• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Jubilerende koorleden

De viering van zaterdagavond 13 januari was een bijzondere en sfeervolle woord-communieviering. Wegens omstandigheden was het Sint Caeciliafeest op 18 november niet doorgegaan. Omdat het herenkoor ophoud te bestaan werd besloten dit feest alsnog gezamenlijk met het dameskoor te vieren. In deze dienst zongen de beide koren voor de laatste keer samen. Dit onder leiding van Gerda Teelen en met orgelbegeleiding van Miranda Temmink.

Aan het einde van de viering werden er maar liefst drie leden van het dameskoor gehuldigd. Betsy Ogink-Eijkelkamp vierde haar 50 jarig jubileum als koorlid, Gerda Meijer-Koetsier en Trees Langenkamp-Kogelman hun 25 jarig jubileum. Zowaar een hele prestatie. Al die jaren bezochten deze dames trouw de repetities en ontelbare keren hebben ze gezongen tijdens weekendvieringen, avondwake ’s en uitvaarten. Ook menigmaal werd er gezongen met bruiloften en jubilea, al wordt dit de laatste jaren wel minder. Aan het slot van de viering en onder toeziend oog van de overige koorleden, familie en verdere  parochianen, mocht voorganger Pastor Butti namens de Sint Gregoriusvereniging hen de versierselen opspelden. Voor Betsy een gouden speld en voor Trees en Gerda een eremedaille in zilver.  Daarnaast werd hen een oorkonde overhandigd en kregen ze bloemen aangeboden van de parochie. Pastor Butti sprak ook een dankwoord uit voor het herenkoor die zich jarenlang ingezet heeft voor onze geloofsgemeenschap.

Na de viering werd het feest voortgezet in het parochiecentrum. Vele felicitaties mochten de jubilarissen daar in ontvangst nemen en werden ze, door de medekoorleden nog eens extra toegezongen. Ook zongen de dames een afscheidslied ( door Trees Langenkamp geschreven)  voor het herenkoor dat nu definitief ophoud te bestaan. Dit koor werd in de loop van de jaren steeds kleiner en hun dirigent Wim Sibelt besloot er mee te stoppen. Er komen geen jongere leden bij en daardoor is het niet mogelijk om nog langer door te gaan. Voor de laatste keer zongen ze nog een prachtig zelfgemaakt afscheidslied waarin de jubilerende dames ook niet vergeten werden. Ondanks de weemoed van het afscheid werd het een bijzondere gezellige avond  waarin enkele heren voorstelden om het volgende Caeciliafeest maar weer gewoon samen met het dameskoor te vieren. In haar dankwoord sprak voorzitster Anny Huijsmans haar waardering uit voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze geslaagde avond.