• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Open tuinendagen 7 en 8 juli

Ieder mens wil graag weten waar de wortels van zijn of haar bestaan liggen.
Als leden van de gezamenlijke kerken van Lemelerveld hebben we dit jaar in de tuin en de kerk van De Lichtbron uitgebeeld, wat onze gelovige wortels zijn. Wat bindt ons? Wat is het DNA van ons geloof? We kwamen uit bij de vruchten van de Geest; liefde,vreugde, vrede, geduld, vriendelijk, goedheid, geloof, zachtmoedig en zelfbeheersing.
Deze woorden hebben we weergegeven in de zeven werken van barmhartigheid;
De hongerige spijzigen, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdeling herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Werken die je met zorg en aandacht doet. Bloemen zijn net dàt beetje extra dat een mens kan doen voelen dat je er mag zijn, dat jij er ook bij hoort.
U bent van harte welkom in de tuin en de kerk van De Lichtbron, die door een kleine gemeenschap met zorg en aandacht wordt onderhouden.
De openingstijden zijn op zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en op zondag van 11.00 – 17.00 uur. 
De koffie staat klaar.