• Meer informatie
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Kerstpakketten voor minima in Lemelerveld.

Het jaar loopt al weer bijna ten einde, de kerstdagen en jaarwisseling komen er aan.
Het is ondertussen een goede gewoonte geworden dat het Sociaal Steunpunt Kerken met de kerst de Lemelerveldse minina-gezinnen een kerstpakket brengt. Het gaat hierbij om gezinnen die op een absoluut sociaal minimum inkomen zitten en daar ook dit jaar geen verbetering in hebben zien komen.
Het pakket bestaat uit eerste levensbehoeften en waardebonnen van Lemelerveldse ondernemers. Ook brengen we bij Lemelervelders, die het dit jaar erg tegenzat, een bloemetje als steuntje in de rug. We willen op deze manier onze plaatsgenoten, die het echt nodig hebben, een hart onder de riem steken. Lemelerveldse ondernemers hebben de artikelen, bloemen en waardebonnen met korting aangeboden.
Iedereen wordt echter opgeroepen om mee te doen om de aktie financieel mogelijk te maken.
Er loopt een statiegeld inzamelaktie bij de Coop. In alle plaatselijke kerken wordt er gecollecteerd. Ook kunt U een bedrag klein of groot, naar de financiele mogelijkheden, overmaken op ons bankrekeningnummer NL23RABO0120848643 o.v.v. pakketaktie.
In onze kerk zal er na de vieringen op Kerstavond en Eerste Kerstdag een deurcollecte voor de aktie worden gehouden.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.