• Meer informatie
 
  

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Livestream

 

De laatste paar keren was de livestream niet altijd perfect. 
Dit had verschillende oorzaken. 
Deels is het een leerproces voor mij dat ik bepaalde instellingen voor het opstarten van de stream niet goed deed. 
Ook de plek van de bediening is veranderd naar de sacristie, waardoor de opstart handelingen ook weer veranderde. 
Daarnaast heeft de livestream een keer storing gehad. 
Daar was dan een technische hulp nodig om dat weer te omzeilen.

Maar al doende leert men. 
De uitzendingen, die terug te kijken zijn, blijven staan voor een nog nader te bepalen periode. 
Voor de uitvaartuitzendingen houden we een week of drie aan. 
De uitzending is dan niet meer terug te kijken. 
Ze blijft nog wel bewaard.

Leo Broeks