• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

In deze periode is de parochie Lemelerveld opgegaan van een samenwerkingsverband naar de nieuwe Emmanuelparochie. Dit betekende ook een andere  verantwoordelijkheid voor de locatieraad. Daarbij zijn er tal van projecten voorbij gekomen in de afgelopen jaren waar hij mede leiding aan heeft gegeven. Vele parochianen heeft hij al in het zonnetje gezet bij een onderscheiding of op de jaarlijkse Heilig Hart dagen. Daarbij  ging het hem het spreken goed af met de nodige humor. Intern was hij goed in de vergaderdiscipline en feitenkennis.  Leo Broeks concludeerde dan ook dat hij de juiste man op de juiste plaats is geweest voor de geloofsgemeenschap. Hij bedankte hem met een bloemetje en een parochiekaars.

Er is om dit moment nog geen vervanger voor hem. Dit betekent dat er na 1 januari ook geen officiële vertegenwoordiging meer zal zijn bij locatie en parochieaangelegenheden. De rest van de locatieraad zal zo goed mogelijk haar taken blijven uitvoeren, maar er is dringend invulling nodig van deze plek. Wie neemt deze verantwoordelijkheid op zich?