, 40 of zelfs 50 jaar verdienstelijk hebben gemaakt in allerlei werkgroepen.
Gerry Boxebeld, Herman de Haan, lyda Hofhuis en Anja Holterman (allen 25 jaar), Marietje  Hekkink (40 jaar) en Herman Smeenk (50 jaar). Zij mochten een oorkonde en bloemen in ontvangst nemen na een kort persoonlijk woordje voor hen van de voorzitter van de locatieraad.
Een geloofsgemeenschap heeft geen toekomst als er geen aanwas van onderaf komt, daarom was het H. Hartfeest een mooi moment om de nieuwe groep misdienaars te presenteren. Onder Leiding van Yvon Bleumink-Hulsman en de kosters hebben 5 jongelui de laatste tijd flink geoefend om het misdienaar schap onder de knie te krijgen. Daar is de kerk die onder de Emmanuelparochie valt dan ook erg blij mee.