• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Bekendmaking opbrengst kerkbalans 2018

Beste parochianen,
Ik mag u de opbrengst bekend maken van de actie Kerkbalans 2018.
De opbrengst vanuit de toezeggingen tot op dit moment komt op € 76.651,-
Vorig jaar kwamen we toen uit op € 73.051,-
Dat is dus € 3600,-  meer dan vorig jaar. We zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling  na de dip van een paar jaar terug.
Elk jaar komen er naderhand nog wel aantal kerkbalansenveloppen binnen of  wordt er direct over gemaakt zonder dat er een antwoordformulier terugkomt.

Dat geeft hoop op een mooi bedrag, dus:
Mocht u het vergeten zijn om aan de kerkbalans mee te doen;  het kan het nog steeds! Van harte aanbevolen in ieder geval.
Onze locatie kan het geld goed gebruiken om de dagelijkse gang van zaken te blijven organiseren. Daarnaast hebben we,  nu de kachel vervangen is, het schilderen van de binnenzijde van de kerk dit jaar op de planning staan.
Ik wil, namens pastoraatgroep en locatieraad, iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage, maar speciaal de wijkvertegenwoordigers met hun helpers voor hun inspanningen van deze geslaagde kerkbalansactie. Er moest hier en daar wat extra hulp gevraagd worden, maar we hebben het gered.  Voor het komende jaar zijn we trouwens nog een paar mensen nodig en wel specifiek voor de buurt Nieuwe Landen. Mocht u op deze manier een bijdrage willen leveren, dan graag!
Wij als locatieraad en pastoraatgroep kunnen het namelijk niet alleen rondzetten. Daar zijn we elkaar bij nodig. Samen de schouders eronder om onze Heilig Hart kerk een levendig middelpunt in Lemelerveld te laten zijn.
Laat dat onze drijfveer zijn en blijven.

Leo Broeks, penningmeester