• image
Heilig Hart Kerk Lemelerveld

Tijdens een feestelijke viering in de H.Hartkerk, ter ere van het feest van Christus Koning en het Caeciliafeest van het dames- en herenkoor, zijn afgelopen zaterdag twee koorleden gehuldigd voor hun jarenlange inzet. Johan Huijsmans, al 50 jaar lid van het herenkoor en Willemien Smeenk-Logtenberg voor 25 jaar lidmaatschap van het dameskoor.

Lees meer...

Medio 2016 is het tien jaar geleden dat ik ben aangetreden als penningmeester van de Heilig Hart parochie destijds. Door de overgang naar de Emmanuelparochie is mijn termijn wat langer geweest dan gebruikelijk . Ik ben statutair aftredend en op zoek naar een opvolger.

Lees meer...

Het valt ons niet mee om kort na het afscheid van pastor Lonneke Gunnink, u nu weer het vertrek van één van onze pastores te moeten aankondigen, maar het is niet anders.Het betreft onze jongerenpastor Clazien Broekhoff. Zij werkt nu voor 2 parochies samen voor 80%, de H. Lebuinusparochie en de Emmanuelparochie.

Lees meer...

Dinsdagavond 3 november is na een periode van afnemende gezondheid overleden Maria Johanna Wilhelmina Ellenbroek-Schuurman. Ria woonde samen met haar man Kees in woonzorgcentrum Schuilenburg, Landrechtweg 86 in Raalte. Zij is 78 jaar geworden.

Voor haar is de avondwake op zondag 8 november om 19.30 uur in onze kerk, waarna er in het parochiecentrum gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en de familie te condoleren.

De plechtigheid voorafgaand aan de crematie zal in besloten kring plaatsvinden in crematorium Kranenburg te Zwolle.
 

Begeleiding: Riky Harink

Komende maand zal de kerkbalans incasso plaatsvinden op 15 november. In december zal ik deze dan voor de laatste keer van dit jaar op 15 december laten plaatsvinden. Zo is er meer spreiding tussen de incasso’s en kan ik in december op tijd bekijken welke ....

Lees meer...

Rouwen om verlies van een dierbare doet pijn en is hard werken. Het leven is dan niet meer zoals het was en soms herken je jezelf niet meer. Je wordt geconfronteerd met vragen die je jezelf stelt: waarom overkomt mij dit, wat gebeurt er met me, wie ben ik nu eigenlijk en hoe moet ik verder?

Lees meer...

De locatieraad  van de Heilig Hart van Jezus kerk in Lemelerveld nodigt alle parochianen uit voor de parochieavond op donderdag 26  november om 19.30 uur in het parochiecentrum.
De agenda ziet er als volgt uit......

Lees meer...

 

Op woensdagmiddag 25 november van 14:00 uur tot 15:30 uur is er een doe-middag voor kinderen uit groep 3 t/m 8 in het parochiecentrum. De inhoud van deze middag heeft betrekking op de advent. De middag is kosteloos en voor............

Lees meer...

Zondag 25 oktober werd er een oogstdank/boerderijviering gehouden op het bedrijf van Annemarie en Herbert Noordman in Lemelerveld. De viering werd georganiseerd door Kerk In Platteland. In een schoongemaakte afdeling, waar alleen nog een paar..........

Lees meer...

     

Op 26 november a.s. vindt de jaarlijkse parochieavond van onze geloofsgemeenschap plaats. In het volgende parochieblad vindt u daarover meer informatie, zoals de agenda van deze avond....

Lees meer...

Donderdag 29 oktober is het parochie-secretariaat gesloten.
Eventuele intenties kunt u in een gesloten envelop met gepast geld (€ 7,-- per intentie) in de
brievenbus doen.

 

 

Na negen jaar in onze Emmanuelparochie werkzaam te zijn geweest, zal onze pastoraal werkster Lonneke Gunnink-van den Berg haar werkzaamheden voortzetten in de parochie H. Kruis te Raalte. We nemen als Emmanuelparochie afscheid van Lonneke Gunnink-van den Berg in een speciale viering op ........

Lees meer...