• Meer informatie

 
 

 

 

 

Uitzendingen kerkdiensten: Lemelerveld | Ommen | Heino | Dalfsen | Brugkerk / Ichtuskerk

Filmavond 25+

“As it is in Heaven “ gaat over het leven in een kleine gemeenschap. Iedereen kent elkaar en heeft een mening over het leven van de ander. Jong botst met oud en conservatief met liberaal.
Dirigent Daniel wandelt hier als buitenstaander binnen, maar zit er al snel midden in.
Hij is dan misschien geen grote held die hard tegen onrecht strijdt, maar weet de mensen om
hem heen wel te inspireren. Hij dirigeert hen alleen in de muziek, maar onbewust ook in het
leven. De plaatselijke dominee verliest langzaamaan zijn machtpositie aan Daniel en probeert
alles om dit ongedaan te maken.
Regisseur Kay Pollak snijdt allerlei thema’s aan. Zo worden o.a. de positie van de kerk en de emancipatie van de vrouw behandeld.
Helemaal hemels is de film dus niet, maar herkenbaar en daarom zeker leuk om naar te kijken!
Pastor Gerard Noordink zal de avond begeleiden en na afloop een discussie op gang brengen.
De film is gratis en je krijgt in ieder geval een kop koffie toe.
Komt allen op 28 september naar het parochiecentrum in Lemelerveld!!
De pastoraatgroep