• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Met diaken Rob Mascini naar Rome! Een reis in de Paastijd van 21 tot 26 april. In de dagen na Pasen ga ik met een kleine groep mensen naar Rome. Samen gaan we de stad bekijken en de heiligdommen bezoeken. We zullen zien hoe belangrijk het Paasfeest in Rome is.

Lees meer...

Kerkbalans 2017 komt eraan!

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Tussen 15 en 22  januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.

Lees meer...

Pastoraal medewerker dhr. Butti zal in samenwerking met het koor Voices en  de werkgroep gezinsviering voorgaan met als thema; “Eens op een nacht”. Kom luisteren naar het verhaal, wij gaan samen op zoek gaan naar het licht.

Lees meer...

Kindje wiegen:  1e Kerstdag,  11.00 uur Heilig Hartkerk. Dit jaar wordt het kerstverhaal gespeeld voor én door kinderen.Ook zingen we samen voor het kindje in de kribbe. Je mag je eigen muziekinstrumentje meenemen om ook samen muziek te maken.

Lees meer...

De flessenactie van Tienerclub Lemelerveld heeft 793,21  euro opgebracht! Wij willen  COOP NEPPELENBROEK bedanken voor  het open stellen van het magazijn,  het inzamelen van de flessen, en voor alle tips en hulp die Johan en medewerkers hebben gegeven. Mede door hun inzet is deze actie  een succes geworden! Ook willen wij alle lemelervelders  bedanken die flessen hebben bewaard voor deze actie of in de container hebben gedeponeerd bij de COOP. Namens alle jeugd van Tienerclub Lemelerveld BEDANKT!!

Beste medeparochianen, 
Op het moment dat ik dit schrijf ben ik alweer 20 dagen geleden in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal, door onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tot priester gewijd.

Lees meer...

In onderstaande link vind u informatie over de adventsactie 2016.

 

Advensactie 2016

 

Afgelopen vrijdagavond heeft Riet Mulder- Borg afscheid genomen als pastoraal werker van de Emmanuelparochie. Ze heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. "Met pijn in het hart" zoals ze het zelf benoemde. Riet is 5 jaar verbonden geweest aan de Emmanuelparochie. "Het waren prachtige jaren waarin ik lief en leed mocht delen, ze hebben me verrijkt, het is niet gemakkelijk dit los te laten."

Lees meer...

Voorzitter van de locatieraad Willy Veltmaat, heet iedereen van harte welkom.

Openingsgebed door Pastor Riet Mulder.
Ze steekt een kaars aan en opent met een gebed over gerechtigheid, vroomheid en vrede, dit naar aanleiding van het sluiten van het jaar van Barmhartigheid a.s. zondag.

Lees meer...

Zaterdagavond is na een langdurige ziekte thuis overleden Marinus Johannes Brok. Marinus is 74 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Riky aan de Nijverheidstraat 52.
Donderdag 1 december om 19.30 uur zal er voor hem een avondwake worden gehouden. Aansluitend is er in het parochiecentrum gelegenheid om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.
Vrijdag 2 december zal de crematieplechtigheid in besloten kring plaatsvinden in het Uitvaartcentrum te Nijverdal.

Begeleiding: Riet Mulder

Woensdagmiddag 23 november hebben 11 kinderen in het parochiecentrum een leuk adventswerkstuk gemaakt.
Dit jaar was de basis een schijf van een boomstam. Op deze schijf kregen de 4 adventskaarsjes natuurlijk de centrale plek. Voor de veiligheid gingen de kaarsjes in glazen potjes, die ........

Lees meer...

14 december a.s. wordt de jaarlijkse kerstviering voor ZijActief leden gehouden in het parochiecentrum. Aanvang 18.00 uur. We gaan dan aan tafel voor een gezamenlijke broodmaaltijd.
De organisatie ligt dit jaar in handen van wijk 9. P. Buismanstraat, Ds. Keersstraat en Ds. Vogelaarstraat.
De kosten zijn: € 12,00.  Voor deelname kunt u zich nog tot 7 december opgeven bij Diny Sibelt tel: 371710.