• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Collecte Jongerenwerk weekend 21 en 22 november

Beste mensen, hierbij een aanbeveling voor de jaarlijkse landelijke jongerencollecte die het komende weekend van 21 en 22 november zal worden gehouden. 
Deze collecte is vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. 
De opbrengst van deze collecte wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen Aartsbisdom. 
Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse kinder- en jongerenkamp, dichtbij in Haarle (zie het nieuwsbericht hieronder), waar altijd veel belangstelling voor is en de voorbereiding van de Wereldjongerendagen die in 2023 in Lissabon, Portugal zullen plaatsvinden.

Deze collecte willen we als pastoraal team en parochiebestuur van onze Emmanuelparochie graag bij U aanbevelen.

Uw bijdrage hiervoor kunt U geven in het extra collectemandje, dat U kunt vinden bij de uitgang van de kerk.
of storten op rek.nr. NL 11 INGB 0 0027 84 498 t.n.v. Rooms Katholiek kerkgenootschap in Nederland, o.v.v. Jongerencollecte 2020.

Alvast hartelijk dank voor al uw goede gaven voor dit jongerenwerk.