Oogstdankfeest in de Alphonsuskerk.

De bloemengroep van de St. Alphonsuskerk zet zich al 17 jaar in om de oogst (bloemen, fruit, groente en granen op een creatieve en kunstzinnige wijze te verwerken.
Het prachtige resultaat is te bewonderen in de Alphonsuskerk, Herenstraat 15, te Slagharen van 27 september t/m 5 oktober. De openingstijden zijn van 10:00 – 16:30 uur.

Lees meer...

 

UITNOGIGING INHOUDELIJKE OUDERAVOND VORMSEL

Beste ouders,

Ook in 2015 zal er in Lemelerveld, het Heilig Vormsel worden toegediend aan de kinderen van groep 8 / ± 12 jaar ....

Lees meer...

 

Pelgrimage ‘Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg

Woensdagmiddag 29 oktober van 14.00-16.00/16.30 uur in het parochiecentrum van Lemelerveld.

Lees meer...

 

Boerderij-viering (vooraankondiging)

Op zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur is er op de boerderij van de familie Simons aan de Knuvendijk in Lemelerveld een boerderijviering.

De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit. Het thema voor deze morgen is; “een open bestaan”.

 

Projectgroep Jong Roemenië:

Geef jongeren kans op een goede toekomst!

Lees meer...

 

Bezinning toegevoegd

De bezinning 

Vergeven…JA!….Vergeten….NEE!

door pastor Wenker is geplaatst onder de knop [Bezinning]

 

Lemelerveld kan terugzien op een drukbezochte en zeer geslaagde tentviering

Tijdens de dienst kregen voorgangers ds. Kees Benard en pastoraal werker Gerard Noordink assistentie van Brianne Geurtsen, die hiermee haar debuut maakte...

Lees meer...

 

Oplossing rebus

Parochieblad nr. 15, blz. 8:

 

Lees meer...

 

Gezamelijke reis Drieklank en Zij Actief

Dinsdag, 2 September 2014
Vertrek om 09.00 uur van af het kroonplein
Thuiskomst rond 20.00 uur.
 

Mariabedevaert Kevelaer 2014

Dit jaar gaan we weer  op bedevaart naar Kevelaer en wel op
zaterdag  6 september.
Deze dag heeft als Thema:
Ein Hauss voll Glorie schauet weit  úber alle Land
Een Huis vol Glorie ziet men al over onze Aard

In Kevelaer  wordt  Maria De Troosteres Der Bedroefden aanbeden...

Lees meer...

 

Dag van nationale rouw

Als steunbetuiging aan de nabestaanden van de vliegtuigramp in de Oekraïne , waarbij  193 Nederlanders omkwamen, zal ook onze kerk de klokken luiden in het kader van de afgekondigde nationale rouwdag.

Vanmiddag  15.55 zal er worden geluid.

Het is dan het verwachte aankomsttijdstip van het vliegtuig met de stoffelijke overschotten van de slachtoffers in Nederland.

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe om deze tragedie een plaats te geven en het gemis te verwerken.

Mogen ze kracht ondervinden uit het medeleven van de mensen om hen heen.

Locatieraad en pastoraatgroep.

 

Knutselmiddag voor Tentviering

Met 51 kinderen zijn we woensdagmiddag (2 juli 2014) druk geweest.
Allemaal hebben we een klompbootje gemaakt.
Ze zijn heel mooi geworden.
U kunt ze bekijken voor aanvang van de tentviering voorin de feesttent.
Het verhaal achter de klompbootjes wordt duidelijk tijdens de tentviering.
Dus kom ook zondag 10 augustus, de viering begint om 10:30 uur.

Lees meer...

 

Huldiging vrijwilligers tijdens het H.Hartfeest

Tijdens het H.Hartfeest zijn, naar goede gewoonte, de mensen die zich al 25 jaar belangeloos inzetten voor de parochie, in het zonnetje gezet.

Na afloop van de eucharistieviering werden in het parochiecentrum drie  vrijwilligers gehuldigd. Dit onder het genot van koffie, een hapje en een drankje....

Lees meer...

 

Open tuinen dagen Lemelerveld

Afgelopen weekend waren weer de Open Tuinen Dagen in Lemelerveld. De gezamenlijke kerken in Lemelerveld en Lemele hebben hun krachten gebundeld en samen de Brugkerk versierd.

Dit jaar hadden we als thema “Verbondenheid” die op verschillende wijze ten uitvoer zijn gebracht. O.a.  door middel van een vijftal trouwjurken die op paspoppen waren tentoon gesteld.

Lees meer...

 

Bedevaarten naar Banneux

Het was de winter van 1933. Ten zuidoosten van Luik, in de Belgische Ardennen, woonde de elfjarige Mariette Béco. Het meisje kreeg in die winter acht verschijningen van Maria, die zichzelf “De Maagd der Armen” noemde en toonde Mariette een bron, die voorbestemd is “voor alle naties... voor de zieken...”. Bij die bron werd, in opdracht van Maria een kapel gebouwd en sindsdien komen vele pelgrims deze plek bezoeken uit diverse landen, waaronder ook vele zieken.
In het najaar zullen er een tweetal bedevaarten naar Banneux plaats vinden...

Lees meer...

 
Zoeken