• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Parochieblad via email

Na de oproep via de kerkbalansbrieven om het parochieblad via email te ontvangen, omdat de nieuwe AVG privacywet het vrij beschikbaar stellen van het parochieblad via de website verbiedt, hebben zich circa 130 mensen hier gehoor aangegeven.

Lees meer...

Aanvang schilderbeurt Kerk 3 november!

Zaterdag 3 november zal er een begin gemaakt worden met het schilderen van de kerk.
Een onderdeel ervan is ook het pleisterwerk dat vooral achterin de kerk en onder de toren af en toe behoorlijk gehavend is door vocht. Daar is onder leiding van Theo Koggel al een begin voor gemaakt met de vrijwilligers.

Lees meer...

Nieuwsbrief Emmanuel parochie

 

Klik hier voor de nieuwsbrief Emmanuel parochie.

Doopviering

Op zondag 9 december om 13;30 uur vind er een doopviering plaats.
De doopvoorbereiding is op dinsdagavond 20 november om 20;00 uur in het parochiecentrum.
Indien er nog ouders zijn die hun kindje willen laten dopen, dat kan, wilt u dit dan voor 15 november doorgeven aan het parochiesecretariaat?

Doopgroep, Lyda Hofhuis

Verslag Polenreis 2018 tienerclub


Klik hier voor het verslag van de polenreis 2018 van de 10 R club.
Klik op de knop Lees meer voor de foto's.

Lees meer...

Oogstdankdienst op locatie.

Op  zondag 21 oktober was er een  bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar waren we te gast op het bedrijf van de familie Langenkamp Vennenbergweg 10 te Dalfsen.
De boerderij-viering  had als thema “met hart, hoofd en handen”.

Lees meer...

Wie werd de slimste kerkganger 2018?

De consistorie en kerkzaal van De Lichtbron in Lemelerveld vormden de arena waarin de strijd werd uitgevochten om de felbegeerde titel: Winnaar van het Gouden Heilige Boontje, en daarna individueel toegespitst op: De Slimste Kerkganger!

Lees meer...

Overleden

Dinsdagmiddag 16 oktober is in het ziekenhuis te Zwolle toch nog vrij onverwachts overleden Johannes Franciscus Westemeijer.
Joop werd 83 jaar en woonde met zijn vrouw Mien aan de Klipperstraat 10.
Zondagavond 21 oktober om 19.30 uur is er een avondwake, waarna er gelegenheid is tot condoleren en afscheid nemen in het parochiecentrum.
De gezongen uitvaartviering is maandagmorgen 22 oktober om 10.30 uur in onze kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op ons parochiekerkhof.

Voorganger: Nolly Holterman

boerderij-viering

Op  zondag 21 oktober houden we een  bijzondere kerkdienst in het teken van het platteland en de kerk. Dit jaar zijn we te gast op het bedrijf van de familie Langenkamp Vennenbergweg 10 te Dalfsen.
De boerderij-viering  heeft als thema “met hart, hoofd en handen”.

Lees meer...

Dinsdagmorgenvieringen in parochiecentrum

Met ingang van de wintertijd zijn de dinsdagmorgenvieringen ingaande 30 oktober weer in het Parochiecentrum.

Collecte 14 oktober a.s. Voor Sulawesi

Zondag 14 oktober a.s. houden we een extra (deur)collecte voor de slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi. We doen dit op vraag van de Nederlandse Bisschoppenconferentie die ons allen ook oproept om te bidden voor de mensen op Sulawesi. Uw gift gaat via de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie rechtstreeks naar de Zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart die wonen en werken op Sulawesi en die dakloos geworden mensen opvangen en rechtstreekse voedselhulp verstrekken. Van harte aanbevolen!’

Klik dan hier voor meer info.

 

Huldiging vrijwilligers bij het H. Hartfeest (2)

Bij de Emmanuelparochie, locatie Heilig Hart Lemelerveld, is het een traditie geworden om tijdens het jaarlijkse Heilig Hartfeest jubilerende vrijwilligers te huldigen. Dit jaar konden jubilarissen Mieke Spoolder en Ria Veltmaat, daarbij niet aanwezig zijn. Afgelopen weekend werden ze alsnog gehuldigd.

Lees meer...