Zorggroep Raalte ontmoet

Op dinsdag 30 september in de Week tegen Eenzaamheid zal op de vijf locaties van Zorggroep Raalte de “langste eettafel” worden georganiseerd. De Week tegen Eenzaamheid is onderdeel van de bewustwordingscampagne die Coalitie Erbij voert om de betekenis van eenzaamheid en het voorkomen ervan duidelijk te maken...

Lees meer...

 

Overleden

Vrijdagavond 29 augustus is na een kortstondige ziekte in haar woning in het Anker overleden Geesje Antonissen-Klaver. Geesje werd 93 jaar en was sinds 3-1-1981 weduwe van Antoon Antonissen. = Er is géén avondwake =
Dinsdagavond 2 september is er van 19.30 tot 20.00 uur in haar woning in het Anker gelegenheid om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.
De uitvaart is woensdagmorgen om 10.30 uur, waarna de begrafenis op ons kerkhof zal plaatsvinden.
Voorganger: Gerard Koenjer.

 

Overleden

Maandagmiddag 25 augustus is na een langdurige ziekte overleden
Saskia Lenferink-Willemsen, Blikman Kikkertweg 1.
Zij was getrouwd met Rob Lenferink en was moeder van Isa, Sil, Jet en Roos.
Saskia werd slechts 42 jaar.
Zondagavond 31 augustus is er van 18.30 tot 20.00 uur gelegenheid tot condoleren in het Hofje van Buisman.
De begrafenisplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

 

Overleden

Vrijdagavond 22 augustus is na een periode van afnemende gezondheid overleden
Antonia Maria in de Wal-Broekhaar.
Tonnie is 82 geworden en sinds 18 januari 2014 weduwe van Marinus Hendrikus (Rien) in de Wal.       =   Er is geen avondwake.   =
Woensdagavond 27 augustus is er van 19.30-20.30 uur gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren in "het Hofje van Buisman".
De uitvaart is op donderdag 28 augustus om 10.30 uur , waarna de begrafenis op ons kerkhof zal plaatsvinden.
Voorganger: Riky Harink.

 

Oogstdankfeest in de Alphonsuskerk.

De bloemengroep van de St. Alphonsuskerk zet zich al 17 jaar in om de oogst (bloemen, fruit, groente en granen op een creatieve en kunstzinnige wijze te verwerken.
Het prachtige resultaat is te bewonderen in de Alphonsuskerk, Herenstraat 15, te Slagharen van 27 september t/m 5 oktober. De openingstijden zijn van 10:00 – 16:30 uur.

Lees meer...

 

UITNOGIGING INHOUDELIJKE OUDERAVOND VORMSEL

Beste ouders,

Ook in 2015 zal er in Lemelerveld, het Heilig Vormsel worden toegediend aan de kinderen van groep 8 / ± 12 jaar ....

Lees meer...

 

Pelgrimage ‘Het zoeken niet moe. Ik blijf onderweg

Woensdagmiddag 29 oktober van 14.00-16.00/16.30 uur in het parochiecentrum van Lemelerveld.

Lees meer...

 

Boerderij-viering (vooraankondiging)

Op zondag 26 oktober 2014 om 10.00 uur is er op de boerderij van de familie Simons aan de Knuvendijk in Lemelerveld een boerderijviering.

De werkgroep Kerk in Platteland nodigt u hiervoor van harte uit. Het thema voor deze morgen is; “een open bestaan”.

 

Projectgroep Jong Roemenië:

Geef jongeren kans op een goede toekomst!

Lees meer...

 

Bezinning toegevoegd

De bezinning 

Vergeven…JA!….Vergeten….NEE!

door pastor Wenker is geplaatst onder de knop [Bezinning]

 

Lemelerveld kan terugzien op een drukbezochte en zeer geslaagde tentviering

Tijdens de dienst kregen voorgangers ds. Kees Benard en pastoraal werker Gerard Noordink assistentie van Brianne Geurtsen, die hiermee haar debuut maakte...

Lees meer...

 

Oplossing rebus

Parochieblad nr. 15, blz. 8:

 

Lees meer...

 

Gezamelijke reis Drieklank en Zij Actief

Dinsdag, 2 September 2014
Vertrek om 09.00 uur van af het kroonplein
Thuiskomst rond 20.00 uur.
 

Mariabedevaert Kevelaer 2014

Dit jaar gaan we weer  op bedevaart naar Kevelaer en wel op
zaterdag  6 september.
Deze dag heeft als Thema:
Ein Hauss voll Glorie schauet weit  úber alle Land
Een Huis vol Glorie ziet men al over onze Aard

In Kevelaer  wordt  Maria De Troosteres Der Bedroefden aanbeden...

Lees meer...

 

Dag van nationale rouw

Als steunbetuiging aan de nabestaanden van de vliegtuigramp in de Oekraïne , waarbij  193 Nederlanders omkwamen, zal ook onze kerk de klokken luiden in het kader van de afgekondigde nationale rouwdag.

Vanmiddag  15.55 zal er worden geluid.

Het is dan het verwachte aankomsttijdstip van het vliegtuig met de stoffelijke overschotten van de slachtoffers in Nederland.

We wensen de nabestaanden veel sterkte toe om deze tragedie een plaats te geven en het gemis te verwerken.

Mogen ze kracht ondervinden uit het medeleven van de mensen om hen heen.

Locatieraad en pastoraatgroep.

 
Zoeken