• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Gezinsviering op kerstavond

Pastoraal medewerker dhr. Butti zal in samenwerking met het koor Voices en  de werkgroep gezinsviering voorgaan met als thema; “Eens op een nacht”. Kom luisteren naar het verhaal, wij gaan samen op zoek gaan naar het licht.

Lees meer...

Uitnodiging kindje wiegen

Kindje wiegen:  1e Kerstdag,  11.00 uur Heilig Hartkerk. Dit jaar wordt het kerstverhaal gespeeld voor én door kinderen.Ook zingen we samen voor het kindje in de kribbe. Je mag je eigen muziekinstrumentje meenemen om ook samen muziek te maken.

Lees meer...

Opbrengst flessenactie

De flessenactie van Tienerclub Lemelerveld heeft 793,21  euro opgebracht! Wij willen  COOP NEPPELENBROEK bedanken voor  het open stellen van het magazijn,  het inzamelen van de flessen, en voor alle tips en hulp die Johan en medewerkers hebben gegeven. Mede door hun inzet is deze actie  een succes geworden! Ook willen wij alle lemelervelders  bedanken die flessen hebben bewaard voor deze actie of in de container hebben gedeponeerd bij de COOP. Namens alle jeugd van Tienerclub Lemelerveld BEDANKT!!

Terugblik wijding

Beste medeparochianen, 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik alweer 20 dagen geleden in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal, door onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tot priester gewijd.

Lees meer...

Adventsactie 2016, Solidariteit doorgeven.

In onderstaande link vind u informatie over de adventsactie 2016.

 

Advensactie 2016

 

Afscheid Riet Mulder - Borg

Afgelopen vrijdagavond heeft Riet Mulder- Borg afscheid genomen als pastoraal werker van de Emmanuelparochie. Ze heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. "Met pijn in het hart" zoals ze het zelf benoemde. Riet is 5 jaar verbonden geweest aan de Emmanuelparochie. "Het waren prachtige jaren waarin ik lief en leed mocht delen, ze hebben me verrijkt, het is niet gemakkelijk dit los te laten."

Lees meer...

Verslag parochieavond 17-11

Voorzitter van de locatieraad Willy Veltmaat, heet iedereen van harte welkom.

Openingsgebed door Pastor Riet Mulder.
Ze steekt een kaars aan en opent met een gebed over gerechtigheid, vroomheid en vrede, dit naar aanleiding van het sluiten van het jaar van Barmhartigheid a.s. zondag.

Lees meer...

Overleden

Zaterdagavond is na een langdurige ziekte thuis overleden Marinus Johannes Brok. Marinus is 74 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Riky aan de Nijverheidstraat 52.
Donderdag 1 december om 19.30 uur zal er voor hem een avondwake worden gehouden. Aansluitend is er in het parochiecentrum gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.
Vrijdag 2 december zal de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvinden in het Uitvaartcentrum te Nijverdal.

Begeleiding: Riet Mulder

Adventsknutselmiddag 2016

Woensdagmiddag 23 november hebben 11 kinderen in het parochiecentrum een leuk adventswerkstuk gemaakt.
Dit jaar was de basis een schijf van een boomstam. Op deze schijf kregen de 4 adventskaarsjes natuurlijk de centrale plek. Voor de veiligheid gingen de kaarsjes in glazen potjes, die ........

Lees meer...

ZijActief kerstviering

14 december a.s. wordt de jaarlijkse kerstviering voor ZijActief leden gehouden in het parochiecentrum. Aanvang 18.00 uur. We gaan dan aan tafel voor een gezamenlijke broodmaaltijd.
De organisatie ligt dit jaar in handen van wijk 9. P. Buismanstraat, Ds. Keersstraat en Ds. Vogelaarstraat.
De kosten zijn: € 12,00.  Voor deelname kunt u zich nog tot 7 december opgeven bij Diny Sibelt tel: 371710.

 

Kerkbalans december

De eerst volgende incasso van de kerkbalansincasso zal plaats vinden op 15 december. Dit is de laatste keer van dit jaar. Hierna kan ik dan bekijken welke posten er nog open staan. Dit is ook een oproep aan de mensen, die een kerkbalans 2016 toezegging hebben gedaan en hebben aangegeven deze zelf over te boeken, maar dit nog niet hebben uitgevoerd.  Er staan op dit moment nog wel een aantal open. Graag wil ik u verzoeken om dit te controleren. Het scheelt mij weer werk en de kerk veel kosten van nazending van de herinneringsbrieven.
De voorbereidingen van het nieuwe kerkbalansjaar zijn intussen al weer opgestart.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Leo Broeks, penningmeester.

Jubilerend lid van het dameskoor

Een lid van het dameskoor mocht zaterdag 19 november het feit herdenken dat ze reeds 40 jaar lid van dat koor is. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is vieren het dames en het herenkoor eind november gezamenlijk het Caeciliafeest. Aan het einde van een sfeervolle woord/communieviering waarin het dames en herenkoor samen zongen.....

Lees meer...