• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Doe mee met Sam’s kledingactie Lemelerveld

Op zaterdag 29 september vindt in Lemelerveld de najaarsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan tussen 09.00 en 12.00 uur uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken afgeven bij de Brugkerk. Huishoudtextiel inleveren mag ook maar wilt u dit dan apart verpakken en op de zak vermelden.Sam’s Kledingactie heeft voor het komend najaar gekozen voor de voortzetting van het scholenproject in de Centraal Afrikaanse Republiek. Dit land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en het is ontwricht door aanhoudend geweld. Bijna een miljoen mensen is op de vlucht. Grote delen van de bevolking heeft structureel te weinig voedsel, tweederde heeft geen toegang tot schoon drinkwater en gezondheidszorg. Onder deze zware omstandigheden schiet het onderwijs tekort.
Cordaid is in 2017 een project gestart waarbij er 18 nieuwe scholen moeten komen.
Het idee is dat een land pas echt is geholpen als de bevolking goed en veilig onderwijs heeft. Een veilige school biedt kinderen een rustpunt, een plek waar zij tot zichzelf kunnen komen. Pas dan kunnen zij leren en werken aan hun toekomst.
Met steun van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs wil Cordaid voor 10.000 kinderen van 6 tot 14 jaar het onderwijs weer op gang helpen. Het gaat hier vooral om kinderen die na hun vlucht terugkeren op hun geboortegrond.
Naast het schoolgebouw, schoolmaterialen en training van goede leraren wordt er ook gewerkt om de leefomstandigheden te verbeteren.
Schoon water, wasgelegenheid en een toilet zijn even belangrijk en omdat leren met een lege maag lastig is krijgen dorpsbewoners onderricht in het verbouwen van voedsel. Deze steun van Cordaid komt dus niet alleen de school ten goede, maar ook de rest van de gemeenschap.
Cordaid kan hierbij niet zonder onze hulp dus: Helpt u ook mee?
Voor meer informatie over Sam’s kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 088-20 80 100.