• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Gebedsdienst Raad van Kerken

U bent allen van harte welkom op zondag 15 januari in de Brugkerk in Lemelerveld. Aanvang van de viering: 10.00 uur. Deze dienst is voorbereid door leden van de Raad van Kerken. Voorgangers: Pastor Joop Butti en ds. Kees Benard. Er is kindernevendienst / kinderkerk en ook oppasdienst voor de allerkleinsten. Het collectedoel is  Mamma Cash en de “dresscode” is wit! We willen u vragen om iets wits aan te trekken. Na afloop ontmoeten we elkaar bij de koffie. Er liggen brieven klaar van Amnesty International, om uw protest over te brengen naar dictators.

Collectedoel:  Mama Cash

Mama Cash ondersteunt overal ter wereld - ook in Nederland - vernieuwende en taboedoorbrekende initiatieven van vrouwen, omdat zij gelooft dat maatschappelijke verandering begint bij vrouwen en meiden. In de afgelopen 30 jaar heeft Mama Cash bijna € 40.000.000 geïnvesteerd in de verbetering van vrouwen- en meidenrechten. Mama Cash ondersteunt vrouwenrechtenorganisaties en vrouwengroepen die zich inzetten voor zeggenschap van vrouwen en meiden over hun eigen lichaam en voor het recht om te leven in veiligheid. Ze werken aan het vergroten van economische rechtvaardigheid en financiële onafhankelijkheid. Ze zorgen ervoor dat vrouwen en meiden een stem hebben, dat ze gezien en gehoord worden: in hun families, dorpen, steden, regio's en landen. Mama Cash ondersteunt ook een groeiend aantal vrouwenfondsen in de hele wereld die op hun beurt weer -lokaal en kleinschalig- investeren in vrouwengroepen en -initiatieven in hun eigen regio. Dit zijn vaak grassroots groepen voor wie het moeilijk is om fondsen van andere investeerders te ontvangen.