• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Aanpassing kerk- en kerkhoftarieven per 1-1-2017

Per 1 januari gaan we daarom over naar het systeem van grafrechten voor 20 jaar en elke inleg die daarna bijgezet wordt (uitgaande dat de meeste graven een dubbele inleg hebben) hoeft niet eerder grafrecht betaald of verlengd te worden indien er nog een grafrecht op rust van minimaal 10 jaar. Dit in verband met de wettelijke grafrust van minimaal 10 jaar. De consequentie daarvan is dat er minder grafrecht inkomsten zijn in de toekomst dan nu met het oude systematiek. Daarom is besloten om het grafrecht te verhogen. Ook de opzet van de nota zal veranderen. Zo moeten er de minimaal de volgende zaken op vermeld worden:

De rechthebbende van het grafrecht

Het grafrecht met een grafnummer

Bijdrage algemeen onderhoud kerkhof

Ruimingskosten graf en monument

Ook zullen de geleverde diensten voor avondwake en uitvaart erop staan indien van toepassing

Daarnaast vragen we legeskosten bij het plaatsen van een grafmonument op het graf van de steenhouwer Deze worden waarschijnlijk weer aan u doorberekend. Deze zijn nodig om de kosten van de algemene schadeverzekeringen te dekken.

Was het in het verleden zo, dat vanuit de algemene kerkopbrengsten zoals kerkbalans ook nog gereserveerd kon worden voor het kerkhof, vandaag de dag zijn deze opbrengsten, mede door de hogere kosten, nu al hard nodig zijn om een sluitende exploitatie te krijgen. Met andere woorden we moeten de tarieven van ons kerkhof steeds meer aanpassen richting de prijzen van de algemene begraafplaatsen om onze kosten te dekken. Gelukkig kunnen we toch nog een stukje extra bieden en liggen de prijzen tot nu toe nog lager dan de gemeentelijke tarieven.

Hieronder ziet u het overzicht van de oude en nieuwe tarieven.

Leo Broeks. financieel beheerder